22 ianuarie 2022

Activitatea de relaţii cu publicul la Primăria Municipiului Ploieşti

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Primăria Municipiului Ploieşti, prin Serviciul Public Local Comunitar pentru Evidenţa Persoanelor (S.P.L.C.E.P.) Ploieşti, informează cetăţenii că, activitatea de relaţii cu publicul în cadrul acestei instituţii se va desfăşura, începând cu 15 noiembrie 2021, după cum urmează:

Pentru Serviciul Stare Civilă, pe durata stării de alertă, se va desfăşura astfel:
– luni : 8.30 – 13.00 şi 14.00 – 16.30;
– marţi : 8.30 – 13.00 şi 14.00 – 16.30;
– miercuri : 8.30 – 13.00 şi 15.30 – 18.00;
– joi : 8.30 – 13.00 şi 14.00 – 16.30;
– vineri : 8.30 – 13.30;
– sâmbătă (doar căsătorii programate) : 9.00 – 12.00.

Program înregistrări decese:

– luni : 8.30 – 16.30;
– marţi : 8.30 – 16.30;
– miercuri : 8.30 – 14.00 şi 14.30 – 18.00;
– joi : 8.30 – 16.30;
– vineri : 8.30 – 13.30;
– sâmbătă : 9.00 – 12.00.

Pentru Serviciul Evidenţa Informatizata a Persoanelor, pe durata stării de alertă, se va desfăşura astfel:
– luni : 8.30 – 12.30 şi 14.00 – 16.00; primiri si eliberari acte de identitate

– marţi : 8.30 – 12.30 şi 14.00 – 16.00; primiri şi eliberări acte de identitate

– miercuri : 8.30 – 13.30 şi 15.00 – 18.00 ; primiri şi eliberări acte de identitate

– joi : 8.30 – 12.30 şi 14.00 – 16.00; primiri şi eliberări acte de identitate

– vineri: 9.00 – 12.00 doar eliberări acte de identitate

Program primiri/eliberări adeverinţe istoric de domiciliu:
– miercuri : 8.30 – 13.30 şi 15.00 – 18.00 ;
– vineri: 9.00 – 12.00 doar eliberări documente şi adeverinţe;

Reamintim cetăţenilor că, potrivit Art 4 alin. (5) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19:

„Valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, precum şi de entităţile private autorizate conform legii se menţine pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări”

În această perioadă, prioritate o au persoanele care:
-au pierdut actul de identitate;
-schimbare de nume;
-schimbare de domiciliu;
– deteriorări;
– furt;
– persoanele care au împlinit vârsta de 14 ani.
– prezintă procuri speciale cu fotografie aplicată.

De asemenea, informăm că accesul în incinta Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa a Persoanelor Ploieşti (Serviciile Evidenţa Informatizată a Persoanelor din B-dul. Independenţei nr. 10) se va efectua în condiţiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.183/08.11.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Astfel, vor avea acces:
1. persoanele care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare (dovedită cu certificat verde)
2. persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore
3. persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 cu obligaţia de a prezenta dovada eliberată de autorităţile abilitate
4. accesul avocaţilor pentru exercitarea activităţilor prevăzute la art. 3 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

5. în cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID 19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada situaţiilor se face prin intermediul unui document, pe suport de hartie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecţia cu virusul SARS-CoV -2

6. Prin excepţie, vom asigura accesul persoanelor care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecţia cu virusul SARS-CoV-2 doar pentru eliberarea certificatului de deces sau a certificatului de naştere pentru nou-născut, urmare a înregistrării actului de deces sau naştere .

Certificatul verde, prin care se face dovada vaccinarii împotriva virusului SARS-CoV-2, trecerii prin boală sau testării, poate fi descărcat accesând acest link: https://certificat-covid.gov.ro/login .

Totodată, menţionăm că, în cazul în care vă aflaţi într-o situaţie absolut deosebită şi puteţi prezenta în susţinerea cererii dumneavoastră documente/înscrisuri care să ateste că vă aflaţi într-o asemenea situaţie (certificate, adeverinţe medicale, contracte de muncă, dosare de examen/concurs, oferte bancare, programări notariale, bilete de călătorie etc), vă puteţi programa pentru obţinerea actului de identitate la Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Prahova https://www.djep-prahova.ro/ la numerele de telefon: 0244.302.347 / 0244.302.377 (Ploieşti, Strada Vasile Lupu nr. 60-62. NUMAI dacă vi se confirmă – telefonic – programarea la DJEP-PH, acolo achitaţi şi contravaloarea CI).

Având în vedere caracterul de urgenţă, la D.J.E.P. Prahova nu se pot efectua programări pentru obţinerea cărţii de identitate în baza procurii speciale cu fotografie aplicată şi nici verificări în teren.

DIRECŢIA COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI SITUAŢII DE URGENŢĂ