3 decembrie 2021

Administraţia Domeniului Public va planta 490 de arbori în municipiul Alexandria

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Începând de astăzi, 25.10.2021, Administraţia Domeniului Public va efectua lucrări de plantare a 490 de arbori, prioritar în amplasamentele de pe care se realizează tăierea copacilor bolnavi, marcaţi de către Ocolul Silvic Alexandria pentru tăiere, cât şi în alte spaţii unde se va permite plantarea acestora. Lucrările de plantare vor începe în parcul de pe lângă Primăria Alexandria şi vor continua pe străzile din municipiu.

Tipurile de arbuşti care urmează să fie plantaţi sunt următorii:

– Acer Platanoides Crimson King;
– Betula Pendula Fastgiata;
– Betula Utilis Jacquemontii;
– Catalpa Bignonioides Nana;
– Quercus Rubra;
– Platanus Alphens Globe;
– Prunus Serrulata Amanogawa.

Menţionăm că TOATE tăierile de arbori de pe domeniul public se fac cu respectarea tuturor procedurilor legale şi cu obţinerea tuturor avizelor prevăzute în legislaţie. Aceste tăieri se vor aplica DOAR arborilor afectaţi de boli şi care pun în pericol siguranţa cetăţenilor.

Referitor la discuţiile lansate în spaţiul public cu privire la legalitatea acestor acţiuni, precizăm date relevante din răspunsul primit de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman, prin care se aduc clarificări:

„(…) arborii pentru care aţi solicitat tăierea nu intră sub incidenţa art. 12 alin. (6) din Legea 24 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare ‘Deciziile luate la nivelul administraţiilor publice locale de tăiere a arborilor sănătoşi din spaţiile verzi, astfel cum sunt definite la art. 3, aflate pe terenurile din zonele urbane, se pun în aplicare numai după obţinerea avizului emis de agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, respectiv a municipiului Bucureşti’, urmând ca dumneavostră să vă desfăşuraţi activitatea în condiţiile legii, conform alin. (3) al aceluiaşi articol ‘Proprietarii şi administratorii de spaţii verzi sunt obligaţi să asigure măsurile privind siguranţa persoanelor care pot fi afectate de ruperile şi desprinderile arborilor şi elementelor acestora, ca urmare a gradului de îmbătrânire avansat sau a stării fitosanitare precare’ „.

Deci, un aviz de mediu nu a existat pentru că în urma evaluărilor efectuate în teren s-a concluzionat faptul că arborii pentru care s-a solicitat tăierea nu implică emiterea acestui document! Avizul de mediu se solicită în momentul în care se constată că se doreşte înlăturarea unui copac sănătos de pe domeniul public iar decizia privind tăierea acestuia nu este decizia Administraţiei Domeniului Public Alexandria sau a Primăriei Alexandria.

Administraţia Domeniul Public Alexandria respectă întocmai legislaţia ce reglementează activitatea în domeniu, fiind atestată ASFOR – atestarea operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră. Masa lemnoasă rezultată în urma tăierii copacilor marcaţi va fi exploatată conform Autorizaţiei de exploatare şi inventariaţi conform actului de punere în valoare, documente emise de Ocolul Silvic Alexandria.

Astfel, tăierea copacilor marcaţi nu numai că se impune, dar este în scopul de a preveni eventuale accidente neplăcute şi PROTEJA CETĂŢENII DIN MUNICIPIUL ALEXANDRIA!

Întocmit,
Vîrban Liliana