4 februarie 2023

Activitatea desfăşurată de D.S.V.S.A. Gorj în perioada 16 – 24.01.2023

A selection of raw beef in a refrigerated counter.

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În perioada menţionată, inspectorii D.S.V.S.A. Gorj au efectuat verificări în unităţi şi obiective supuse controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor situate în Băleşti, Bâlteni, Borăscu, Căpreni, Fărcăşeşti, Licurici, Mătăsari, Motru, Novaci, Padeş, Peştişani, Prigoria, Târgu-Cărbuneşti, Târgu-Jiu, Teleşti, Tismana, Turcineşti şi Urdari, în domeniile alimentar şi al sănătăţii şi bunăstării animalelor.

Activitatea desfăşurată s-a concretizat în:
– Verificarea modului de asigurare a conformităţii cu prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în vigoare, în unităţi supuse supravegherii şi controlului, în baza programului de supraveghere, a tematicilor proprii şi a instrucţiunilor transmise de A.N.S.V.S.A. prin note de serviciu – 119 controale;
– Verificarea în vederea autorizării/ înregistrării/ vizării sanitare-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor a unui număr de 16 obiective supuse controlului: două unităţi de vânzare directă a laptelui (Prigoria), o farmacie veterinară (Novaci), o unitate D.D.D. (Târgu-Jiu) o stupină (Târgu-Cărbuneşti), un depozit alimentar (Târgu-Jiu), o pensiune agro-turistică (Novaci), o cantină (Târgu-Jiu), două baruri (Peştişani, Turcineşti) şi 6 mijloace de transport pentru produse alimentare (Novaci, Târgu-Cărbunesti, Târgu-Jiu);
– Avizarea mişcărilor inter-judeţene de animale;
– Emiterea şi distribuirea unui număr de 85 de paşapoarte pentru bovine către proprietari, în urma solicitărilor acestora;
– Eliberarea unui număr de 25 extrase RNE din registrul exploataţiilor, la cererea diverşilor proprietari de animale;
– Monitorizarea mişcărilor înregistrate de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi;
– Verificarea şi centralizarea unui număr de 48 deconturi ale acţiunilor de identificare şi înregistrare a animalelor, depuse de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi;
– Întocmirea răspunsurilor la sesizările proprietarilor de animale.

În timpul controalelor efectuate în această perioadă au fost aplicate 18 sancţiuni contravenţionale, reprezentând opt avertismente şi 10 amenzi în cuantum de 38.400 lei, unor operatori/ persoane fizice din Borăscu, Fărcăşeşti, Mătăsari, Târgu-Cărbuneşti şi Târgu-Jiu. astfel:
– Opt avertismente scrise proprietarilor unor exploataţii non-profesionale, pentru înstrăinarea de animale fără a notifica medicul veterinar de liberă practică împuternicit;
– 1.200 lei la un magazin alimentar, pentru depozitarea nesectorizată a produselor alimentare congelate: peste depozitat lângă îngheţată şi pulpe de pasăre;
– 4 x 1.200 lei la o cantină şi 3 magazine alimentare, pentru nerespectarea normelor sanitare-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind manipularea produselor alimentare (lipsa echipamentului adecvat de protecţie sanitară şi/ sau a fiselor de aptitudini care atestă controlul stării de sănătate a angajaţilor);
– 2 x 1.200 lei la două magazine alimentare, pentru depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare (direct pe paviment: chips-uri, făină de grâu, mălai, cutii cu prăjituri, sucuri, apă minerală); pavimentul murdar necesita igienizare;
– 2 x 10.000 lei la două magazine alimentare, pentru nerespectarea normelor sanitare-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind întreţinerea aparaturii frigorifice, suprafeţelor şi mobilierului din dotare;
– 10.000 lei la un bar, întrucât pavimentul, plafonul şi suprafeţele murale din spaţiul de depozitare prezentau acumulări de murdărie, porţiuni de vopsea exfoliată, zone degradate; aparatura frigorifică necesita igienizare; materialele de igienizare şi ustensilele de curăţenie erau depozitate în incinta barului şi nu într-un spaţiu special destinat.

DIRECTOR EXECUTIV,
Dr. Gorcea Florin-Constantin

Sursa foto Pixabay