29 septembrie 2022

Administraţia Bazinală de Apă Mureş atenţionează administraţiile publice locale privind gestionarea regimului deşeurilor

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În ultima perioadă s-a constatat prezenţa în cursurile de apă, în jurul lacurilor de acumulare şi în zonele de protecţie a acestora, a deşeurilor menajere, vegetale, agricole, forestiere şi chiar industriale. Au apărut cantităţi masive de ambalaje de hârtie, PET (polietilen tereftalat), aluminiu, deşeuri agricole şi forestiere, mase plastice şi chiar obiecte de uz casnic care din comoditate sau inconştienţă ajung de cele mai multe ori în cursurile de apă sau pe malul lor şi în lacurile naturale sau artificiale. Aceasta este o poluare mai puţin sesizabilă, dar de regulă acolo unde se aruncă aceste ambalaje se găsesc şi deşeuri menajere care dau un aspect dezolant zonei şi prin fermentare emană mirosuri insuportabile.

Prin intermediul apelor de suprafaţă, mai ales la debite mărite, se transportă cantităţi importante de reziduuri rezultate din activitatea aşezărilor şi aglomerărilor umane. Fenomenul s-a acutizat, în special în zonele rurale, unde modul de implementare a regimului deşeurilor este greoi. Intervenim constant, prin acţiuni de conştientizare şi de verificare şi chiar de voluntariat, pentru reducerea implicaţiilor zonale şi bazinale, pe care depozitarea necontrolată a deşeurilor le poate genera.

Trebuie să amintim că responsabilitatea pentru păstrarea curăţeniei şi igienizarea cursurilor de apă şi a malurilor acestora, revine administraţiilor publice locale care au sarcini şi atribuţii în acest sens, şi care sunt cuprinse în Ordonanţa Guvernului României nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea nr. 515 din 12 iulie 2002.

Prin realizarea obiectivelor propuse, prin respectarea celor prevăzute în normativele juridice şi acţionând în concordanţă cu valorile sociale şi morale vom contribui la asigurarea apei pentru toate folosinţele şi vom diminua efectul negativ al acestora.