10 august 2022

Actele normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 28 aprilie 2022

Distribuie pe rețelele tale sociale:

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 28 aprilie 2022

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE pentru transpunerea Directivei (UE) 2019/882 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind cerinţele de accesibilitate aplicabile produselor şi serviciilor
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/LG-5.pdf

2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/LG-6.pdf

3. PROIECT DE LEGE pentru valorificarea adaptată a unor măsuri dovedite benefice pe perioada stării de alertă pentru instituţiile din domeniul justiţiei
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/LG-7.pdf

4. PROIECT DE LEGE pentru completarea art.11 alin. (1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/LG-8.pdf

II. PROIECTE DE ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/OUG-26.pdf

2. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri de eficientizare a activităţii turistice aferente sezonului turistic estival 2022 pe litoralul românesc al Mării Negre
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/OUGANEXA.pdf

3. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020, precum şi în vederea elaborării şi implementării strategiilor teritoriale integrate în perioada de programare 2021-2027
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/OUGANEXA-1.pdf

4. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind o mai bună asigurare a respectării prevederilor legale în materie de protecţie a consumatorilor
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/OUG-28.pdf

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-78.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Fundaţiei Solidaritate şi Speranţă ca fiind de utilitate publică
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-59.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Varianta de ocolire a municipiului Zalău, etapa 2, între DN1F, km79+625 – DJ 191C”, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 736/2020
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-60.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii”Reconstrucţie şi reparare viaduct Cârcea km 200+306 linia CF 100 Videle- Orşova” lucrare de utilitate publică de interes naţional
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-61.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naţionale „Aeroporturi Bucureşti” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-62.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-63.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HGANEXA-5.pdf

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice Societăţii Naţionale a Apelor Minerale S.A.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-64.pdf

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice Societăţii Naţionale a Sării S.A.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-65.pdf

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 al Regiei autonome „Imprimeria Băncii Naţionale a României”, aflată în subordinea Băncii Naţionale a României
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-66.pdf

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acceptarea de către statul român a donaţiei unui bun mobil, ca operaţiune compensatorie, din partea Harris Global Communications Inc şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a acestui bun
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HGANEXA-6.pdf

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei Ofiţerilor în Rezervă din România ca fiind de utilitate publică
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-67.pdf

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea unei părţi din imobilul 706 aflată în administrarea Ministerului Apărării Naţionale din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia şi înscrierea părţii de imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, modificarea valorii de inventar a imobilului 706 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-68.pdf

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Tulcea, Galaţi, Brăila, Buzău, Vrancea şi Constanţa, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-69.pdf

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în municipiul Bucureşti şi judeţele Hunedoara, Sibiu, Mureş, Bistriţa – Năsăud, Constanţa, Buzău, Galaţi, Iaşi şi Braşov, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat la bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-70.pdf

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Dolj, Tulcea, Braşov, Alba, Călăraşi, Constanţa, Cluj, Gorj şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-72.pdf

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.460/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-73.pdf

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei şi a centrelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti de coordonare şi conducere a intervenţiei, precum şi relaţia acestora cu comitetele pentru situaţii de urgenţă
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-74.pdf

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-75.pdf

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN la proiectul de hotărâre a Guvernului privind modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Mioveni din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-76.pdf

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1. 705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-77.pdf

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comitetului interministerial privind schimbările climatice
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HGANEXA-7.pdf

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2022-2027
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-79.pdf

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 291/2018 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni şi termenele de clasificare aferente acestora
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-80.pdf

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/NFHG-4.pdf

26. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea şi Regiune ca fiind de utilitate publică
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-81.pdf

27. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Sistem INTEGRAT de Management în Sistemul de Asigurări Sociale de Sănătate”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-82.pdf

28. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Ambulatoriu de specialitate şi spitalizare de zi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Mavromati municipiul Botoşani, judeţul Botoşani”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-83.pdf

29. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări de intervenţie la Pavilionul ‘C’ din Cazarma 734 Bucureşti, sector 1, str. Calea Plevnei, nr. 134, municipiul Bucureşti”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-84.pdf

30. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului steagului comunei Muereasca, judeţul Vâlcea
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-85.pdf

31. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Bueşti, judeţul Ialomiţa
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-86.pdf

32. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei municipiului Gherla, judeţul Cluj
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-87.pdf

33. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Găleşti, judeţul Mureş
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-88.pdf

34. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unei suprafeţe de 3,95 ha teren cu destinaţie agricolă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-89.pdf

35. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Timişul de Centru, judeţul Timiş ca fiind de utilitate publică
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-90.pdf

36. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea codului de clasificaţie ale unor bunuri imobile şi mobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării şi actualizării legislaţiei în domeniu
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-91.pdf

37. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind completarea descrierii tehnice a unui bun imobil, actualizarea valorii de inventar a acestuia ca urmare a reevaluării, trecerea unor mijloace fixe aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz, şi pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-92.pdf

38. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al statului şi darea lui în administrarea Ministerului Sportului prin Direcţia Judeţeană de Sport Argeş, înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea lor în administrarea Ministerului Sportului prin Direcţia Judeţeană de Sport Argeş, respectiv actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sportului, prin Direcţia Judeţeană de Sport Argeş, comasarea lor, trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sportului prin Direcţia Judeţeană de Sport Argeş în domeniul public al municipiului Piteşti, judeţul Argeş şi modificarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-93.pdf

39. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor tehnice pentru un imobil administrat de Ministerului Sportului prin Clubul Sportiv Municipal Craiova, cuprins în Anexa nr.30 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-94.pdf

40. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar, adresei, denumirii, codului de clasificaţie şi modificarea datelor tehnice ale unor imobile cuprinse în Anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Sportului prin Complexul Sportiv Naţional Izvoru Mureşului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-95.pdf

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea de către Guvernul României a Programului Interreg NEXT Ungaria-Slovacia-România-Ucraina pentru perioada 2021-2027, precum şi aprobarea semnării şi transmiterea Acordului de participare la Programul Interreg VI-A NEXT Ungaria-Slovacia-România-Ucraina”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/MEMO-7.pdf

2. MEMORANDUM cu tema: Concluziile analizei de impact privind descentralizarea competenţelor exercitate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale către autorităţile administraţiei publice locale la nivel judeţean
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/MEMO-8.pdf

V. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 22 iniţiative legislative
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/PUNCTE-DE-VEDERE-1.pdf

2. PUNCT DE VEDERE cu privire la 8 iniţiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/PDV.pdf

VI. NOTE

1. NOTĂ DE INFORMARE privind stadiul procesului de descentralizare la 26 aprilie 2022
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/NOTA-3.pdf

2. NOTĂ DE INFORMARE privind sarcina stabilită în şedinţa Executivului din data de 21 aprilie 2022
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/INFO.pdf

Notă: Proiectele de acte normative şi documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul şedinţei Guvernului României.

Biroul de presă al Guvernului

Sursa foto: Gabriel Petrescu