5 iulie 2022

Activitatea desfăşurată de D.S.V.S.A. Gorj în perioada 18 – 24.01.2022

Meat Section at the Supermarket

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În perioada menţionată, inspectorii D.S.V.S.A. Gorj au efectuat controale şi verificări în unităti şi obiective supuse controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor situate în Baia de Fier, Băleşti, Bărbăteşti, Bumbeşti-Jiu, Ciuperceni, Fărcăşeşti, Motru, Novaci, Padeş, Runcu, Samarineşti, Stăneşti, Stoina, Târgu-Jiu, Tismana, Turcineşti, Văgiuleşti şi Vladimir, în domeniile alimentar şi al siguranţei şi sănătăţii animalelor.

Activitatea desfăşurată a constat în:
– verificarea modului de asigurare a conformităţii cu cerinţele prevăzute de legislaţia comunitară şi naţională în vigoare, în unităţi supuse supravegherii şi controlului, în baza tematicilor proprii şi a instrucţiunilor transmise de A.N.S.V.S.A. prin note de serviciu – 115 controale, constând în:
– inspecţii planificate în baza Programului Strategic şi a Programului de Supraveghere şi Control pentru anul 2022
– controale oficiale intensificate şi măsuri dispuse pentru prevenirea apariţiei toxiinfecţiilor alimentare şi a răspândirii pestei porcine africane (P.P.A.) şi a altor boli zoonotice (influenţa aviară înalt patogenă – H.P.A.I.);
– verificarea în vederea autorizării/înregistrării sanitare-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor a 12 obiective supuse controlului: 3 magazine alimentare (Târgu-Jiu), un bar (Târgu-Jiu), un mijloc de transport pentru produse alimentare de origine non-animală (Târgu-Jiu) şi 7 mijloace de transport pentru produse alimentare de origine animală (Târgu-Jiu);
– avizarea mişcărilor inter-judeţene de animale;
– verificarea exploataţiilor comerciale de tip A de suine şi păsări, în ceea ce priveşte respectarea condiţiilor de bunăstare şi biosecuritate, în localităţile Ciuperceni, Padeş, Runcu, Tismana;
– evaluarea unor a magazinelor de furaje, în vederea clasificării în funcţie de risc (Târgu-Jiu);
– emiterea şi distribuirea unui număr de 185 de paşapoarte pentru bovine către proprietari, în urma solicitărilor acestora;
– eliberarea unui număr de 22 extrase din registrul exploataţiilor, la cererea diverşilor proprietari de animale;
– verificarea a 49 dosare de deconturi ale acţiunilor de identificare şi înregistrare a animalelor, efectuate de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi;
– verificarea prin supracontrol în teren a acţiunilor sanitare-veterinare activităţii C.S.V.A. Bărbăteşti, C.S.V.A. Stoina şi C.S.V.A. Vladimir;
– aplicarea măsurilor P.P.A. în focarul din localitatea Păişani, comuna Stoina;
– monitorizarea mişcărilor animalelor înregistrate de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi pe staţiile de lucru.

În timpul controalelor efectuate au fost aplicate 7 sancţiuni contravenţionale reprezentând două avertismente scrise şi 5 amenzi în cuantum de 36.400 lei, unor obiective din Baia de Fier, Bumbeşti-Jiu, Stoina, Târgu-Jiu şi Vladimir, astfel:
– un avertisment scris proprietarului unei exploataţii non-profesionale de animale, pentru înstrăinarea şi sacrificarea unor porci din exploataţie fără a notifica medicul veterinar de liberă practică împuternicit;
– un avertisment scris proprietarului unei persoane fizice, pentru efectuarea de activităţi de dresare a animalelor de companie fără înregistrare sanitară-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
– o amendă de 1.200 lei proprietarului unei exploataţii non-profesionale de animale, pentru înstrăinarea unor porci din exploataţie fără documentele sanitare-veterinare legale;
– o amendă de 1.200 lei unei persoane fizice, pentru comercializarea de produse alimentare (brânzeturi, produse zaharoase), fără a deţine document de înregistrare sanitară-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
– o amendă de 10.000 lei la un fast-food, pentru nerespectarea normelor sanitare-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind condiţiile de depozitare a produselor alimentare, respectiv cartofii curăţaţi şi porţionaţi ce urmează să fie prăjiţi erau depozitaţi în găleţi de P.V.C. neigienizate corespunzător;
– o amendă de 12.000 lei la o brutărie, pentru nedemonstrarea trasabilităţii produselor fabricate şi expuse spre comercializare către consumatorul final;
– o amendă de 12.000 lei la un magazin alimentar, pentru următoarele constatări: zone degradate şi neigienizate (pereţi, uşă, paviment); neamenajarea unui spaţiu pentru depozitarea materialelor şi substantelor de igienizare; nedelimitarea unui spaţiu distinct pentru depozitarea produselor degradate/expirate; depozitarea nesectorizată şi necorespunzătoare (direct pe paviment) a unor produse alimentare; în congelator au fost găsite produse ambalate fără elemente de identificare, pentru care nu se poate demonstra trasabilitatea: 4,71 kg carne şi produse din carne. Sancţiune complementară: reţinerea oficială a cantităţii respective şi dirijarea către neutralizare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Dr. Spînu Robert-Cosmin