9 august 2022

Activitatea desfăşurată de D.S.V.S.A. Gorj în perioada 27.06 – 03.07.2022

A selection of raw beef in a refrigerated counter.

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În perioada menţionată, inspectorii Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Gorj au efectuat verificări în unităţi şi obiective supuse controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor situate în Arcani, Băleşti, Bengeşti-Ciocadia, Bumbeşti-Jiu, Bumbeşti-Piţic, Cătunele, Crasna, Motru, Novaci, Peştişani, Polovragi, Rovinari, Târgu-Cărbuneşti, Târgu-Jiu, Tismana, Turcineşti, Schela şi Stăneşti, în domeniile alimentar şi al sănătăţii şi bunăstării animalelor.

Activitatea desfăşurată s-a concretizat în:
– verificarea modului de asigurare a conformităţii cu prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în vigoare, în unităţi supuse supravegherii şi controlului, în baza programului de supraveghere, a tematicilor proprii şi a instrucţiunilor transmise de A.N.S.V.S.A. prin note de serviciu – 133 controale;
– verificarea în vederea autorizării/înregistrării/vizării sanitare-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor a 16 obiective supuse controlului: 2 magazine alimentare (Novaci, Târgu-Jiu ), un fast-food (Târgu-Jiu), 1 snack-bar (Polovragi), 2 baruri (Bengeşti-Ciocadia, Târgu-Jiu), un centru prelucrare lapte (Prigoria), 6 mijloace de transport pentru produse alimentare de origine animală (Arcani, Târgu-Jiu) şi 3 mijloace de transport pentru produse alimentare de origine non-animală (Târgu-Jiu, Schela).
– avizarea mişcărilor inter-judeţene de animale;
– verificarea unui număr de 7 deconturi ale acţiunilor de inspecţii ale animalelor în exploataţii, înregistrate de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi;
– emiterea şi distribuirea unui număr de 238 de paşapoarte pentru bovine către proprietari, în urma solicitărilor acestora;
– eliberarea unui număr de 20 extrase din registrul exploataţiilor, la cererea diverşilor proprietari de animale;

În timpul controalelor efectuate au fost aplicate 5 sancţiuni contravenţionale reprezentând 5 amenzi în cuantum de 47.200 lei, unor operatori / persoane fizice din Târgu-Jiu, astfel:
– 20.000 lei la un adăpost de animale care nu deţinea registrele speciale vizate de medicul veterinar de liberă practică împuternicit;
– 6.000 lei unei persoane fizice care transporta animale fără a deţine documente sanitare-veterinare şi mijloc de transport neînregistrat sanitar-veterinar;
– 2 x10.000 lei la un depozit alimentar şi un magazin alimentar, pentru: depozitarea baxurilor de băuturi răcoritoare (sucuri, apă minerală) pe paleţi amplasaţi în afara unitătii; nu exista un spatiu special amenajat pentru produsele neconforme, deteriorate sau expirate;
– 1.200 lei la un magazin alimentar, pentru identificarea unor produse alimentare depozitate necorespunzător, direct pe paviment.

Recomandări ale D.S.V.S.A. Gorj pentru CONSUMATORI, pentru evitarea apariţiei toxiinfecţiilor alimentare în perioadele cu temperaturi ridicate

Direcţia Sanitară-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Gorj recomandă populaţiei ca, în perioadele cu temperaturi ridicate, să acorde atenţie modului în care păstrează sau prepară alimentele, precum şi a locurilor de unde acestea sunt cumpărate.

Astfel, consumatorilor li se recomandă:
– să cumpere produse alimentare numai din locuri sau spaţii înregistrate sau autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, pentru că le oferă garanţia unor produse sigure, întrucât:
– au fost obţinute în unităţi autorizate/înregistrate aflate sub supravegherea medicilor veterinari oficiali/inspectorilor oficiali din cadrul A.N.S.V.S.A.;
– sunt controlate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor pe tot lanţul alimentar;
– sunt depozitate în condiţii corespunzătoare de temperatură şi igienă;
– să nu cumpere produse alimentare expuse la vânzare în locuri şi condiţii necorespunzătoare (pe stradă, din portbagajul maşinilor etc.), cu atât mai mult în cazul alimentelor uşor perisabile – carne, peşte, ouă, lapte şi produse lactate;
– să aleagă alimentele cu atenţie, ţinând cont de aspect, miros, termen de valabilitate;
– să ia în considerare temperatura la care trebuie păstrate alimentele ce necesită păstrare la rece;
– să verifice prospeţimea în momentul achiziţionării – să nu cumpere alimentele cu miros neplăcut sau având culoarea, consistenţa modificată sau care prezintă mucegai pe suprafaţă;
– să nu cumpere produse care poartă indicaţiile „păstraţi la frigider”, „păstraţi la rece” sau „păstraţi în congelator” şi care nu au fost depozitate în condiţii de refrigerare sau congelare.
– cât mai repede posibil după cumpărare, alimentele de origine animală să fie introduse în frigider, unde se păstrează astfel: carnea refrigerată, laptele, produsele din lapte şi ouăle, la o temperatură de refrigerare de preferinţă între 0 – +4 grade şi separat în funcţie de categoria de produs, iar carnea congelată la o temperatură cât mai scăzută, respectiv sub -18 grade;
– să ambaleze separat alimentele care urmează a fi depozitate în frigider şi să le menţină în decursul perioadei de valabilitate, la temperaturile indicate pe ambalaj;
– să păstreze alimentele gătite în recipiente acoperite;
– să nu recongeleze produsele care au fost anterior decongelate;
– să îndepărteze alimentele alterate, care sunt o sursă de contaminare pentru celelalte alimente;
– să spele bine fructele şi legumele înainte de a le depozita în frigider şi înainte de a le consuma.

Inspectorii din cadrul D.S.V.S.A. Gorj vor verifica în special următoarele aspecte:
– expunerea la vânzare a produselor alimentare şi în special a produselor de origine animală care trebuie să se realizeze în locuri sau spaţii care asigură temperaturi adecvate şi condiţii de igienă corespunzătoare;
– condiţiile de manipulare, depozitare şi transport al produselor de origine animală în toate unităţile autorizate sau înregistrate sanitar veterinar şi, în mod special, a produselor perisabile (carne proaspătă, carne tocată şi carne preparată, produse din carne, peşte, ouă, lapte şi produse din lapte). Transportul produselor de origine animală trebuie să se realizeze numai cu mijloace de transport autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, dotate cu sisteme de înregistrare şi monitorizare a temperaturii;
– condiţiile de recepţionare, manipulare, depozitare şi procesare a produselor de origine animală în unităţi care se adresează categoriilor vulnerabile ale populaţiei (spitale, grădiniţe, creşe, cămine de bătrâni, centre sociale de plasament) şi care se adresează unui număr mare de consumatori (cantine, restaurante, catering, tabere pentru copii);
– depozitarea ambalajelor destinate produselor alimentare şi în special a recipientelor în care se livrează/serveşte mâncarea gătită către consumatorii finali;
– eliminarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman din unităţile din sectorul alimentar şi în special din unităţile de alimentaţie publică;
– asigurarea temperaturilor adecvate pentru menţinerea lanţului frigorific în timpul producţiei, depozitării, transportului şi expunerii la comercializare;
– măsurile privind reţinerea oficială, denaturarea şi distrugerea produselor de origine animală alterate sau depreciate pe timpul transportului, distribuţiei, depozitării sau comercializării;
– interzicerea comercializării şi punerii în consum a cărnurilor care nu sunt inspectate, ştampilate şi certificate sanitar veterinar.

D.S.V.S.A. Gorj monitorizează permanent toate cazurile şi situaţiile în care există riscul apariţiei sau au fost declanşate toxiinfecţii alimentare ca urmare a consumului de alimente.

Consumatorii pot sesiza nereguli din domeniul siguranţei alimentelor, apelând:
– Call Center A.N.S.V.S.A.: 0800 826 787, gratuit, din orice reţea de telefonie;
– D.S.V.S.A. Gorj: 0253.226.033.

Recomandări ale D.S.V.S.A. Gorj pentru OPERATORII DIN SECTORUL ALIMENTAR în perioadele cu temperaturi ridicate
– Se recomandă respectarea de către operatori cu cea mai mare stricteţe a normelor de siguranţă şi igienă alimentară la fabricarea, transportul, depozitarea şi comercializarea produselor alimentare.
– Produsele alimentare perisabile, care pot favoriza dezvoltarea şi multiplicarea microorganismelor patogene, vor fi păstrate permanent la temperaturi frigorifice, atât ȋn timpul transportului, cât şi pe perioada depozitării şi expunerii spre comercializare. Se vor respecta întocmai temperaturile recomandate de producători pe eticheta produselor şi/sau pe documentele însoţitoare.

Reamintim operatorilor din sectorul alimentar principiile de igienă prevăzute în art. 1 din Reg. (CE) nr. 852/2004, actualizat:
(a) responsabilitatea principală pentru siguranţa alimentară a produselor pe care le pune pe piaţă revine operatorului din sectorul alimentar;
(b) este necesar ca siguranţa alimentară să fie asigurată de-a lungul întregului lanţ alimentar, începând cu producţia primară;
(c) este important să se menţină lanţul criogenic, în special pentru produsele alimentare care nu pot fi depozitate la temperatura ambiantă în condiţii de siguranţă alimentară, mai ales produsele alimentare congelate;
(d) aplicarea generală a procedurilor bazate pe principiile H.A.C.C.P., împreună cu utilizarea unor bune practici de igienă, trebuie să întărească responsabilitatea operatorului din sectorul alimentar;
(e) ghidurile de bună practică reprezintă un instrument preţios care ajută operatorii din sectorul alimentar, în toate etapele lanţului alimentar, să respecte normele de igienă alimentară şi să aplice principiile H.A.C.C.P.;
(f) este necesară stabilirea criteriilor microbiologice şi a cerinţelor de control al temperaturii pe baza evaluării ştiinţifice a riscurilor;
(g) este necesar să se verifice dacă produsele alimentare importate respectă cel puţin aceleaşi norme sanitare ca cele produse în Comunitate sau norme echivalente.

Inspectorii D.S.V.S.A. Gorj vor efectua controale tematice în acest sens şi vor sancţiona prompt operatorii economici dacă în unităţile pe care le deţin vor fi identificate următoarele neconformităţi:
– depozitarea unor produse alimentare direct pe paviment;
– depozitarea nesectorizată a produselor alimentare refrigerate sau congelate;
– amplasarea unor cutii/saci/navete cu produse alimentare (legume, fructe, pâine etc.) pe culoarul de acces al consumatorilor;
– expunerea şi/sau depozitarea unor produse alimentare în afara incintei unităţii (pe trotuar sau în curtea interioară), sub acţiunea directă a razelor solare;
– întreruperea lanţului criogenic, prin depozitarea, fie şi temporară, a alimentelor perisabile în afara spaţiului frigorific;
– întreţinerea necorespunzătoare a utilajelor tehnologice şi a aparaturii frigorifice (depuneri mari de gheaţă, elemente de etanşare neigienizate);
– expunerea spre comercializare a unor produse alimentare cu termenul de valabilitate depăşit şi/sau cu modificări organoleptice evidente;
– nerespectarea temperaturilor recomandate şi asumate de producători;
– lipsa sau completarea cu intermitenţă a graficelor de monitorizare a temperaturilor de păstrare a alimentelor (atât frigorifice, cât şi la temperatura mediului ambiant);
– necorelarea capacităţii de expunere şi depozitare a unităţii şi a aparaturii frigorifice (frigidere, lăzi de congelare) cu volumul de alimente achiziţionat;
– etichetarea incompletă (etichete îndepărtate/rupte, ilizibile), astfel ȋncât consumatorii nu au acces la informaţiile necesare despre produs;
– lipsa echipamentului complet şi adecvat de protecţie sanitară pentru lucrătorii din sectorul alimentar;
– neprezentarea fişei de aptitudini sau neactualizarea acesteia în termenul legal.

DIRECTOR EXECUTIV,
Dr. Sorin-Iulian Ştefănescu
Comunicat de presă – Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Gorj

Sursa foto Pixabay