7 iulie 2022

Activitatea desfăşurată de D.S.V.S.A. Gorj în perioada 11 -17.04.2022

Various cuts of pork meat on a chopping board

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În perioada menţionată, inspectorii D.S.V.S.A. Gorj au efectuat verificări în unităţi şi obiective supuse controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor situate în localităţile Baia de Fier, Bâlteni, Bumbeşti-Jiu, Cătunele, Crasna, Mătăsari, Motru, Novaci, Polovragi, Rovinari, Stoina, Târgu-Cărbuneşti, Târgu-Jiu şi Ţicleni, în domeniile alimentar şi al sănătăţii şi bunăstării animalelor.

Activitatea desfăşurată s-a concretizat în:

– verificarea modului de asigurare a conformităţii cu prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în vigoare, în unităţi supuse supravegherii şi controlului, în baza programului de supraveghere, a tematicilor proprii şi a instrucţiunilor transmise de A.N.S.V.S.A. prin note de serviciu – 163 controale;

– intensificarea controalelor sanitare-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor asupra modului de procesare, depozitare, transport şi valorificare a cărnii de miel, ouălor şi altor produse alimentare al căror consum creşte considerabil, în mod tradiţional, în perioada Sărbătorilor Pascale;

– controale în traficul rutier, împreună cu echipe ale I.P.J. Gorj, pentru verificarea condiţiilor de igienă, a dezinfecţiei şi a documentelor de autorizare sanitară-veterinară a mijloacelor auto utilizate pentru transportul animalelor, verificarea documentelor însoţitoare ale animalelor, precum şi pentru descurajarea comerţului ilicit cu animale, carne şi produse din carne;

– avizarea mişcărilor inter-judeţene de animale;

– monitorizarea mişcărilor înregistrate de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi.

În timpul controalelor efectuate au fost aplicate 18 sancţiuni contravenţionale reprezentând 18 amenzi în cuantum de 76.800 lei, unor operatori/persoane fizice din Baia de Fier, Bumbeşti-Jiu, Crasna, Motru, Rovinari şi Târgu-Jiu, astfel:

– 1.200 lei la un laborator de cofetărie-patiserie, pentru lipsa echipamentului de protecţie sanitară; chiuveta nu era dotată cu facilităţi igienice de spălare şi uscare a mâinilor;

– 1.200 lei la un magazin alimentar, pentru depozitarea necorespunzătoare a subproduselor alimentare de origine animală nedestinate consumului uman (S.N.C.U.);

– 1.200 lei unei persoane fizice, pentru comercializarea produselor alimentare fără a deţine document de înregistrare sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;

– 1.200 lei la un magazin alimentar, pentru depozitarea unui bax de peşte congelat direct pe paviment (risc de contaminare şi depreciere);

– 5 x 1.200 lei la două magazine alimentare, un supermarket şi două restaurante, pentru manipularea produselor alimentare de către angajaţi care purtau un echipament de protecţie incomplet (lipsa mănuşilor de unică folosinţă şi neasigurarea protecţiei capilare);

– 6.000 lei conducătorului unei autoutilitare, care a fost depistat în trafic transportând animale neînsoţite de documente sanitare-veterinare, cu un mijloc de transport neautorizat;

– 2 x 10.000 lei la două magazine de furaje, pentru deficienţe privind ambalarea, etichetarea şi depozitarea produselor destinate nutriţiei animalelor;

– 10.000 lei la un depozit alimentar, pentru depozitarea unor produse alimentare direct pe paviment, în condiţii termice necorespunzătoare;

– 3 x 10.000 lei la 3 magazine alimentare, pentru: peşte congelat depozitat în aceeaşi ladă frigorifică cu carne congelată; unele produse alimentare erau expuse spre comercializare fără toate elementele de identificare; lipsa documentelor DDD; lada frigorifica neigienizată; pereţi cu zone deteriorate; sectorizare neadecvată la depozitarea alimentelor;

– 2 x 10.000 lei la un laborator de patiserie şi la un restaurant, pentru: întreţinerea necorespunzătoare a spaţiilor, echipamentelor şi ustensilelor (plafon exfoliat, cu infiltrări hidrice, paviment şi pereţi murdari, utilaje neigienizate şi cu porţiuni degradate, chiuveta fără facilităţi, cu blatul deteriorat; aparatura frigorifică nedotată cu termometre); o parte din materiile prime nu prezentau elemente de identificare complete; nu a fost prezentat un program de autocontrol; personalul nu deţinea fişele de aptitudini la punctul de lucru.

RECOMANDĂRILE D.S.V.S.A. GORJ PENTRU CETĂŢENI

În scopul de a asigura cetăţenilor un comerţ cu alimente sigure şi de a preveni apariţia de toxiinfecţii alimentare în această perioadă în care consumul anumitor alimente creşte considerabil, D.S.V.S.A. Gorj a emis câteva recomandări utile pentru populaţie în perioada cumpărăturilor de Paşti:

– să achiziţioneze produse alimentare numai din spaţii sau unităţi înregistrate sau autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, în care sunt respectate condiţiile generale de igienă. Atât carnea, cât şi celelalte produse de origine animală sau non-animală care sunt cumpărate din aceste spaţii şi unităţi au fost supuse controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi nu constituie un risc pentru sănătatea publică;

– la aceasta se adaugă şi faptul că persoanele care manipulează şi comercializează toate aceste produse trebuie să fie sănătoase şi să poarte haine curate;

– este preferabil să se respecte măsurile minimale de distanţare şi protecţie, având în vedere că pandemia de COVID-19 încă evoluează la nivel global.

– Carnea de miel/ied

Carnea şi organele de miel/ied trebuie neapărat să fie însoţite de un certificat de sănătate publică veterinară care să ateste faptul că acestea sunt admise pentru consumul public.

Carnea care provine din unităţi autorizate sanitar-veterinar pentru schimburi intracomunitare are o marcă de sănătate ovală cu următoarele inscripţii: denumirea ţării de provenienţă (scrisă cu majuscule sau codul ISO); numărul de autorizare acordat de autoritatea veterinară a ţării de provenienţă; abrevierea Comunităţii Europene.

Carnea obţinută prin sacrificarea (la cererea consumatorului) în locurile special amenajate are o ştampilă rotundă cu următoarele inscripţii: „ROMANIA”; indicativul judeţului; numărul de autorizare al unităţii; numărul de identificare al medicului veterinar care supraveghează unitatea; „CONTROLAT SANITAR-VETERINAR”.

Alte precizări:

– particularităţi specifice speciei: ovinele au incisivi numai pe maxilarul inferior, iar membrele au copite biongulate;

– preferabil este ca mielul/iedul sacrificat să aibă capul ataşat de carcasă şi copitele de membre, pentru evitarea oricărei confuzii.

– Ouăle

Ouăle trebuie cumpărate din locuri supravegheate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.

Acest lucru este obligatoriu, deoarece astfel aveţi garanţia că ouăle provin de la păsări sănătoase (din ferme autorizate şi controlate), au fost transportate şi sunt depozitate în condiţii adecvate de igienă şi temperatură.

– Laptele şi produsele din lapte

Toţi producătorii agricoli care vând astfel de produse trebuie să aibă documente de înregistrare sanitară-veterinară eliberate de către D.S.V.S.A. judeţene.
Lapte crud – producătorii trebuie să deţină fişe de sănătate completate de medicii veterinari din localităţile de origine.

Brânzeturi – trebuie expuse la vânzare în recipiente confecţionate din materiale necorodabile şi uşor de igienizat; de asemenea, sunt permise transportarea şi păstrarea acestora în recipiente din lemn (în vederea vânzării directe); acestea trebuie vândute numai în ambalaje de unică folosinţă şi trebuie etichetate corespunzător.

– Produsele de panificaţie, patiserie şi cofetărie

Acestea trebuie şi ele achiziţionate din locuri amenajate corespunzător, autorizate şi controlate constant de personal de specialitate.

– Reamintim tuturor cetăţenilor numărul de Call Center al A.N.S.V.S.A., 0800.826.787, unde pot fi sesizate nereguli din domeniul siguranţei alimentelor, serviciu telefonic gratuit, apelabil din orice reţea de telefonie.

– D.S.V.S.A. Gorj: 0253.226.033.

DIRECTOR EXECUTIV,
Dr. Sorin-Iulian Ştefănescu

Sursa foto: Pixabay