Publicat: 26 Noiembrie, 2012 - 12:07

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) anunţă că nu a înregistrat pierderi ca urmare a plăţilor efectuate pentru creditele neperformante.

Nu statul a acoperit platile efectuate. In realitate, Statul român a beneficiat de pe urma activității profitabile a FNGCIMM prin valoarea impozitului pe profit încasată și pe seama dividendelor repartizate în fiecare an, adauga institutia.
 
Comunicat FNGCIMM:

„Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii nu a inregistrat pierderi ca urmare a platilor efectuate pentru creditele neperformante. Activitatea FNGCIMM este profitabilă, valoarea profiturilor nete și a rezervelor constituite crescând de cca 5,8 ori în 2012 (septembrie) față de 2009 (decembrie).
  
Prezentăm în tabelul alaturat evoluția capitalurilor FNGCIMM, a rezervelor și profitului precum și a sumelor repartizate ca dividende în perioada 2009 – 2012 (septembrie).
  
FNGCIMM a înregistrat an de an capitaluri proprii mai mari decât capitalul social vărsat de statul român.
  
Nu statul a acoperit platile efectuate. In realitate,  Statul român a beneficiat de pe urma activității profitabile a FNGCIMM prin valoarea impozitului pe profit încasată și pe seama dividendelor repartizate în fiecare an. Plăţile de garanții efectuate de FNGCIMM în contul angajamentelor sale nu sunt din veniturile bugetului de stat, fiind facute din capitalurile proprii ale FNGCIMM.  Mai mult, FNGCIMM participă la recuperarea plăților efectuate, proporțional cu procentul de garantare, din valoarea netă rezultată în urma executării de către finanțator a garanțiilor aduse de beneficiarul finanțării garantate.
  
Alte date despre derularea activității de garantare a FNGCIMM:
 
I. Activitatea FNGCIMM se autofinanțează, ceea ce înseamnă că valoarea costurilor generate de acordarea și administrarea garanțiilor, valoarea garanțiilor plătite, precum și o parte din remunerarea capitalului statului, este acoperită în întregime din valoarea comisioanelor de garantare încasate de la întreprinderile beneficiare de garanție. O davadă în acest sens este și faptul că FNGCIMM a obținut profit în fiecare an – pentru exercițiul financiar 2012 se estimează un profit net de cca 27 de milioane de lei -  iar soldul capitalurilor proprii curente este semnificativ mai mare decât soldul capitalului social vărsat de statul român.
  
II. Garanțiile emise de FNGCIMM nu conțin elemente de ajutor de stat - FNGCIMM funcţionează ca o schemă de garantare care nu conține elemente de ajutor de stat. Astfel, în conformitate cu precizările Comunicării Comisiei Europene nr.155/02/2008, pentru ca o schemă de garantare să nu conțină elemente de ajutor de stat, schema de garantare trebuie să se autofinanțeze pe seama comisioanelor de garantare încasate de la beneficiari de garanții. După cum am precizat mai sus, FNGCIMM își autofinanțează activitatea.
 
III. Numărul de IMM-uri sprijinite de FNGCIMM pentru a avea acces la finanțare

Atât la nivel european, cât și la nivel mondial, unul dintre principalii indicatori de performanţă ai fondurilor de garantare este numărul de IMM-uri sprijinite pentru a avea acces la finanțare. În ultimii patru ani FNGCIMM a emis garanţii pe baza capitalurilor sale proprii pentru aproape 18.000 de întreprinderi mici şi mijlocii.
  
IV. Numărul de locuri de muncă susținute pe seama garanțiilor emise de FNGCIMM

Numărul de locuri de muncă susținute pe seama garanțiilor emise de fondurile de garantare este o adiționalitate puternică pe baza căreia se apreciază performanța acestora atât la nivel european în cadrul AECM, cât și la nivel mondial.
 
Prin activitatea întreprinsă, numai în anii de criză economică, Fondul a susţinut, indirect, un număr de circa 270.000 de locuri de muncă. Chiar dacă menţinerea acestor locuri de muncă nu este datorată exclusiv existenţei garantiilor acordate de FNGCIMM, apreciem că, în situaţia în care un sfert din aceste locuri de muncă s-ar fi pierdut ca urmare a lipsei accesului la finanţare (în special pentru acele IMM-uri care au solicitat Fondului procente de garantare aproape de valoarea maximă de 80% şi care nu ar fi avut posibilitatea de furnizare a altor garanţii reale solicitate de bănci), bugetul de stat ar fi înregistrat un minus de venituri de circa 480 milioane de euro pe seama diminuării încasărilor din taxe şi contribuţii de natură salarială, a cheltuielilor suplimentare cu şomajul şi a costurilor necesare pemtru recalificarea fortei de muncă disponibilizată.
 
De asemenea, datele indică faptul că garanţiile acordate de FNGCIMM şi destinate susţinerii investiţiilor au contribuit la crearea a 6000 - 7000 de locuri de muncă în condiţiile in care costul creării unui loc de muncă se situează în România la nivelul de 95.000 euro.
  
În acest fel, beneficiile aduse de FNGCIMM statului român pe sema susținerii locurilor de muncă existente și a celor nou create se situează în intervalul 1,1 – 1,2 miliarde de euro, în timp ce, de la momentul înfiintării şi până în prezent, Fondul a plătit în contul angajamentelor sale asumate pe seama capitalurilor proprii suma de 90 milioane euro.
  
V.         FNGCIMM este inițiator și derulator al unor programe guvernamentale

FNGCIMM a inițiat și administrează, în bune condiții, o serie de programe guvernamentale, cel mai reprezentativ dintre acestea fiind programul „Prima Casă”. Alegerea FNGCIMM ca administrator al unor programe guvernamentale adresate sprijinirii, în condiții speciale, a unor categorii diverse de beneficiari (IMM, primării și consilii locale, producători agricoli etc) s-a făcut pe baza expertizei sale în ceea ce privește colaborarea de lungă durată cu băncile din România, emiterea de garanţii în condiţiile legii, a regulamentelor Băncii Naţionale a României şi/ sau a recomandărilor Comisiei Europene în ceea ce priveşte acordarea de garanţii de către o entitate deţinută de un stat membru.
 
Garanțiile acordate în baza diverselor programe guvernamentale aflate în administrarea FNGCIMM sunt înregistrate distinct în contabilitatea Fondului atât în ceea ce privește valoarea angajamentelor de garantare, cât şi al veniturilor şi cheltuielilor implicate.
 
Veniturile înregistrate ca urmare a derulării programelor guvernamentale reprezintă cca 20% din valoarea veniturilor înregistrate din activitatea de garantare.
 
Pentru o imagine de ansamblu a activitatii FNGCIMM in anul 2012 va prezentam si cateva estimări cu privire la valorile unor indicatori la sfârșitul anului 2012 .
 
Indicatori financiari, Lei

Indicator - Estimări Decembrie 2012

Venituri din operaţiuni de garantare - 120.360.467
Venturi nete din plasamente în depozite bancare - 54.718.529
Venituri din deţinerea de titluri - 1.216.477
Alte venituri din exploatare - 835.572
Cheltuieli din exploatare - 37.263.808
Cheltuieli nete cu provizioanele - 106.510.746
Rezultat brut - 40.080.647
Impozit pe profit - 13.473.329
Rezultat net - 26.607.318

Sursă: Bancherul.ro