27 mai 2022

Activitatea desfăşurată de D.S.V.S.A. Gorj în perioada 28.02 – 06.03.2022

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În perioada menţionată, inspectorii Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Gorj au efectuat verificări în unităţi şi obiective supuse controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor situate în Albeni, Alimpeşti, Baia de Fier, Băleşti, Bâlteni, Bengeşti-Ciocadia, Crasna, Ioneşti, Leleşti, Licurici, Logreşti, Motru, Muşeteşti, Novaci, Peştişani, Polovragi, Rovinari, Runcu, Stăneşti, Târgu-Cărbuneşti, Târgu-Jiu, Tismana, şi Turcineşti, în domeniile alimentar şi al sănătăţii şi bunăstării animalelor.

Activitatea desfăşurată s-a concretizat în efectuarea a 160 controale, constând în:
– verificarea modului de asigurare a conformităţii cu cerinţele prevăzute de legislaţia comunitară şi naţională în vigoare, în unităţi supuse supravegherii şi controlului, în baza programului de supraveghere, a tematicilor proprii şi a instrucţiunilor transmise de A.N.S.V.S.A. prin note de serviciu;
– verificarea în vederea autorizării/înregistrării sanitare-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor a 9 obiective supuse controlului: 2 magazine alimentare (Târgu-Jiu şi Peştişani), o carmangerie (Târgu-Jiu), un fast-food (Târgu-Jiu), 2 mijloace de transport pentru produse alimentare de origine animală (Târgu-Jiu) şi 3 mijloace de transport pentru produse alimentare de origine non-animală (Târgu-Jiu);
– prelevarea unui număr de 9 probe din produse alimentare (vin, pâine, ciuperci si produse pe baza de porumb). Probele prelevate au fost analizate pentru determinarea unor parametri de calitate, aditivi, radioactivitate şi contaminanţi;
– emiterea şi distribuirea unui număr de 180 de paşapoarte pentru bovine către proprietari, în urma solicitărilor acestora;
– eliberarea unui număr de 21 extrase din registrul exploataţiilor, la cererea diverşilor proprietari de animale;
– monitorizarea mişcărilor înregistrate de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi.

În timpul controalelor efectuate au fost aplicate 4 sancţiuni contravenţionale, reprezentând amenzi în cuantum de 66.200 lei, unor operatori/persoane fizice din localitatea Târgu-Jiu, astfel:
– 45.000 lei la un restaurant, pentru identificarea în spaţiile de depozitare ale unităţii a unor materii prime şi ingrediente cu termen de valabilitate depăşit: 14,824 kg produse alimentare, în valoare de 348,05 lei. Sancţiune complementară: reţinere oficială şi destinare către neutralizare controlată;
– 10.000 lei la un fast-food, întrucât parte din produsele destinate comercializării (sosuri) nu prezintă elemente de identificare (data preparării şi nr. lot);
– 10.000 lei la un fast-food, întrucât o parte din materia primă nu prezintă elemente de identificare (origine, nr. lot, data producţiei);
– 1.200 lei la o brutărie, întrucât o angajată nu a purtat echipament de protecţie igienico-sanitară în timpul desfăşurării activităţii de fabricare a pâinii şi produselor de panificaţie.

DIRECTOR EXECUTIV,
Dr. Sorin-Iulian Ştefănescu