Publicat: 9 Martie, 2016 - 14:09

În cursul lunii februarie 2016, Direcțiile județene sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor și cea a municipiului București au desfășurat activități de control în unitățile din industria agroalimentară. 

Unitățile din industria agroalimentară controlate desfășoară activități pe domenii de activitate diverse, precum fabricarea produselor de morărit, a pâinii și produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare și alcoolice precum și unități de depozitare — alimentare, semințe, legume și fructe.

Controlul unităților a vizat în principal aspecte privind calitatea spațiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, prelucrate precum și cele de depozitare a materiilor prime și produselor finite, controlul dăunătorilor, evidența documentelor și a informațiilor privind sistemul HACCP, condițiile de igienă și de funcționare a unității.

În luna februarie a acestui an au fost efectuate 8.528 de controale, în urma cărora au fost aplicate 123 de avertismente și 98 de amenzi contravenționale în valoare de 166.200 de lei.

Neconformitățile constate și sancționate au fost cele privind: neconformități privind respectarea regulilor de igienă (depozitare, pereți, tavan, paviment, spații, contract și proces verbal DDD, SNCU, ustensile, utilaje, autocontrol, manipulare, lumină fără protecție, substanțe dezinfectante, sursă apă caldă, mucegai, corpuri iluminat, infiltrații, vestiar, recipiente deșeuri, păstrare substanțe degresante, boiler); neconformități privind documentarea și implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP (monitorizare, lipsa HACCP, documentație); neconformități legate de produse (etichetare, buletine analiză); neconformități documentare (documente, documente calitate, trasabilitate); neconformități privind personalul (fișe aptitudini, control sănătate, curs igienă, examene medicale); altele (înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, comercializare, compatibilități).

Situația pe județe privind acordarea amenzilor:

Bacău, 3.800 lei — depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare, neîntreținerea spațiilor și utilajelor;

Bistrița-Năsăud, 1.800 lei — unitate cu spații neîntreținute corespunzător din punct de vedere al igienei, vitrina pentru mezeluri neigienizată corespunzător, temperatură necorespunzătoare la spațiul de refrigerare, pardoseală cu depuneri în zona cuptoarelor, unitate neînregistrată sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor;

Botoșani, 600 lei — nerespectarea condițiilor de igienă;

Brăila, 600 lei — etichete produs incomplete (lipsă mențiuni alergeni);

București, 6.000 lei — plafon, pereți neigienizați, paviment deteriorat, materii prime etichetate necorespunzător, depozitare necorespunzătoare;

Caraș-Severin, 2.000 lei — prezența de mucegai în spațiul de producție, panacoade deteriorate și murdare;

Cluj, 13.600 lei — lipsă cod CAEN pentru fabricare înghețată, igienă pe pardosea și pereți deficitară, autocontrol incomplet, manipulare depozitare necorespunzătoare, trasabilitate incompletă, lipsă document de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, igiena pe tavan necorespunzătoare;

Constanța, 2.400 lei — neîntreținerea în condiții corespunzătoare de igienă a spațiului de depozitare, a spațiului de prelucrare, a utilajelor și ustensilelor;

Dâmbovița, 30.200 lei — funcționare în spații neaprobate sanitar veterinar și fără condiții de igienă, neîntreținerea spațiilor din punct de vedere igienic, lipsă documente înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, manipulare neigienică, depozitare necorespunzătoare, neîntreținere spații, facilități asigurare apă curentă;

Dolj, 7.200 lei — manipulare necorespunzătoare, lipsă document de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, etichetare necorespunzătoare;

Galați, 2.000 lei — funcționarea în spații neaprobate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor;

Gorj, 600 lei — manipulare necorespunzătoare;

Hunedoara, 12.800 lei — neîntreținere spații, manipularea produselor alimentare fără respectarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, nu au fost remediate neconformitățile stabilite la termenul stabilit, depozitare în spații improprii, insalubre, nedeclarate, neînregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor;

Ialomița, 3.200 lei — tavan vestiar cu urme de mucegai, igienizare necorespunzătoare a depozitului de materii prime și ustensilelor, instalație de apă rece defectă la grupul sanitar, lipsă raionare, prezența praf, ustensile depozitate necorespunzător, manipularea produselor alimentare cu încălcarea normelor pentru siguranța alimentelor;

Ilfov, 6.000 lei — nedemonstrarea trasabilității;

Mehedinți, 600 lei — nerespectarea normelor de igienă privind întreținerea spațiilor și a echipamentelor de lucru folosite, nerespectarea normelor privind condițiile de depozitare ale materiilor prime și ale semifabricatelor;

Mureș, 1.800 lei — depozitare necorespunzătoare, igienă necorespunzătoare a spațiilor, etichetare necorespunzătoare;

Neamț, 45.000 lei — produse alimentare cu termen de valabilitate expirat;

Olt, 4.000 lei — nerespectarea normelor privind întreținerea spațiilor de prelucrare, precum și a instalațiilor, utilajelor și ustensilelor de lucru, condiții necorespunzătoare de depozitate a alimentelor;

Sălaj, 600 lei — igienă necorespunzătoare, agregate frigorifice neigenizate, nu se monitorizează temperatura;

Sibiu, 10.200 lei — depozitare necorespunzătoare, lipsă bune practici, lipsă etichetare ambalare, trasabilitate, manipulare, igienă;

Timiș, 2.000 lei — spațiu de producție neigienizat și nedezinfectat corespunzător;

Tulcea, 1.200 lei — nerespectarea condițiilor de igienă în spațiile de lucru, ustensile necorespunzatoare;

Vâlcea, 1.800 lei — depozitare necorespunzătoare;

Vrancea, 6.200 lei — încălcarea normelor privind demonstrarea trasabilității, nerespectarea condițiilor de depozitare, nerespectarea condițiilor de igienă, nerespectarea normelor privind întreținerea spațiilor precum și a instalațiilor, utilajelor și ustensilelor;

De asemenea în cadrul controalelor în unitățile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor, urmărindu-se prezența și încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanților, aditivilor și substanțelor interzise precum și teste de sanitație necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.

Serviciul Comunicare