Publicat: 6 Iunie, 2018 - 11:33

În 2018, în premieră, Ministerul Educaţiei Naţionale a fundamentat şi a repartizat preliminar, distinct, locuri/granturi finanţate de la bugetul de stat pentru studii universitare de licenţă, master şi doctorat, special pentru absolvenţi ai liceelor situate în mediul rural, locuri destinate formării iniţiale a viitoarelor cadre didactice şi mai ales pentru domeniile prioritare de dezvoltare a României. 

Pentru anul universitar 2018 - 2019 au fost alocate, special pentru aceste domenii, la nivel naţional, 5.000 de locuri în plus faţă de anul 2017 acelor programe de studii care susţin domeniile prioritare, aşa cum sunt ele definite în Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014 - 2020, respectiv în Strategia Naţională pentru competitivitate 2014-2020: Bioeconomia, Tehnologia informaţiilor şi a comunicaţiilor, Spaţiu şi securitate, Energie, Mediu şi schimbări climatice, Eco-nanotehnologii şi materiale avansate, Sănătatea.

Universitatea Politehnica Timişoara oferă, pentru admiterea 2018, la ciclul de licenţă, 2291 de locuri bugetate şi 1137 de locuri cu taxă. Consiliul de Administraţie al UPT a aprobat hotărârea privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studiile universitare de licenţă după cum urmează:

Facultatea de Automatică şi Calculatoare (total - 450 de locuri bugetate şi 256 cu taxă), cu următoarele domenii de licenţă:

- Calculatoare şi tehnologia informaţiei

- Calculatoare şi tehnologia informaţiei - lb. engleză

- Ingineria sistemelor

- Informatică

- Informatică - ID

Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului (total 125 de locuri bugetate şi 65 cu taxă), cu următoarele domenii de licenţă:

- Inginerie chimică

- Ingineria mediului

- Ingineria produselor alimentare

Facultatea de Construcţii (total 212 locuri bugetate şi 202 cu taxă), cu următoarele domenii de licenţă:

- Inginerie geodezică

- Inginerie civilă

- Inginerie civilă în lb. engleză

- Inginerie civilă în lb. germană

- Ingineria instalaţiilor

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale (total 296 de locuri bugetate şi 125 cu taxă), cu următoarele domenii de licenţă:

- Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

- Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale - lb engleză

- Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale - ID
Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică (total 190 de locuri bugetate şi 30 cu taxă), pe următoarele domenii de licenţă:

- Inginerie electrică

- Inginerie energetică

Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi (total 193 de locuri bugetate şi 27 cu taxă), cu următoarele domenii de licenţă:

- Inginerie şi management

- Ştiinţe administrative

Facultatea de Mecanică (total 440 de locuri bugetate şi 197 cu taxă), cu următoarele domenii de licenţă:

- Ingineria autovehiculelor

- Ingineria transporturilor

- Inginerie mecanică

- Inginerie industrială

- Inginerie industrială-IFR

- Ingineria materialelor

- Ştiinţe inginereşti aplicate

- Mecatronică şi robotică

Facultatea de Inginerie din Hunedoara (total 180 de locuri bugetate şi 90 cu taxă), cu următoarele domenii de licenţă:

- Inginerie şi management

- Inginerie electrică

- Ingineria materialelor

- Ingineria mediului

- Ingineria autovehiculelor

- Ştiinţe inginereşti aplicate

Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării (total 100 de locuri bugetate şi 110 cu taxă), cu următoarele domenii de licenţă:

- Ştiinţe ale comunicării

- Ştiinţe ale comunicării - ID

- Limbi moderne aplicate

Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (total 105 locuri bugetate şi 35 cu taxă), pe următoarele domenii de licenţă:

- Arhitectură

- Mobilier şi amenajări interioare

Din numărul total de locuri alocate, 249 sunt pentru domenii prioritare, iar 75 de locuri sunt pentru tineri proveniţi din licee din mediul rural.

Menţionăm, de asemenea, faptul că elevii care obţinut premii la olimpiade şi concursuri naţionale sau internaţionale sunt admişi la Universitatea Politehnica Timişoara fără concurs.

Tag-uri Institutii: