8 octombrie 2022

Actele normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 27 iulie 2022

Distribuie pe rețelele tale sociale:

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 27 iulie 2022

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE privind stabilirea responsabilităţilor biroului unic de legătură şi ale autorităţilor competente în vederea punerii în aplicare a prevederilor art.4, art.5 alin.(3), art.9, art.10 alin.(1), art.27, art.30, art.37 alin.(1) şi ale art.39 din Regulamentul (UE) 2017/2394 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure respectarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv acordarea de granturi pentru investiţii destinate industriei prelucrătoare

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe şi pentru modificarea articolului 6, alineatul (1) din Hotărârea Guvernului nr. 868/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea aeroporturilor principale şi urbane aflate în interiorul aglomerărilor sau care au o activitate aeroportuară ce influenţează nivelurile de zgomot din interiorul aglomerărilor

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării şi desfăşurării în România, a celei de-a patra reuniuni a Procesului Intersesional de Negociere a Abordării Strategice a Managementului internaţional al substanţelor chimice şi de gestionare a produselor chimice şi deşeurilor după anul 2020, în perioada 27 august – 2 septembrie 2022, la Bucureşti

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului-Judeţul Harghita din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Ilfov din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii,,Sediu nou pentru Spitalul de Urgenţă Prof. Dr. Dimitrie Gerota”

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Gruparea de Jandarmi Mobilă ,,Burebista” Braşov (UM 0758 Braşov)

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului, administrate de Autoritatea Navală Română, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzute în Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului
nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 327/2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum Expres Craiova – Piteşti şi legăturile la drumurile existente”, tronsonul 1, aflate pe raza municipiului Craiova şi a localităţilor Gherceşti şi Pieleşti din judeţul Dolj, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 327/2021

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ – teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Drum expres Brăila – Galaţi”

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Judeţean Brăila asupra unui imobil aflat in domeniul public al statului, situat în judeţul Brăila, înscrierea unor imobile situate în judeţul Brăila în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestora in administrarea Aeroclubului României, precum şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

15. PROIECT DE HOTĂRĂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ – teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum de legătură DN 1 A – Ocolitoarea Mică a Municipiului Săcele – Platforma Electroprecizia”

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unei suprafeţe de 1,3378 ha teren cu destinaţie agricolă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Timiş, Argeş, Sibiu, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Vrancea, Constanţa şi Buzău din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Gorj, Dolj, Cluj, Harghita, Bacău şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei Filiala din Arad a Uniunii Artiştilor Plastici din România ca fiind de utilitate publică

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Teatrului Naţional „Marin Sorescu” din Craiova

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea secţiilor din clădirea – corp principal C5 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, situat în str. General Magheru nr. 54, Municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea”

22. PROIECT DE HOTĂRARE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri şi darea acestora în administrarea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unităţi administrativ – teritoriale afectate de calamităţile naturale

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea, fără plată, în proprietatea unităţii de cult deţinătoare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte

26. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratului General pentru Imigrări, pentru situaţia actuală generată de un aflux important de cetăţeni ucraineni, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti şi Instituţiei Prefectului-Judeţul Bistriţa-Năsăud pentru protecţia populaţiei refugiate, în contextul escaladării conflictului din Ucraina

27. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Direcţia Naţională Anticorupţie pentru Structura de sprijin a procurorilor europeni delegaţi în România

28. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea listei cuprinzând informaţiile clasificate secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică

III. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Admiterea la tranzacţionare pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti a acţiunilor Societăţii Naţionale a Sării S.A. printr-o ofertă publică iniţială de vânzare derulată de către Fondul Proprietatea S.A.

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea rezultatelor prioritizării proiectelor de investiţii publice semnificative ce urmează a fi utilizate în procesul de elaborare a proiectului legii bugetului de stat pe anul 2023

3. MEMORANDUM cu tema: Actualizarea Metodologiei privind întocmirea actelor adiţionale la contractele de achiziţie, prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului Nr.64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, ca urmare a intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă şi apă uzată finanţate din fonduri europene şi pentru modificarea unor acte normative

4. MEMORANDUM cu tema: Actualizarea Metodologiei de aplicare a formulelor de ajustare şi revizuire a devizelor generale, prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, ca urmare a intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă şi apă uzată finanţate din fonduri europene şi pentru modificarea unor acte normative

IV. NOTE

1. NOTĂ privind aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri de către Consiliul local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău privind adoptarea unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unui imobil din domeniul public al Municipiului Buzău şi administrarea Consiliului local al Municipiului Buzău în domeniul public al statului

V. RAPOARTE

1. RAPORT privind datoria publică guvernamentală la 31 decembrie 2021

NOTĂ: Proiectele de acte normative şi documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul şedinţei Guvernului României. Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa: http://bitly.ws/t4eI.

Biroul de presă al Guvernului

Sursa foto Gabril Petrescu