Publicat: 13 Noiembrie, 2019 - 08:29
Share

În prezenţa a 50 de invitaţi din Regiunea Centru, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru a organizat marţi, 12 noiembrie 2019, la Complexul Balnear Jasmine din Ocna Sibiului, o dezbatere pe tema nevoilor actuale şi viitoare de dezvoltare a turismului în Regiunea Centru. Evenimentul a reunit reprezentanţii Grupului de lucru al proiectului InnovaSPA - "Servicii inovatoare de sănătate în regiuni balneare", precum şi membri ai Grupului de lucru tematic: Turism şi patrimoniu cultural constituit ca grup tematic pentru elaborarea Planului de Dezvoltare a Regiunii Centru (PDR Centru) pentru perioada 2021-2027.

Întâlnirea reprezintă şi o oportunitate de a contribui la conturarea nevoilor şi a tipurilor de intervenţii care necesită finanţare în perioada 2021-2027, din fondurile alocate Obiectivului 5 al Politicii de Coeziune: "O Europă mai apropiată de cetăţenii săi", pentru domeniile turism şi patrimoniu cultural.

Prima parte a evenimentului a fost dedicată prezentării turismului şi balneologiei în Regiunea Centru şi prezentării iniţiativelor ADR Centru dedicate îmbunătăţirii politicilor care sprijină dezvoltarea turismului în Regiunea Centru.

Cea de a doua parte a evenimentului a fost dedicată dezbaterii direcţiilor de finanţare pentru perioada 2021-2027 din Planul de Dezvoltare al Regiunii Centru. Pe parcursul întâlnirii au avut loc ateliere de lucru pentru identificarea nevoilor, măsurilor şi ideilor de proiecte care se vor regăsi în Planul de Dezvoltare al Regiunii Centru şi pe baza cărora ADR Centru va face propuneri pentru alocarea de fonduri în perioada 2021-2027, la nivelul Regiunii Centru, din fondurile distribuite de Uniunea Europeană Statelor Membre.

Pe parcursul celor aproape 5 ani de implementare a iniţiativei InnovaSPA (Iunie 2018 - Noiembrie 2022), partenerii proiectului vor identifica, împărtăşi şi transfera cele mai bune practici şi modele de îmbunătăţire a politicilor dedicate susţinerii transferului de soluţii inovative în sectorul balnear şi al prevenţiei în sănătate. În acest sens, partenerii proiectului lucrează pe grupuri de lucru la nivel regional, alături de care vor crea şi implementa planuri de acţiune pentru îmbunătăţirea instrumentelor de finanţare disponibile la nivelul regiunilor participante, care vor include acţiuni specifice privind implementarea de soluţii inovatoare în domeniul balnear şi al prevenţiei în sănătate.

Instrumentul politic pe care ADR Centru îşi propune să îl modifice şi îmbunătăţească ca urmare a implementării acestui proiect este Axa Prioritară 1 a Programului Operaţional Regional 2014-2020 -Promovarea transferului tehnologic, Prioritatea de Investiţii 1.1 - Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării, în special prin crearea mediului adecvat dezvoltării prin inovare a IMM-urilor din sectorul balnear şi medical.

"În Regiunea Centru vrem să păstrăm intactă bogăţia patrimoniului, pentru a-l reda, nealterat, cetăţenilor. Pe de altă parte, avem şi o componentă extraordinară din punct de vedere balneo-turistic, regiunea noastră fiind între primele din Europa din punctul de vedere al resurselor de izvoare de ape minerale. Lipseşte însă infrastructura, cu toate că numărul de turişti a crescut constant în ultimii ani. De asemenea, ne preocupă corelarea şi integrarea programelor şi proiectelor, pentru că întreg ansamblul ofertei turistice trebuie să se dezvolte armonios, pe baza unor politici publice bine definite.

Pentru staţiunile turistice sunt semnate acum şapte contracte de finanţare, în valoare de circa 87 milioane lei. Pentru salvarea restaurarea, protecţia şi conservarea obiectivelor turistice din regiune finanţăm 32 de proiecte, cu fonduri nerambursabile de peste 157 milioane lei. Odată finalizate, aceste proiecte se vor alătura celor 25 de obiective deja reabilitate şi redate circuitului naţional şi internaţional - cetăţi, biserici evanghelice, catedrale şi muzee - care fac din Regiunea Centru un loc cu totul unic în Europa. La acestea se adaugă investiţiile din domeniul privat, în structurile de primire turistică, unde s-au creat sute de noi locuri de muncă, folosind peste 350 milioane lei.

Acum trebuie să corelăm toate aceste investiţii cu necesităţile şi posibilităţile reale de dezvoltare, identificate de partenerii noştri, pentru următoarea perioadă de finanţare", a declarat domnul Simion Creţu, director general ADR Centru.

La Ocna Sibiului, pe de altă parte, ADR Centru susţine investiţii pentru reabilitarea infrastructurii locale, în vederea dezvoltării durabile a turismului. Este vorba de concretizarea cererii de finanţare cu denumirea "Dezvoltarea infrastructurii turistice în staţiunea balneo-climaterică Ocna Sibiului", în valoare totală de aproape 20 milioane lei, prin care se vor realiza investiţii în reabilitarea unor drumuri din această staţiune turistică şi se vor realiza amenajări specifice activităţilor de agrement pe o suprafaţă de aproape patru hectare, finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020.

Reamintim faptul că PDR Centru este principalul document de planificare şi programare realizat la nivel regional şi aprobat de către factorii de decizie din Regiunea Centru şi care stabileşte direcţiile strategice, priorităţile de dezvoltare precum şi mecanismele de finanţare pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare asumate. Totodată, PDR Centru este documentul care justifică necesarul de finanţare la nivel regional, pe tipuri de intervenţii, din fondurile alocate României din Politica de Dezvoltare Regională şi Coeziune. PDR Centru este elaborat într-un cadru partenerial larg care cuprinde un Comitet Regional de Planificare, definit ca structură cu rol consultativ a Consiliului de Dezvoltare Regională precum şi şase grupuri de lucru judeţene şi şapte grupuri tematice.

 

Tag-uri Nume: 

Tag-uri Institutii: