Publicat: 17 Iunie, 2012 - 18:25

În acest an, pentru participarea la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale M.A.I. şi M.Ap.N., U.M. 0836 Bacău selecţionează candidaţi, după cum urmează:
 
A. INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT ALE M.A.I.
1. Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza,, Bucureşti  - Facultatea de Poliţie - ,,Ordine şi siguranţă publică’’ – Jandarmi:
o 40 locuri bărbaţi, 3 locuri femei, 2 locuri minorităţi/etnii (1 rom, 1 maghiar);

2. Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi ,,Grigore Alexandru Ghica’’ Drăgăşani
o 51 locuri bărbaţi, din care 6 locuri pentru S.P.P. şi 5 locuri femei;

3. Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi ,,Petru Rareş’’ Fălticeni
o 45 locuri bărbaţi şi 5 locuri femei;

B. INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT ALE M.Ap.N.

4. Academia Tehnică Militară
o Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armamament - Construcţii şi fortificaţii – 2 locuri bărbaţi;
o Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare, Inginerie electronică şi telecomunicaţii ,,Transmisiuni’’ – 2 locuri bărbaţi;

5. Academia Forţelor Terestre ,,Nicolae Bălcescu” Sibiu
o Facultatea de Ştiinţe militare şi informaţii, Management economico-financiar – 2 locuri bărbaţi;
6. Academia Forţelor Aeriene ,,Henri Coandă” Braşov
o Ştiinţe militare şi informaţii, Managementul traficului aerian – (Aviaţie nenaviganţi – Stat Major) - 12 locuri bărbaţi.

 Candidaţii care optează pentru participarea la concursul de admitere în instituţiile  de învăţământ ale M.Ap.N. vor susţine o probă de concurs, eliminatorie, la limba engleză, nota obţinută fiind luată în considerare la calcularea mediei de admitere, cu ponderea stabilită de fiecare instituţie de învăţământ.
De asemenea, candidaţii care optează pentru participarea la concursul de admitere  în instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N. vor trebui să se prezinte la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei, strada Jandarmeriei, nr. 9-11, sector 1, Bucureşti, în ziua de 10 iulie 2012, ora 09.00, pentru susţinerea evaluării psihologice şi în ziua de 11 iulie 2012, ora 08.00 pentru  contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice.
 Pentru a participa la concursul de admitere organizat de instituţiile militare de învăţămant, curs de zi, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
 să aibă cetăţenie romană şi domiciliul în România;
 să cunoască limba română scris şi vorbit;
 să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 să fie declaraţi ,,apt,, din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
 să aibă vârsta între minim 18 ani împliniţi şi maxim 27 ani, împliniţi în anul 2012;
 să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvarşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
 să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00;
 să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţămant;
 să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile
Nu se admit derogări de la condiţiile legale şi criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ, acestea fiind fundamentate pe cerinţe absolut necesare desfăşurării activităţii în cadrul instituţiei.
În vederea îndrumării candidaţilor pentru întocmirea corectă şi în volum complet a documentelor constitutive din dosarul de candidat, precum şi în scopul eliminării timpilor de aşteptare pentru întocmirea documentelor pe linie medicală, candidaţii se vor prezenta la sediul unităţii având în vedere următoarele precizări :
1. Înscrierea candidaţilor – zilnic, de luni până vineri, între orele 09.00 – 14.00, la sediul unităţii din Bacău, strada Constantin Muşat, nr. 4
a. Pentru Academia de Poliţie – data limită de înscriere – 22.06.2012,
b. Pentru Şcolile de subofiţeri ale M.A.I. – data limită de înscriere – 10.08.2012,
c. Pentru instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N. – data limită de înscriere – 22.06.2012;
2. Depunerea dosarelor de candidat în volum complet – zilnic, de luni până vineri, între orele 09.00 – 14.00, la sediul unităţii din Bacău, strada Constantin Muşat, nr. 4;
a. Pentru Academia de Poliţie – data limită – 24.06.2012,
b. Pentru Şcolile de subofiţeri ale M.A.I. – data limită – 12.08.2012,
c. Pentru instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N. – data limită– 24.06.2012;
3. Prezentarea la reprezentantul Centrului Medical Judeţean Bacău pentru examenul medical – zilnic, de luni până vineri, între orele 09.00 – 14.00, la sediul unităţii din Bacău, strada Constantin Muşat, nr. 4
Perioada de desfăşurare a examenelor de admitere:
a. în Academia de Poliţie ,,Al.I.Cuza,, Bucureşti – potrivit graficului admiterii stabilit pentru fiecare facultate prin Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 2012 disponibil pe site-ul instituţiei la adresa www.academiadepolitie.ro ;
b. în şcolile postliceale ale M.A.I. – în perioada 08 – 18.09.2012, conform graficelor stabilite de către instituţiile de învăţământ;
c. în instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N. – conform informaţiilor afişate pe site-ul acestor instituţii.
Detaliile privind perioadele de desfăşurare ale concursurilor de admitere, probele de concurs, tematica şi bibliografia pentru fiecare dintre probele de cunoştinţe pot fi obţinute de pe site-ul fiecărei instituţii.
 Candidaţii recrutaţi se vor informa asupra perioadei de examinare psihologică (data şi ora la care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice, documentele şi materialele necesare, locul de desfăşurare) telefonic sau pe site-ul I.J.J.Bacău la adresa www.jandarmeria bacau.ro.
Relaţii suplimentare, precum şi îndrumarea candidaţilor pentru înscrierea la concursurile de admitere în instituţiile militare de învăţământ, sesiunea 2012, se face prin structura de resurse umane, la reşedinţa unităţii din Bacău, strada Constantin Muşat, nr. 4 sau la tel. 0234/543131, interioare 24535, 24407.