Publicat: 11 Iulie, 2012 - 09:17
Share

Eurodeputata PSD Adriana Țicău a organizat, la Bruxelles, reuniunea „Forumului pentru Dunăre” din Parlamentul European (PE), cu tema „Competitivitatea întreprinderilor din regiunea Dunării”, eveniment în cadrul căruia au fost analizate necesitățile și oportunitățile pentru dezvoltarea întreprinderilor din regiunea Dunării.

La începutul reuniunii, Adriana Țicău, inițiatoarea Forumului pentru Dunăre din PE, a declarat: „Competitivitatea și capacitatea de inovare a întreprinderilor europene sunt esențiale pentru creștere economică și pentru crearea de locuri de muncă în regiunea Dunării. Pentru creșterea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii din regiunea Dunării, statele riverane Dunării ar trebui să ia măsurile necesare pentru a le asigura acestora accesul la piața (inclusiv în domeniul achizițiilor publice) și pentru  a elimina birocrația, în special în ceea ce privește cooperarea transfrontalieră”.

"Birocrația este inamicul natural al spiritului antreprenorial și al competitivității, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii. Țările din regiunea Dunării ar trebui să abordeze această problemă împreună, prin schimbul de bune practici. Întreprinderile inovatoare ar trebui să se concentreze pe obiectul lor de activitate, nu pe proceduri birocratice" a subliniat Michael Theurer (Germania, ALDE) președinte al Comisiei pentru Control Bugetar și vice-președinte al MEP Danube Forum.

Hans Peter Herdlitschka a subliniat rolul coordonatorilor naționali, care au o responsabilitate centrală în succesul implementării strategiei UE pentru Regiunea Dunării. "Coordonatorii reprezintă centrul operațional al strategiei, ei lucrează la punerea sa în aplicare, în strânsă legătură cu Comisia, cu toate părțile interesate, în special cu autoritățile locale, regionale și naționale, cu organizațiile inter-guvernamentale şi non-guvernamentale. Principalele proiecte si acțiuni de lucru ale Grupului de lucru privind "Competitivitatea întreprinderilor" se axează în principal pe: inovare și transfer tehnologic; clustere/ centre de excelență;  formare profesională; antreprenoriat; competitivitate în zonele urbane și rurale;  eficiență energetică și mediu".

Infrastructurile de transport, energie și comunicații sunt extrem de importante pentru creșterea competitivității. Statele membre din regiunea Dunării trebuie încurajate să utilizeze cele 230 de milioane de EUR disponibile din bugetul total al UE pentru emiterea de obligațiuni pentru finanțarea proiectelor de transport, energie şi pentru dezvoltarea rețelelor privind tehnologia informației. Programul va fi gestionat de Banca Europeană de Investiții (BEI), iar propunerile de proiecte trebuie trimise până la 31 decembrie 2013. De aceea, Adriana Țicău a solicitat participanților să analizeze, din perspectiva strategiei UE pentru regiunea Dunării, propunerile Comisiei Europene privind revizuirea Regulamentelor aferente rețelei trans-europene de transport (TEN-T), rețelei trans-europene de energie (TEN-E) și rețelei TEN-ICT,  Mecanismul de conectare a Europei precum și liniile directoare pentru eligibilitatea și selectarea proiectelor de interes comun pentru UE.

"Pentru a crește competitivitatea întreprinderilor din regiunea Dunării este esențial ca statele riverane Dunării să elaboreze proiecte din domeniul competitivității și inovării și să le transmită coordonatorilor acțiunii prioritare nr. 8 - “competitivitate și inovare” – din strategia UE pentru regiunea Dunării. În acest sens, statele membre pot utiliza sumele necheltuite din cadrul financiar multianual 2007-2013 pentru realizarea studiilor de fezabilitate și chiar pentru implementarea de proiecte pilot și proiecte ce pot fi finalizate până în 2015. De asemenea, statele membre pot să își reorganizeze Programele Operaționale din actuala perioadă financiară (2007-2013) și să își pregătească Programele Operaționale pentru perioada 2014-2020, pentru a da prioritate proiectelor strategice pentru regiunea Dunării și pentru a-și crește rata de absorbție a fondurilor europene".

În final, Adriana Țicău a subliniat că "pentru competitivitatea întreprinderilor din regiunea Dunării este important să creștem mobilitatea în regiune, nu doar pentru studenți și doctoranzi, ci și pentru tinerii antreprenori". 

La eveniment au mai participat în calitate de lectori: Hans Peter HERDLITSCHKA - coordonator pentru acțiunea prioritară nr. 8 "Competitivitatea întreprinderilor", Mariya NEDELCHEVA- MEP (membru în Comisia AGRI din Parlamentul European), Andrej PLENKOVIC, observator în parlamentul European - Croația. De asemenea, la eveniment au participat, alături de deputați europeni, reprezentanți ai Comitetului Regiunilor, ai misiunilor diplomatice ale statelor riverane Dunării la Bruxelles și ai autorităților locale riverane Dunării.