25 iunie 2022

Activitatea desfăşurată de D.S.V.S.A. Gorj în perioada 07 – 13.03.2022

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În perioada menţionată, inspectorii D.S.V.S.A. Gorj au efectuat verificări în unităţi şi obiective supuse controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor situate în Aninoasa, Arcani, Baia de Fier, Băleşti, Bâlteni, Bolboşi, Brăneşti, Cătunele, Crasna, Dăneşti, Dragoteşti, Drăguţeşti, Hurezani, Ioneşti, Mătăsari, Motru, Novaci, Peştişani, Plopşoru, Roşia de Amaradia, Rovinari, Runcu, Samarineşti, Schela, Scoarţa, Stăneşti, Stejari, Stoina, Târgu-Cărbuneşti, Târgu-Jiu, Teleşti, Tismana, Turburea, Turceni, Turcineşti şi Ţânţăreni, în domeniile alimentar şi al sănătăţii şi bunăstării animalelor.

Activitatea desfăşurată s-a concretizat în:

* verificarea modului de asigurare a conformităţii cu prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în vigoare, în unităţi supuse supravegherii şi controlului, în baza programului de supraveghere, a tematicilor proprii şi a instrucţiunilor transmise de A.N.S.V.S.A. prin note de serviciu – 185 controale;

* verificarea în vederea autorizării/înregistrării sanitare-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor a 14 obiective supuse controlului: două stupine (Crasna, Roşia de Amaradia), o brutărie (Motru), o rulotă gogoşerie (ambulant), un magazin alimentar (Ţânţăreni), o cofetărie – desfacere (Târgu-Cărbuneşti), două pensiuni agro-turistice (Dăneşti, Târgu-Jiu), două fast-food-uri (Ioneşti, Rovinari), un bar (Scoarţa) şi 3 mijloace de transport pentru produse alimentare de origine animală (Rovinari, Schela, Târgu-Cărbuneşti);

* prelevarea unui număr de 21 probe din produse alimentare (carne tocată din pulpă de pui, şuncă piept pui, muşchi ţigănesc, salam de porc, salam ţărănesc, salam „Ghiocela”, cârnaţi proaspeţi de porc, parizer cu curcan, brânză telemea, brânză dietetică, brânză proaspătă – caş) şi apă tehnologică. Probele prelevate au fost analizate pentru determinarea unor parametri microbiologici (Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Escherichia coli, enterococi, bacterii coliforme, drojdii şi mucegaiuri, stafilococi coagulazo-pozitivi) şi fizico-chimici (monoglutamat de sodiu, nitriţi);

* controale în stupine (Drăguţeşti, Târgu-Jiu);

* controale cu echipe ale I.P.J. Gorj în puncta temporare de control al traficului rutier (Hurezani);

* emiterea şi distribuirea unui număr de 87 de paşapoarte pentru bovine către proprietari, în urma solicitărilor acestora;

* eliberarea unui număr de 23 extrase din registrul exploataţiilor, la cererea diverşilor proprietari de animale;

* monitorizarea mişcărilor înregistrate de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi;

* înregistrarea în Baza Naţională de Date (B.N.D.) – Sistemul Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor (S.N.I.I.A.) a mişcărilor, identificărilor şi evenimentelor notificate de proprietarii de exploataţii cu animale de pe raza celor 26 de circumscripţii sanitare veterinare de asistenţă unde D.S.V.S.A. Gorj nu are încheiat contract de prestări servicii/concesiune cu un medic veterinar de liberă practică împuternicit, în condiţiile legii.

În timpul controalelor efectuate au fost aplicate 5 sancţiuni contravenţionale, reprezentând amenzi în cuantum de 27.900 lei, unor operatori/persoane fizice din Hurezani şi Târgu-Jiu, astfel:

– 12.000 lei la un restaurant, pentru următoarele constatări: plafon neigienizat, care prezintă zone cu exfolieri; rafturi confecţionate din materiale corodabile şi neigienizate; lipsa unei chiuvete cu facilităţi igienice, destinate exclusiv spălării mâinilor personalului; aparatura frigorifică nu era prevăzută cu termometre şi nu se întocmeau grafice de monitorizare a temperaturii; în aceeaşi cameră frigorifică erau depozitate în mod nesectorizat atât materii prime, cât şi semipreparate si produse finite; au fost identificate 12,295 kg pulpă de porc şi 3,420 kg cotlet porc, care nu prezentau elemente de identificare. Sancţiune complementară: reţinere oficială şi destinare către neutralizare controlată;

– 12.000 lei la măcelărie, întrucât la data controlului nu se făcea dovada monitorizării corecte a temperaturii la toate vitrinele frigorifice de expunere din spaţiul de comercializare; au fost identificate 11,1 kg pastă de mici şi 1,2 kg carne tocată de vită fără elemente de identificare şi fără documente de provenienţă. Sancţiune complementară: reţinere oficială şi destinare către neutralizare controlată;

– 1.500 lei conducătorului unei autoutilitare, pentru deţinerea şi transportul unor animale neidentificate şi fără documentele sanitare-veterinare prevăzute de lege;

– 1.200 lei conducătorului unei autoutilitare, pentru nerespectarea temperaturii de depozitare a produselor alimentare în timpul transportului;

– 1.200 lei la un fast-food, întrucât angajata care manipula produsele alimentare la data controlului nu deţinea echipament complet de protecţie sanitară şi nu era instruită adecvat; nu erau afişate informaţii complete privind prezenţa substanţelor alergene, conform prevederilor Reg. (CE) nr. 1169/2011.

DIRECTOR EXECUTIV,
Dr. Sorin-Iulian Ştefănescu