Publicat: 16 Decembrie, 2014 - 14:30
Share
Principalii indicatori economici au fost realizati

Anul 2014 poate fi catalogat, în istoria Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, drept an al modificărilor radicale, în special la nivelul managementului administrativ, ca urmare a punerii în aplicare, a prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă - a declarat, in deschiderea conferintei de presa organizate marti, directorul general Adam Craciunescu.

 La doi ani si jumatate de la preluarea acestei functii si aproape unul de la constituirea noului Consiliu de Administratie,castigarea concursului organizat pentru functia de manager, Adam Craciunescu prezinta un bilant pozitiv la toti indicatorii.

În virtutea acestui act normativ Regia Națională a Pădurilor – Romsilva are un nou Consiliu de Administrație, format din 7 membri, un Plan de administrare pentru perioada 2014 – 2017, un Director General selectat după procedura legală și numit de către Consiliul de Administrație, pentru o perioadă de patru ani și, pe cale de consecință, un Plan de Management al Directorului General, pe perioada 2014 – 2017, aprobat de către Consiliul de Administrație al RNP – Romsilva.

În contextul schimbărilor manageriale  care și-au produs consecințele firești și în planul tehnico-economic și productiv, la nivelul unităților teritoriale ale Regiei, la această dată,  compania se prezinta cu o realizare preliminată a principalilor indicatori ai Programului de activitate al RNP-Romsilva pe anul 2014. Bilantul - inca provizoriu - este urmatorul:

 • Cifra de afaceri: 1.255.000 mii lei program; 1.440.000 mii lei realizat;
 • Profitul brut: 101.206 mii lei program; 130.000 mii lei realizat;
 • Masă lemnoasă recoltată: 9.600 mii mc program; 9.107 mii mc realizat;
 • Evaluarea masei lemnoase: 8.969 mii mc program; 9.571 mii mc realizat;
 • Lucrări de îngrijire în arborete tinere, total: 92.314 ha program; 96.048 ha realizat;
 • Regenerarea pădurilor, total: 16.050 ha program; 16.325 ha realizat;

din care:

 • Regenerări naturale: 10.025 ha program; 10.300 ha realizat;
 • Împăduriri: 6.025 ha program; 6.025 realizat;
 • Investiții fond accesibilizare:85.000 mii lei program; 85.000 mii lei realizat;
 • Investiții fonduri proprii: 80.000 mii lei program; 80.100 lei realizat;
 • Fructe de pădure: 3.600 to program; 3.750 to realizat;
 • Ciuperci comestibile: 400 to program; 426 tone realizat;
 • Plante medicinale: 600 to program; 793 to realizat.

Principala concluzie care se desprinde este aceea că, în condițiile unui an marcat de profunde schimbări, conducerile unităților teritoriale ale Regiei au reușit să mobilizeze resursa umană de la nivelul acestora, pentru realizarea indicatorilor și chiar, pentru depășirea semnificativă a multora dintre aceștia.

Datorită condițiilor meteorologice nefavorabile, dar și a altor factori perturbatori, care nu țin de managementul Regiei,s-au întâmpinat dificultăți, atât în ceea ce privește realizarea programului de împăduriri, la nivelul fiecărei Direcții Silvice, cât și a programului de recoltare a masei lemnoase și a investițiilor.

 Realizările înregistrate în anul 2014 - a concluzionat  directorul general - constituie o premisă pentru fundamentarea, pe baze realiste, a Programului RNP – Romsilva, pe anul 2015, inclusiv a dezvoltării principalelor activități pe care le desfășoară aceasta, prin unitățile sale teritoriale.