Publicat: 13 Iulie, 2014 - 18:00

Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București organizează în data de 23 iulie 2014 examenul de admitere în ciclul de studii universitare de licență pentru anul 2014 – 2015. Examenul se adresează tuturor candidaților care vor să devină studenți la una dintre cele patru facultăți ale universității: Facultatea de Medicină, Facultatea de Farmacie, Facultatea de Medicină Dentară și Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală. Înscrierile vor avea loc în perioada 14 - 18.07.2014 între orele 900- 1500, la secretariatele facultăţilor, respectiv pentru Facultatea de Medicină – Bdul Eroilor Sanitari, nr. 8, sector 5; pentru Facultatea de Medicină Dentară - Calea Plevnei, nr. 19, sector 5; pentru Facultatea de Farmacie - str. Traian Vuia, nr. 6, sector 1 şi pentru FMAM – Bdul Eroilor Sanitari, nr. 8, sector 5. Astfel, candidații trebuie șă-și întocmească un dosar ce va conține următoarele: o cerere de înscriere ce va fi completată la secretariat pe calculator și semnată de candidat după examinarea conformității datelor solicitate de formularul respectiv, diplomă de bacalaureat, diploma echivalentă cu cea de bacalaureat – recunoscută de M.E.N.(în cazul absolvenţilor de liceu care au susţinut examenul de bacalaureat în afara României), adeverinţa din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare), diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior care doresc să urmeze o a doua specializare, copie după cartea de identitate, sau paşaportul valabil, copie legalizată a certificatului de naștere, copie legalizată după certificatul de căsătorie, dacă este cazul, adeverință medicală eliberată, după caz, de către medicul şcolar sau de către medicul de familie care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical – în original, 4 fotografii color tip buletin, dosar plic și chitanța doveditoare a plății taxei de înscriere în valoare de 200 de Ron.