28 septembrie 2021

Activitatea desfăşurată de D.S.V.S.A. Gorj în perioada 06 – 12.09.2021

sliced raw pork meat with rosemary isolated on white background. Top view. Flat lay.

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În perioada menţionată, inspectorii D.S.V.S.A. Gorj au efectuat controale şi verificări în unităţi supuse controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor situate în Băleşti, Crasna, Dăneşti, Drăguţeşti, Mătăsari, Motru, Muşeteşti, Novaci, Peştişani, Polovragi, Roşia de Amaradia, Rovinari, Slivileşti, Stejari, Stăneşti, Târgu-Jiu, Transalpina, Turburea, Ţânţăreni şi Vladimir, în domeniile alimentar şi al sănătăţii şi bunăstării animalelor.

Controalele efectuate au constat în:

– verificarea modului de asigurare a conformităţii cu cerinţele prevăzute de legislaţia comunitară şi naţională în vigoare, în unităţi supuse supravegherii şi controlului, în baza tematicilor proprii şi a instrucţiunilor transmise de A.N.S.V.S.A. prin note de serviciu – 106 controale, constând în:
* inspecţii planificate în baza Programului Strategic şi a Programului de Supraveghere şi Control pentru anul 2021, în scopul prevenirii toxiinfecţiilor alimentare şi a răspândirii pestei porcine africane şi a altor boli zoonotice (influenţa aviară înalt patogenă);
* supravegherea şi controlul unităţilor care procesează, depozitează şi valorifică alimente de origine animală şi non-animală;
* măsuri pentru prevenirea şi limitarea răspândirii pandemiei de COVID-19, sub aspectul verificării modului de respectare a normelor de igienă şi siguranţă alimentară;
* supravegherea acţiunilor de retragere controlată din judeţ, de către distribuitorii înregistraţi/autorizaţi, a loturilor neconforme de îngheţată, produse zaharoase şi băuturi răcoritoare nealcoolice, a căror listă este disponibilă la adresa: http://www.ansvsa.ro/informatii-pentru-public/produse-rechemateretrase/

– verificarea în vederea înregistrării sanitare-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor a 12 obiective supuse controlului: două stupine (Crasna, Novaci), o unitate de procesare a fructelor şi legumelor (Băleşti), o pensiune agro-turistică (Dăneşti), două magazine alimentare (Novaci, Târgu-Jiu), două rulote snack-bar (Târgu-Jiu, Ţânţăreni) şi 4 mijloace de transport pentru alimente de origine animală (Târgu-Jiu);

– prelevarea unui număr de 4 probe din produse alimentare (carne tocată din piept de pui, pulpe de pui, ouă consum, miere de salcâm). Probele prelevate au fost testate pentru determinarea unor parametri microbiologici (Salmonella – coajă şi conţinut) şi a unor parametri fizico-chimici (raport colagen-proteină, conţinut de apă, procent de grăsime, reacţia Kreiss, zahăr invertit, conţinut de zaharoză, indice diastazic, HMF);

– soluţionarea a două reclamaţii din partea consumatorilor (Muşeteşti, Târgu-Jiu);

– avizarea mişcărilor inter-judeţene de animale;

– verificarea exploataţiilor de suine la suspicionarea evoluţiei P.P.A. şi aplicarea măsurilor P.P.A. în comunele Roşia de Amaradia şi Stejari;

– emiterea şi distribuirea către proprietari a unui număr de 115 de paşapoarte pentru bovine, în urma solicitărilor acestora;

– eliberarea unui număr de 16 extrase din registrul exploataţiilor, în urma solicitărilor diverşilor proprietari;

– monitorizarea mişcărilor animalelor înregistrate de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi pe staţiile de lucru;

– efectuarea inspecţiilor în exploataţiile non-profesionale şi comerciale privind verificarea respectării de către agricultori a cerinţelor legale în materie de gestionare a S.M.R. (respectiv S.M.R. nr. 4, 5 6-8 şi 9 şi S.M.R. nr. 11-13), conform Procedurii emise de A.N.S.V.S.A. şi transmise prin N.S. nr. 26720/2019, Cod PS-01 – D.G.C.O. & D.G.S.B.A., procedură actuală şi pentru Campania 2021, conform prevederilor Notei de Serviciu a A.N.S.V.S.A. nr. 80572021. Inspecţiile au vizat 47 exploataţii incluse în eşantionul A.P.I.A.;

– verificarea, finalizarea şi transmiterea a 26 fişe de inspecţie pentru exploataţiile non-profesionale şi comerciale din eşantionul A.P.I.A.

În timpul controalelor efectuate în această perioadă au fost aplicate 9 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 46.700 lei, unor obiective situate în Albeni, Motru, Muşeteşti, Transalpina, Târgu-Cărbuneşti şi Vladimir, astfel:

– două amenzi de câte 10.000 lei la două magazine alimentare, pentru etichetarea incompletă a produselor alimentare destinate comercializării şi pentru depozitarea nesectorizată a alimentelor congelate (peşte în vecinătatea cărnii de pasăre şi de porc);

– o amendă de 10.000 lei la un magazin alimentar, pentru neîntreţinerea şi neigienizarea spaţiului şi echipamentelor unităţii şi pentru depozitarea nesectorizată a produselor alimentare congelate (peşte în vecinătatea cărnii de pasăre);

– o amendă de 10.000 lei la un magazin alimentar, întrucât unitatea nu deţinea facilităţi pentru spălarea şi uscarea mâinilor, iar personalul nu purta echipament adecvat de protecţie sanitară şi nu a prezentat documente care să ateste controlul stării de sănătate;

– o amendă de 1.600 lei proprietarului unei exploataţii non-profesionale, întrucât nu a notificat medicul veterinar şi nu a predat crotaliile auriculare pentru animalele sacrificate în gospodărie;

– o amendă de 1.500 lei proprietarului unei exploataţii non-profesionale, pentru deţinerea de animale neidentificate;

– o amendă de 1.200 lei proprietarului unei exploataţii non-profesionale, pentru înstrăinarea animalelor deţinute fără a anunţa medicul veterinar de liberă practică împuternicit;

– o amendă de 1.200 lei unei persoane fizice, pentru comercializarea produselor alimentare (telemea de vacă, bulz, băuturi răcoritoare), fără a deţine document de înregistrare sanitară-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;

– o amendă de 1.200 lei unei persoane fizice, pentru comercializarea produselor alimentare nepreambalate (telemea, slănină, cârnaţi), fără a purta echipament de protecţie sanitară.

DIRECTOR EXECUTIV,
Dr. Spînu Robert-Cosmin