5 octombrie 2022

ADR Centru continuă contractarea proiectelor Regio

Distribuie pe rețelele tale sociale:

ADR Centru continuă contractarea proiectelor Regio şi alocarea de fonduri pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială în comunităţile din Regiunea Centru. Două noi contracte s-au semnata în cursul lunii iulie, numărul total de proiecte în implementare ajungând la 13, cu o valoare totală de peste 121 milioane lei, din care peste 73 milioane lei sunt fondurile Regio 2014-2020 alocate pentru realizarea activităţilor. În lista municipiilor ce au semnat contracte pentru investiţii ce sprijină scoaterea din sărăcie a comunităţilor urbane marginalizate se regăsesc Mediaş, Sfântu Gheorghe, Alba Iulia, Sebeş, Săcele şi Târgu Mureş.

„În multe din localităţile Regiunii Centru există probleme referitoare la zone sau cartiere marginalizate unde majoritatea cetăţenilor ce locuiesc în perimetru sunt cu risc de sărăcie. Pentru aceste probleme, prin actualul Program Operaţional Regional 2014-2020, avem Axa Prioritară 9.1 în cadrul căreia se pot finanţa acţiuni ce vin să rezolve, o parte din aceste probleme, fie prin noi funcţiuni, fie prin modernizarea acestor cartiere, fie prin construcţia de locuinţe sociale. Este o axă la care am lucrat împreună cu colegii ce gestionează Programul Capital Uman şi am semnat 13 contracte iar în perioada imediat următoare vom semna alte 14 contracte de finanţare. Cele 27 proiecte au o valoare totală de aproape 213 milioane lei, din care aproape 130 milioane lei este suma fondurilor nerambursabile pe care le vom aloca prin POR. Aceste fonduri vor merge la alte investiţii complementare pentru dezvoltarea zonelor marginalizate din Sebeş, Săcele, Târgu Mureş dar şi Codlea, dar avem şi cazuri în care printr-un singur proiect s-a propus rezolvarea per ansamblu a mai multor componente, cum este, de exemplu, la Alba Iulia, unde este propus un proiect integrat. Toate proiectele de pe Axa 9 completează numărul consistent de proiecte aflate în derulare depuse de aceste municipalităţi şi multe altele, scopul fiind să îmbunătăţească calitatea vieţii locuitorilor din regiune, creşterea coeziunii sociale şi să contribuie la creştere economică”, a declarat Simion Creţu, director general ADR Centru.

Prin contractele semnate pentru finanţare prin Axa prioritară 9.1 a POR 2014-2020, Primăria municipiului Mediaş are în implementare proiecte Regio prin care se va realiza reabilitarea şi modernizarea Şcolii Gimnazială Ighisu Nou, realizarea unui centru Social Comunitar de Agrement şi Sport, construirea de locuinţe sociale colective, inclusiv utilităţi şi amenajări exterioare şi a unui loc de joacă pe strada Baia de Nisip, precum şi un Centru Comunitar Medico-Social (în fostul Corp „R” Aviaţie).
La Alba Iulia proiectul prevede realizarea unor investiţii pentru un crearea unui ansamblu urban cu spaţii socio-culturale, educative şi de locuit în cartierul Gheorghe Şincai, respectiv amenajarea de alei auto, staţie de autobuz, parcări, un teren minifotbal, modernizarea Talciocului, amenajarea de spaţii verzi şi construirea unui centru multifuncţional, precum şi a 21 de apartamente.

Municipiul Sfântu Gheorghe are în implementare proiecte prin care se vor construi 50 de locuinţe sociale şi o grădiniţă în cartierul Orko, dar şi construirea unui centru comunitar integrat cu săli dedicate pentru servicii socio-educaţionale tip centru de zi pentru copii, servicii de informare şi consiliere pentru adulţi, săli pentru servirea mesei, servicii medicale şi blocul medical ce va fi compus din hol de aşteptare, cabinet medical, izolator şi grup sanitar.

Prin fondurile nerambursabile alocate prin proiectele semnate până în prezent şi aflate în implementare, municipiul Sebeş va construi locuinţe sociale şi va moderniza patru străzi: Aurel Vlaicu, 8 Martie, Fântâna De Aur, Sticlarilor din cartierul marginalizat.

Municipiul Săcele, are în derulare proiecte prin care vor crea spaţii pentru activităţi comunitare şi de petrecere a timpului liber, reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei cu program normal nr. 4 pentru cei 114 copii care învaţă acolo, urmând ca alte 4 proiecte să completeze investiţiile ce vor îmbunătăţii calitatea vieţii locuitorilor din zonă.

Prin primul contract de finanţare semnat recent pe această axă, municipiul Târgu Mureş va moderniza strada Prutului, urmând ca alte 3 contracte de finanţare să intre la finanţare în perioada următoare.

Informaţii background de finanţare POR 2014-2020:

Proiectele finanţate în cadrul Axei Prioritare 9.1 a Programului REGIO 2014-2020 au la bază Strategia Naţională privind Incluziunea Socială şi Reducerea Sărăciei pentru perioada 2015-2020, conform căreia „toţi cetăţenii trebuie să aibă oportunităţi egale de a participa în societate, să fie apreciaţi şi valorizaţi, să trăiască în demnitate, iar nevoile lor elementare să fie satisfăcute şi diferenţele respectate”. Obiectivul principal al fiecărei cereri de finanţare constă în reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, alături de îmbunătăţirea calităţii vieţii acestora, creşterea coeziunii sociale, îmbunătăţirea mediului de viaţă şi creştere economică în teritoriul vizat de Strategia de Dezvoltare Locală.

Pentru perioada 2014 – 2020, primăriile au putut folosi acest nou instrument de dezvoltare teritorială şi anume dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (DLRC). DLRC se realizează prin intermediul strategiilor de dezvoltare locală pe zone integrate şi multisectoriale, elaborate de GAL-uri (grupurile de acţiune locale constituite pentru aceste strategii), având la bază nevoile şi potenţialul local. Fiecărei strategii de dezvoltare locală îi corespunde un „pachet de proiecte”, prin implementarea căruia strategia îşi va atinge obiectivele. În zonele urbane, strategiile vizează intervenţii integrate, de tip hard (infrastructura) si soft (servicii) care urmăresc combaterea sărăciei şi promovarea incluziunii sociale in comunităţile marginalizate, cu accent asupra celor cu populaţie aparţinând minorităţii roma. La nivelul proiectelor, fiecare tip de proiect se va finanta din PO – ul corespunzător, respectiv POR finanţează investiţiile în infrastructură şi echipamente, iar prin POCU se finanţează investiţiile complementare de tipul serviciilor.

Abordarea inovativă a acestui instrument promovează măsuri adecvate nevoilor beneficiarilor, cu accent pe activităţile destinate reducerii sărăciei şi excluziunii sociale, prin implementarea unor planuri (strategii) integrate ce vor cuprinde atât intervenţii infrastructurale (care să asigure locuirea, ocuparea prin activităţi de economie socială, furnizarea integrată a serviciilor minimale medicale şi sociale) cât şi intervenţii ce vizează diversele tipuri de servicii acordate comunităţilor defavorizate va avea ca rezultat scăderea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, ceea ce va avea, pe termen lung, atât un impact social, de îmbunătăţire a calităţii vieţii locuitorilor, cât şi un impact economic, de sporire a forţei de muncă disponibile să desfăşoare activităţi economice.

Lista contractelor poate fi consultată la http://regio-adrcentru.ro/lista-nominala-por-2014-2020/.