25 iunie 2022

Acţiuni de sustenabilitate în Lunca inundabilă a Dunării de Jos şi Delta Dunării cu finanţare GIZ-EUKI Germania

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Acţiuni de sustenabilitate în Lunca inundabilă a Dunării de Jos şi Delta Dunării cu finanţare GIZ-EUKI Germania, coordonate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării” (INCDDD), Tulcea

„Redimensionarea ecologică prin acţiuni & dialoguri urbane şi rurale pentru atenuarea GES în Lunca inundabilă a Dunării de Jos şi Delta Dunării (EDAPHIC-BLOOM DANUBE)”

(Cine/Ce?)
Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare Delta Dunării (INCDDD) Tulcea coordonează implementarea proiectului „Redimensionare ecologică prin acţiuni şi dialoguri urbane şi rurale pentru atenuarea GES în Lunca inundabilă a Dunării de Jos şi Delta Dunării (EDAPHIC-BLOOM Danube).
Sursa: http://ddni.ro/wps/ro/edaphic-bloom_ro/

(Alinierea la Strategiile naţionale)
Proiectul este în conformitate cu politica climatică naţională definită în Strategia de dezvoltare durabilă a României 2030, actualizată conform Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă şi propune consolidarea capacităţilor de atenuare a gazelor cu efect de seră (GES) în Lunca inundabilă a Dunării şi Delta Dunării, prin conservarea / restaurarea solurilor organice şi creşterea eficienţei energetice în sectorul mediului construit.

(Partenerii)
Consorţiul este alcătuit din entităţi de profil atât din România cat şi din Germania, asigurând schimbul şi adoptarea de bune practici. Aşadar, parteneri instituţionali (Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă; Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor; Primăria Tulcea) şi entităţi renumite de cercetare (Universitatea de Ştiinţe Aplicate Karlsruhe; Institutul de Tehnologie Karlsruhe – KIT; Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului – ICPA din Romania; Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „Urban-Incerc” din Bucureşti; Steinbeis Innovation GmbH / Steinbeis-Donau-Zentrum din Germania), s-au asociat în implementarea de activităţi menite să contribuie cu soluţii la probleme specifice.

(Ce urmează pe termen scurt?)
În perioada 12 – 14 aprilie 2022 vor avea loc trei întâlniri hibride cu stakeholderii (Drobeta-Turnu Severin – 12 aprilie, Giurgiu – 13 aprilie, Tulcea – 14 aprilie) pentru promovarea Convenţiei stakeholderilor pentru decarbonatarea Luncii inundabile a Dunării şi Deltei Dunării şi a Clusterului de Dezvoltare Durabilă, la care au confirmat participarea reprezentanţi ai autorităţilor centrale, regionale şi locale, mediului privat şi mediului academic (institute de cercetare şi universităţi).

(Cine beneficiază?)
EDAPHIC BLOOM Danube este un exemplu excelent despre felul în care autorităţile locale şi mediul privat pot beneficia de rezultatele cercetării aplicate în vederea rezolvării problemelor sau implementării diverselor documente oficiale (strategii de dezvoltare, etc). Pe scurt, beneficiile sunt următoarele:

– Va fi elaborat un Master Plan şi creat un Cluster pentru dezvoltare durabilă în Lunca inundabilă a Dunării şi Delta Dunării cu rolul de a facilita dialogul dintre mediul academic, mediul privat, autorităţile publice şi cetăţeni;
– Un Ghid de bune practici şi consultanţă în vederea utilizării sustenabile şi profitabile a solurilor din zonele-ţintă în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) vor fi disponibile pentru entităţi publice şi private;
– O hartă a eficienţei energetice prin intermediul unei platforme online ce va facilita accesul publicului la o serie de informaţii privind eficienţa energetică a mediului construit. Platforma va trece în administrarea Primăriei Tulcea (după încheierea proiectului) urmând să aibă şi alte funcţii utile managementului public;
– Cel puţin 20 de experţi vor beneficia de un training conform „Passivhaus Standard” din Germania.

(Cine finanţează proiectul?)
Proiectul este finanţat de către Iniţiativa Climatică Europeană – EUKI (https://www.euki.de/en/euki-projects/edaphic-bloom/ ), un program al Ministerului Federal German pentru Mediu, Protectia Naturii şi Siguranţa Nucleară (BMU).

* * *
Acest proiect face parte din Iniţiativa Europeană pentru Climă (EUKI) a Ministerului Federal German pentru Mediu, Conservarea Naturii şi Siguranţa Nucleară (BMU). Obiectivul general al EUKI este de a încuraja cooperarea în domeniul climei în cadrul Uniunii Europene (UE) pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră.

Opiniile prezentate în acest document sunt responsabilitatea exclusivă a autorilor şi nu reflectă neapărat opiniile Ministerului Federal pentru Mediu, Conservarea Naturii şi Siguranţa Nucleară (BMU).

Dr. Biol. Marian TUDOR
Director General INCDDD Tulcea

Comunicat de presă – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării” Tulcea