Publicat: 22 Mai, 2019 - 08:46

La 21 mai 2019, ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat şi ministrul interimar pentru românii de pretutindeni, Ştefan-Radu Oprea, şi comisarul european pentru mediu, afaceri maritime şi pescuit, Karmenu Vella, au găzduit împreună conferinţa ministerială privind adoptarea Agendei maritime comune pentru Marea Neagră. 

Evenimentul, co-organizat şi co-finanţat de Ministerul Afacerilor Externe şi de Comisia Europeană, cu sprijinul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, a reunit înalţi oficiali din statele litorale (Bulgaria, Georgia, Rusia, Turcia, Ucraina) şi Republica Moldova, reprezentanţi ai celor mai importante organizaţii regionale din zona Mării Negre şi ai unor instituţii financiare internaţionale.

Agenda maritimă comună adoptată cu prilejul conferinţei ministeriale reflectă priorităţile statelor litorale şi ale R. Moldova în domenii subsumate economiei albastre - afaceri maritime, pescuit şi acvacultură, cercetare şi inovare, conectivitate, protecţia mediului, turism, educaţie, formare şi dezvoltare competenţe. Documentul va reprezenta cadrul pentru implementarea, pe baze voluntare, de către actori din mediile public, privat, ştiinţific şi din rândul societăţii civile, de proiecte naţionale şi regionale în domeniile economiei albastre, precum şi pentru atragerea de fonduri europene şi investiţii internaţionale în regiunea Mării Negre.
Prin adoptarea Agendei maritime comune, Marea Neagră se alătură celorlalte bazine maritime învecinate cu Uniunea Europeană care au optat pentru o abordare integrată, coerentă în vederea dezvoltării economiei albastre simultan cu păstrarea unei mări cât mai curate, aspecte evidenţiate atât de comisarul european Karmenu Vella, cât şi de ministrul Ştefan-Radu Oprea.

În intervenţia sa, ministrul Ştefan-Radu Oprea a subliniat prioritatea acordată de România, îndeosebi în contextul deţinerii Preşedinţiei Consiliului UE, intensificării cooperării regionale la Marea Neagră, cu sprijinul activ al Uniunii Europene. Ministrul român a evidenţiat abordarea pragmatică, bottom-up care stă la baza Agendei. A amintit, în acest sens, că documentul a fost elaborat în urma consultărilor cu actorii relevanţi din regiune şi a fost consolidat pe parcursul unui proces intens de negociere între cele şapte state participante - proces care a fost sprijinit activ de Comisia Europeană. 

Ministrul a mai subliniat necesitatea ca, în perspectiva implementării Agendei, statele participante să îşi extindă şi să îşi valorifice reţelele de actori interesaţi create pe parcursul elaborării şi negocierii documentului. În context, a anunţat că, în toamna acestui an, România va organiza un atelier naţional care să reunească o gamă cât mai diversificată de actori relevanţi, activi în domeniile subsumate economiei albastre, în vederea identificării proiectelor care pot fi implementate în baza Agendei maritime comune, la iniţiativa României. 

Agenda maritimă comună pentru Marea Neagră a fost elaborată în urma unui proces de consultări şi negocieri care a avut loc pe parcursul a peste 18 luni. Astfel, în cadrul Facilităţii pentru creşterea albastră în regiunea Mării Negre (iniţiativă lansată de Comisia Europeană, în noiembrie 2017), statele litorale şi R. Moldova au organizat ateliere naţionale multi-stakeholders, în cadrul cărora au fost cartografiate nevoile, priorităţile şi proiectele fiecărei ţări în domeniile subsumate economiei albastre. Atelierul naţional al României a avut loc la 6 iulie 2018, la Bucureşti. Acest proces de consultări a culminat cu organizarea, la 19 martie 2019, la Istanbul, a unui atelier regional care a reunit cca. 200 actori din zona Mării Negre.

Statele litorale şi R. Moldova au exprimat, în mod oficial, sprijinul politic pentru lansarea Agendei, prin adoptarea, cu prilejul unei reuniuni ministeriale desfăşurate sub patronajul şi în prezenţa comisarului Karmenu Vella, a Declaraţiei miniştrilor responsabili cu infrastructura privind Agenda maritimă comună pentru Marea Neagră (Burgas, 31 mai 2018), pe durata Preşedinţiei bulgare a Consiliului UE. 

Primul proiect al Agendei a fost elaborat pe baza concluziilor atelierelor naţionale şi a modelelor utilizate în alte bazine maritime ale UE. Proiectul de Agendă a fost completat şi dezvoltat ulterior, pe parcursul a peste şase luni de negocieri între cele şapte state participante. La aceste negocieri, România a fost reprezentată de Ministerul Afacerilor Externe, care este punct focal pentru creşterea albastră la Marea Neagră. Mandatul MAE a fost elaborat pe baza contribuţiilor aduse de ministerele ţi autorităţile relevante din România, în cadrul unui proces constant de coordonare şi consultare inter-instituţională. 

Adoptarea Agendei maritime comune este subsumată Sinergiei Mării Negre şi reprezintă un nou pas în implementarea acesteia (mai multe detalii în raportul de evaluare pe această temă, publicat de Serviciul European de Acţiune Externă şi Comisia Europeană, la 5 martie 2019: https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/black-sea-synergy/346/black-se...).
Agenda maritimă comună poate fi consultată la: http://www.mae.ro/node/49003

Elemente suplimentare privind sprijinul acordat de UE cooperării regionale la Marea Neagră:https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/factsheet_blackseasynergy_2019_e....
 

Tag-uri Nume: