6 decembrie 2021

Admiterea 2021 la Universitatea Politehnica Timişoara

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ca urmare a aprobării cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul superior de către Ministerul Educaţiei, Universitatea Politehnica Timişoara a repartizat numărul de locuri pe facultăţi şi domenii de licenţă. Astfel, UPT oferă, pentru admiterea 2021, la ciclul de licenţă, 2.300 de locuri bugetate şi 1.044 de locuri cu taxă, în uşoară creştere faţă de anul trecut. Consiliul de Administraţie al UPT a aprobat hotărârea privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studiile universitare de licenţă după cum urmează:

Facultatea de Automatică şi Calculatoare (total – 475 de locuri bugetate şi 210 cu taxă), cu următoarele domenii de licenţă:
– Calculatoare şi tehnologia informaţiei (155 buget, 25 cu taxă)
– Calculatoare şi tehnologia informaţiei – lb. engleză (80 buget, 10 cu taxă)
– Ingineria sistemelor (175 buget, 45 cu taxă)
– Informatică (65 buget, 30 cu taxă)
– Informatică – ID (100 cu taxă)

Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului (total 115 de locuri bugetate şi 57 cu taxă), cu următoarele domenii de licenţă:
– Inginerie chimică (55 buget, 25 cu taxă)
– Ingineria mediului (30 buget, 20 cu taxă)
– Ingineria produselor alimentare (30 buget, 12 cu taxă)

Facultatea de Construcţii (total 265 locuri bugetate şi 200 cu taxă), cu următoarele domenii de licenţă:
– Inginerie geodezică (39 buget, 21 cu taxă)
– Inginerie civilă (135 buget, 100 cu taxă)
– Inginerie civilă în lb. engleză (28 buget, 22 cu taxă)
– Inginerie civilă în lb. germană (27 buget, 23 cu taxă)
– Ingineria instalaţiilor (36 buget, 34 cu taxă)

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale (total 290 de locuri bugetate şi 115 cu taxă), cu următoarele domenii de licenţă:
– Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale (240 buget, 60 cu taxă)
– Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale – lb engleză (50 buget, 5 cu taxă)
– Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale – ID (50 cu taxă)

Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică (total 170 de locuri bugetate şi 30 cu taxă), pe următoarele domenii de licenţă:
– Inginerie electrică (90 buget, 15 cu taxă)
– Inginerie energetică (80 buget, 15 cu taxă)

Facultatea de Inginerie din Hunedoara (total 175 de locuri bugetate şi 77 cu taxă), cu următoarele domenii de licenţă:
– Inginerie şi management (35 buget, 23 cu taxă)
– Inginerie electrică şi energetică (35 buget, 24 cu taxă)
– Ingineria mediului (28 buget, 2 cu taxă)
– Ingineria autovehiculelor (42 buget, 18 cu taxă)
– Ştiinţe inginereşti aplicate (35 buget, 10 cu taxă)

Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi (total 190 de locuri bugetate şi 30 cu taxă), cu următoarele domenii de licenţă:
– Inginerie şi management (155 buget, 25 cu taxă)
– Ştiinţe administrative (35 buget, 5 cu taxă)

Facultatea de Mecanică (total 400 de locuri bugetate şi 205 cu taxă), cu următoarele domenii de licenţă:
– Ingineria autovehiculelor (80 buget, 30 cu taxă)
– Ingineria transporturilor (35 buget, 20 cu taxă)
– Inginerie mecanică (80 buget, 30 cu taxă)
– Inginerie industrială (45 buget, 20 cu taxă)
– Inginerie industrială-IFR (60 cu taxă)
– Ingineria materialelor (35 buget, 15 cu taxă)
– Ştiinţe inginereşti aplicate (35 buget, 10 cu taxă)
– Mecatronică şi robotică (90 buget, 20 cu taxă)

Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării (total 110 de locuri bugetate şi 100 cu taxă), cu următoarele domenii de licenţă:
– Ştiinţe ale comunicării (60 buget, 15 cu taxă)
– Ştiinţe ale comunicării – ID (75 cu taxă)
– Limbi moderne aplicate (50 buget, 10 cu taxă)

Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (total 110 locuri bugetate şi 20 cu taxă), pe următoarele domenii de licenţă:
– Arhitectură (80 buget, 10 cu taxă)
– Mobilier şi amenajări interioare (30 buget, 10 cu taxă)

În numărul total de locuri finanţate de la bugetul de stat sunt incluse 5 locuri destinate candidaţilor de etnie romă, 57 de locuri pentru tineri proveniţi de la licee din mediul rural, 10 locuri pentru tinerii proveniţi din sistemul de protecţie socială şi 5 locuri, finanţate din veniturile proprii ale UPT, pentru candidaţii sportivi de performanţă.

Menţionăm, de asemenea, faptul că elevii care obţinut premii la olimpiade şi concursuri naţionale sau internaţionale sunt admişi la Universitatea Politehnica Timişoara fără concurs.

Înscrierea la concursul de admitere pentru anul universitar 2021-2022 se realizează online, folosind aplicaţia dedicată Enroll (https://admitere.upt.ro).

În cazul Facultăţii de Arhitectură şi Urbanism, al Facultăţii de Automatică şi Calculatoare şi al Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale se organizează concurs de admitere cu probe de verificare a cunoştinţelor iar pentru celelalte facultăţi admiterea se face în urma unui concurs de dosare.

Universitatea Politehnica Timişoara păstrează şi în acest an inovaţia cu care a venit în 2020, în ceea ce priveşte admiterea pe bază de portofoliu de realizări. În paralel, candidaţii pot opta pentru examenul scris clasic la matematică.

Absolvenţii de liceu care au promovat examenul de bacalaureat şi aleg una dintre facultăţile Universităţii Politehnica Timişoara vor avea, ca studenţi, o serie de beneficii:
– Cele mai mari burse din ţară (de la MEC şi din venituri proprii, care se pot cumula);
– Cazare pentru toţi solicitanţii în cămine modernizate (dotate cu conexiune internet, cablu TV, frigider, bucătărie şi spălătorie pe fiecare etaj);
– Masa la restaurantele studenţeşti ale UPT, la preţuri subvenţionate;
– Cea mai modernă bibliotecă din ţară;
– Acces gratuit la cea mai modernă bază sportivă studenţească din ţară (bazine de înot interior şi exterior, terenuri de fotbal sintetice şi cu iarbă, baschet, 4 terenuri de tenis, săli de sport, pistă de atletism);
– Pregătire specială la matematică şi fizică

Pentru detalii suplimentare:

Lucian Ronkov
Departament Comunicare şi Imagine
Email: lucian.ronkov@upt.ro