Publicat: 6 Octombrie, 2015 - 19:32

În cursul lunii septembrie 2015, Direcțiile județene sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor precum și a municipiului București au desfăsurat activități de control în unitățile din industria agroalimentară.

Unitățile din industria agroalimentară controlate desfășoară activități pe domenii de activitate diverse, precum fabricarea produselor de morărit, a pâinii și produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare și alcoolice precum și unități de depozitare — alimentare, semințe, legume fructe.

Controlul unităților a vizat în principal aspecte privind calitatea spațiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, prelucrate precum și cele de depozitare a materiilor prime și produselor finite, controlul dăunătorilor, evidența documentelor și a informațiilor privind sistemul HACCP, condițiile de igienă și de funcționare a unității.

In unitățile din industria agroalimentară s-au efectuat 7.077 controale, fiind acordate 88 avertismente precum și 58 amenzi în cuantum de 115.600 lei, conform anexei 1.

In urma controalelor efectuate au fost constatate o serie de neconformități cum ar fi:

neconformități privind respectarea regulilor de igienă (depozitare, spații, acțiuni DDD, ustensile, utilaje, autocontrol, manipulare, substanțe dezinfecție veselă, sursă apă, iluminat, paviment, vestiar, infiltrații, vecinătăți produse);

neconformități privind documentarea și implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP (monitorizare, proceduri HACCP, lipsă HACCP);

neconformități legate de produse (etichetare, buletine analiză, ambalare, neconforme);

neconformități documentare (documente, trasabilitate)

neconformități privind personalul (examene medicale, fișe aptitudini)

altele (înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, comercializare).

Pentru neconformitățile constatate au fost acordate amenzi în următoarele județe:

Alba, 1.200 lei — trasabilitate parțială;

Argeș, 2.600 lei — utilaje și ustensile de lucru neigienizate, spațiul de depozitare, grupurile sanitare și spațiul de comercializare nu sunt igienizate corespunzător;

Bacău, 10.200 lei — neîntreținerea spațiilor, comercializare în spații neaprobate, manipularea produselor alimentare cu încălcarea normelor sanitar veterinare și pentru siguranța alimentelor, depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare;

Bistrița-Năsăud, 2.600 lei — lipsă analize medicale periodice personal, igienă necorespunzătoare a spațiilor de depozitare, produse de patiserie-cofetărie neetichetate corespunzător;

Botoșani, 600 lei — spații neigienizate;

Brașov, 1.200 lei — lipsă înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, lipsă autocontrol, igienă necorespunzătoare;

Brăila, 1.200 lei — trasabilitate produse depozitate/ comercializate;

București, 2.000 lei — utilaje, ustensile și spații frigorifice neigienizate;

Buzău, 600 lei — unitate fără înregistrare sanitar veterinară și pentru siguranța alimentelor;

Constanța, 600 lei — neîntreținerea în condiții corespunzătoare de igienă a spațiului de depozitare;

Dâmbovița, 28.400 lei — depozitare necorespunzătoare materii prime, neîntreținere spații, deficiente trasabilitate, neanunțare sistare activitate, deficiențe etichetare, comercializare și lipsă condiții de igienă, lipsă înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor;

Galați, 4.000 lei — condiții necorespunzătoare de depozitare;

Giurgiu, 1.200 lei — funcționare fără document de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor;

Gorj, 8.000 lei — neîntreținerea spațiilor de prelucrare, depozitare, precum și a utilajelor și ustensilelor, neînregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activității de fabricare a prăjiturilor, produse neconforme aflate în afara spațiului special destinat;

Hunedoara, 600 lei — depozitare necorespunzătoare;

Ialomița, 600 lei — în spațiul de producție pereții și tavanul au zone afectate de infiltrații, cu var exfoliat;

Ilfov, 2.000 lei — lipsă înregistrări HACCP;

Mureș, 600 lei — lipsă document de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor;

Sălaj, 600 lei — comercializare în spațiu neaprobat;

Sibiu, 42.000 lei — etichetare necorespunzătoare, unitate neînregistrată sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor;

Timiș, 600 lei — etichetare necorespunzătoare;

Tulcea, 600 lei — nerespectarea condițiilor de igienă în spațiul de depozitare al semințelor de consum;

Vâlcea, 2.400 lei — unități neînregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, lipsă substanțe dezinfecție veselă;

Vrancea, 1.200 lei — nerespectarea condițiilor de depozitare a produselor alimentare, ambalare și etichetare necorespunzătoare.

De asemenea în cadrul controalelor în unitățile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor, urmărindu-se prezența și încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanților, aditivilor și substanțelor interzise precum și teste de sanitație necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.

Serviciul Comunicare

Comunicat de presă - ANSVSA