29 iunie 2022

Acţiuni ale serviciilor sanitare veterinare pentru asigurarea statusului de sănătate la animale

Livestock breeding. Group of pigs in farm yard.

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În conformitate cu Programul de supraveghere, prevenire şi combatere a bolilor la animale, a celor transmisibile la om, protecţia animalelor şi a mediului pentru acest an, medicii veterinari, coordonaţi de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţeană, în colaborare cu Colegiul Medicilor Veterinari, efectuează acţiuni specifice în care sunt implicaţi şi proprietarii de animale şi păsări crescute în exploataţii comerciale şi exploataţii nonprofesionale din gospodăriile populaţiei.

Acţiunile prevăzute pentru acest an au ca ţintă asigurarea statusului de sănătate şi bunăstare la animale şi păsări, prin programe concrete, stabilite ca indici de performanţă, cu referire la:
– implementarea programul de supraveghere, prevenire şi combatere a bolilor transmisibile la animale şi de la animale la oameni prin efectuarea examenelor clinice, prelevări de probe pentru supravegherea bolilor prin analize de laborator, vaccinări şi tratamente profilactice şi curative la termenul stabilit, precum şi alte măsuri care se impun;
– implementarea programelor, cofinanţate din fonduri U.E, de prevenire şi combatere a unor boli transmisibile (P.P.C, Bluetongue, E.S.T, Influenţa Aviară, Salmonelozele la păsări, Rabia), precum şi a altor boli prevăzute în programul strategic aprobat pentru acest an;
– asigurarea bazei materiale pentru efectuarea acţiunilor sanitare veterinare programate, respectiv, medicamente. produse biologice, kituri, reactivi, dezinfectante, instrumentar şi ustensile;
– întărirea autorităţii şi a responsabilităţilor medicilor veterinari din cadrul unităţilor medicale teritoriale ca verigă importantă de legătură pentru comunicare, informare, supraveghere şi exercitare a activităţii profesionale, între D.S.V.S.A. şi crescătorii de animale;
– monitorizarea implementării legislaţiei privind activitatea de identificare şi înregistrare a animalelor, precum şi efectuarea corecţiilor ce se impun, pentru o mai bună gestionare a bazei de date;
– monitorizarea focarelor de boală declarate, eliminarea operativă a animalelor bolnave, executarea dezinfecţiilor şi a altor acţiuni specifice în vederea stingerii focarelor respective;
– verificarea modului de implementarea a acţiunilor de profilaxie generală, a normelor de biosecuritate, protecţia şi bunăstare a animalelor.
– supravegherea şi controlul respectării legislaţiei privind utilizarea medicamentelor, în special a antibioticelor şi antiparazitarelor, a furajelor medicamentate, precum şi circulaţia acestora.
– implementarea legislaţia privind ecarisarea teritoriului, prin gestionarea şi predarea cadavrelor de la animalele moarte la unitatea de neutralizare, cu sprijinul autorităţilor locale;
– despăgubirea proprietarilor de animale şi păsări în vederea lichidării rapide a unor focare de boli transmisibile la animale şi păsări, inclusiv pentru cazurile de suspiciuni de boală, care implică tăierea sau uciderea acestora, cu respectarea H.G. 1214 / 2009. cu modificările şi completările ulterioare;
– menţinerea gradului de transparenţă la nivelul D.S.V.S.A şi a Colegiului Medicilor Veterinari judeţean prin publicarea pe situl acestora a informaţiilor specifice activităţii noastre, despre modificările legislative în domeniu sanitar-veterinar şi alte informaţii de interes public;
– comunicare şi colaborare cu instituţiile judeţene, implicate, cu asociaţii profesionale şi alte organizaţii civice, prin participarea la analize şi dezbateri organizate;

Creşterea responsabilităţii medicilor veterinari, pentru implementarea strategiilor şi programelor prevăzute pentru acest an, impune o disciplină profesională operativă şi eficientă, o colaborare permanentă între personalul de conducere şi personalul din teritoriu, cu autorităţile judeţene şi locale implicate, cu organizaţiile profesionale, în interesul dezvoltării economice şi nu în ultimul rând a bunăstării populaţiei judeţului nostru.

Dr. Penţea Ioan Viorel – Secretar al Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu

Sursa foto: pixabay