3 iulie 2022

ADR Centru participă la întâlnirea partenerilor din cadrul proiectului RAMSAT care are loc în perioada 21-22 iunie 2022 în Castelo de Vide, Portugalia

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru şi Primăria Comunei Răşinari, în calitate de parteneri de proiect, conduc delegaţia Regiunii Centru – din care mai fac parte reprezentanţii Primăriei oraşului Sălişte, ai comunei Biertan şi din partea GAL Mărginimea Sibiului – la întâlnirea de lucru în cadrul căreia sunt prezentate planurile de acţiune pentru îmbunătăţirea politicilor care sprijină dezvoltarea turismului alternativ din cinci regiuni europene, participante în proiect. La Castelo de Vide are loc şi o dezbatere privind perspectivele turismului alternativ în regiunile partenere, după care va fi organizată o vizită de studiu în două localităţi din Regiunea portugheză Alto Alentejo, pentru prezentarea unor bune practici.

Această reuniune de lucru are loc la finalul primei faze a proiectului RAMSAT, după ce toate regiunile şi-au dezvoltat propriile planuri de acţiune, în care au inclus lecţiile învăţate în urma cooperării dintre partenerii proiectului. Toate planurile de acţiune dezvoltate la nivelul regiunilor ţintă au fost aprobate de către responsabilii din cadrul programului Interreg Europe, iar proiectul RAMSAT va intra în faza dedicată implementării acestor planuri.

„Considerăm că proiectul RAMSAT poate fi un bun argument pentru încurajarea politicilor regionale care vizează utilizarea durabilă a resurselor oferite de patrimoniul cultural şi natural din fiecare regiune, ceea ce va permite dezvoltarea unui turism responsabil, de calitate, având grijă de mediul înconjurător şi de moştenirea culturală, aducând, în acelaşi timp, beneficii comunităţilor locale. Îmbunătăţirea pe care noi am adus-o pregătirii noului Program Operaţional Regional Centru 2021-2027 – prin proiectul RAMSAT – constă în includerea în Prioritatea 7.1 a programului, ,,O regiune cu turism durabil”, a activităţilor de susţinere a dezvoltării şi punerii în valoare a patrimoniului natural şi cultural în zonele rurale, a ecoturismului şi turismului montan. Pentru aceasta am folosit modelele altor regiuni, precum Alto Alentejo din Portugalia. Grupul de lucru local al proiectului RAMSAT a avut o contribuţie activă şi benefică în toate etapele de consultare pe care le-am avut în legătură cu elaborarea POR Centru 2021-2027 „, a declarat domnul Simion Creţu, director general al ADR Centru.

Proiectul RAMSAT – Revitalizarea Zonelor Montane şi Izolate prin Turism Alternativ Durabil – este coordonat de către Comunitatea Intermunicipală Alto Alentejo din Portugalia şi este implementat alături de alte şase organizaţii din cinci regiuni din România, Bulgaria, Slovenia, Estonia şi Marea Britanie. Acest proiect este finanţat în cadrul Programului de Cooperare Interregională Interreg Europe 2014-2020, Obiectivul Specific 4.1 – Politici pentru îmbunătăţirea patrimoniului natural şi cultural, prevăzut a se derula în două etape. Prima fază, de implementare, este dedicată cooperării interregionale şi schimburilor de experienţe şi se finalizează cu elaborarea unui plan de acţiuni pentru îmbunătăţirea politicilor locale, regionale sau naţionale pentru dezvoltarea turismului alternativ. A doua fază se va derula pe o perioadă de 12 luni şi este axată pe monitorizarea implementării acţiunilor incluse în planul de acţiune.

Prin schimbul de bune practici şi cunoaştere între regiunile partenere, proiectul RAMSAT promovează îmbunătăţirea politicilor locale şi regionale care vizează dezvoltarea turismului în zonele ţintă şi asigură utilizarea durabilă a resurselor naturale şi a patrimoniului cultural şi promovarea unui management mai eficient al resurselor.

Pe parcursul primilor 3 ani ai proiectului, partenerii din cele 5 regiuni au organizat mai multe evenimente de diseminare la nivel regional, fiecare partener identificând bune practici care pot fi transferate către alte regiuni. Până în prezent, proiectul a strâns 35 exemple de bune practici, 16 dintre acestea fiind aprobate şi încărcate în platforma online a programului Interreg Europe şi sunt dedicate învăţării (policy learning platform). Prin acest instrument, responsabilii de politici publice din orice regiune europeană pot avea un acces uşor la bunele practici identificate în cadrul proiectului şi pot transfera spre regiunile proprii exemplele propuse de către partenerii RAMSAT.

Pentru mai multe informaţii despre proiectul RAMSAT, puteţi accesa linkul: https://projects2014-2020.interregeurope.eu/ramsat/ sau ne puteţi contacta la office@adrcentru.ro, persoană de contact: Dumitriţa Burduf.