Publicat: 13 Februarie, 2020 - 08:26
Share

I. În ziua de 12 februarie 2020, Plenul Curţii Constituţionale, în cadrul controlului anterior promulgării, a luat în dezbatere:

A. Obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, obiecţie formulată de deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat;

În urma deliberărilor, Curtea Constituţională, cu majoritate de voturi, a admis
obiecţia de neconstituţionalitate şi a constatat că Legea privind unele măsuri fiscalbugetare
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative este neconstituţională. În argumentarea soluţiei, Curtea a reţinut că nu au fost respectate condiţiile constituţionale referitoare la procedura angajării răspunderii Guvernului şi, în consecinţă, a admis criticile de neconstituţionalitate extinse ca formulate.

B. Obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru completarea
articolului 38 alin.(3) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, obiecţie formulată de Guvernul României.

În urma deliberărilor, Curtea Constituţională, cu unanimitate de voturi, a
admis obiecţia şi a constatat că Legea pentru completarea articolului 38 alin.(3) din
Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice este neconstituţională, în ansamblul său.

Deciziile sunt definitive şi general obligatorii şi se comunică Preşedintelui României, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi primului-ministru.

II. De asemenea, Plenul Curţii Constituţionale, învestit în temeiul art.146 lit.d) din Constituţia României şi al art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, s-a pronunţat asupra excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, ridicată direct de Avocatul Poporului.

În urma deliberărilor, Curtea Constituţională, cu majoritate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ sunt constituţionale, în raport de criticile formulate.

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică Avocatului Poporului.

III. În aceeaşi zi, Plenul Curţii Constituţionale, învestit în temeiul dispoziţiilor art.146 lit.e) din Constituţie şi ale art.11 alin.(1) pct.A lit.e), precum şi ale art.34, art.35 şi art.36 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, s-a pronunţat asupra cererilor de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională între Guvernul României şi Parlamentul României, în legătură cu angajarea răspunderii Guvernului asupra Legii bugetului de stat pe anul 2020 şi a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, cereri formulate de preşedintele Senatului şi de preşedintele Camerei Deputaţilor.
În şedinţa publică, în cadrul dezbaterilor, Curtea Constituţională, văzând obiectul cauzelor, a dispus conexarea acestora.

În urma deliberărilor, Curtea Constituţională, cu majoritate de voturi, a respins cererile formulate de preşedintele Senatului şi de preşedintele Camerei Deputaţilor şi a constatat că nu există conflict juridic de natură constituţională între Parlamentul României şi Guvernului României în legătură cu angajarea răspunderii Guvernului asupra Legii bugetului de stat pe anul 2020 şi a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică, potrivit art.36 din Legea nr.47/1992, Camerei Deputaţilor, Senatului şi Guvernului României.

Argumentele reţinute în motivarea soluţiilor pronunţate de Plenul Curţii Constituţionale vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.