10 august 2022

Acţiuni comune de monitorizare a speciilor alohtone invazive în ecosistemele deltaice din Bazinul Mării Negre

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare Delta Dunării (INCDDD), Tulcea, coordonează implementarea proiectului – „Observatorul speciilor alohtone invazive şi dezvoltarea reţelei pentru evaluarea impactului schimbărilor climatice în zone deltaice protejate din bazinul Mării Negre” – IASON (https://iasonbsb.eu/), Cod Proiect: BSB-1121. Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, având o cofinanţare ENI de 987.700,00 Euro

Obiectivul general al proiectului IASON este de a comunica, stabili şi efectua acţiuni comune de monitorizare a speciilor alohtone invazive (IAS – Invasive Alien Species) în ecosistemele deltaice din Bazinul Mării Negre şi de a evalua răspunsul acestora la condiţiile climatice actuale şi prognozate. Proiectul va urmări să contribuie la promovarea coordonării protecţiei mediului în regiunea Mării Negre, în mod special prin îmbunătăţirea procesului de monitorizare comună a mediului.

Obiective Specifice ale Proiectului IASON:

– Elaborarea şi implementarea de proceduri comune de monitorizare şi evaluare a riscurilor privind IAS în ariile protejate ale proiectului, motivarea şi asistenţa oferite ţărilor implicate în crearea inventarelor privind IAS;

– Îmbunătăţirea colaborării transfrontaliere pe termen lung, capacitatea de informare şi cercetare prin utilizarea tehnologiilor inovative de monitorizare a IAS;

– Îmbunătăţirea cooperării în ceea ce priveşte monitorizarea IAS prin implicarea publicului la diferite niveluri de implementare ale proiectului.

Rezultate principale avute în vedere:

– Obţinerea datelor de referinţă despre IAS în zonele deltaice ale proiectului, în condiţiile climatice actuale şi prognozate, prin implementarea monitorizării şi evaluării transfrontaliere comune;

– Crearea unei structuri organizaţionale (Observator) prin care serviciile de Tehnologie a Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) vor fi furnizate nu numai în ceea ce priveşte monitorizarea şi evaluările IAS (capacitate de informare şi cercetare), ci şi prin crearea unei reţele prin implicarea cetăţenilor în vederea îmbunătăţirii şi utilizării rezultatelor actualizate ale proiectului (capacitatea instituţională);

– Colaborarea transfrontalieră şi schimbul de informaţii privind dezvoltarea şi implementarea activităţilor de comunicare, la toate nivelurile societăţii (în educaţie, la nivel administrativ, factori de decizie, comunităţi locale).

În cadrul acestui proiect, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării este Partener Lider, având ca principală responsabilitate un management eficient şi o bună coordonare a tuturor activităţilor desfăşurate pe întreaga perioadă de implementare, respectiv 01.07.2020 – 31.12.2022.

Parteneri:

– Lider Proiect – Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării (INCDDD) – România

– Partener Proiect 2 – Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) – România

– Partener Proiect 3 – Institutul de Biologie Marină al Academiei Naţionale de Ştiinţe (IMB) – Ucraina

– Partener Proiect 4 – Universitatea Internaţională Elenă (IHU) – Grecia

– Partener Proiect 5 – Universitatea Tehnică Karadeniz (KTU-MSF) – Turcia

– Partener Proiect 6 – Centrul Internaţional de Afaceri şi Dezvoltare Economică (IBEDC) – Georgia

Conferinţa Internaţională a proiectului IASON este organizată în Tulcea, România, în perioada 02.06.2022 – 04.06.2022. În cadrul acestui eveniment hibrid (cu prezenţă fizică şi online) se vor prezenta realizările din cadrul proiectului, rezultatele obţinute, precum şi indicatorii atinşi. Vor participa invitaţi din mediul academic, al afacerilor şi politic.

Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 este cofinanţat de către Uniunea Europeană prin Instrumentul Comunităţii Europene şi prin participarea ţărilor: Armenia, Bulgaria, Georgia, Grecia, Republica Moldova, România, Turcia şi Ucraina.