Publicat: 22 Iunie, 2012 - 10:35
Share

Europarlamentarul PSD Silvia-Adriana Țicău a participat la reuniunea Intergrupului pentru tineret din Parlamentul European, în cadrul căreia a purtat un dialog cu reprezentați ai Forumului european pentru tineret cu privire la Programul "Erasmus pentru toți". Europarlamentarul român este raportor pentru opinia "Erasmus pentru toți " în cadrul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie.

În cadrul dezbaterilor Adriana Țicău a subliniat că, în calitate de raportor al Comisiei ITRE, a propus prin amendamentele depuse, asigurarea accesului la programul „Erasmus pentru toți” a organizațiilor nonguvernamentale, în special a organizațiilor tinerilor, din domenii precum educația, formarea, tineretul și sportul de masă. De asemenea, europarlamentarul roman a propus includerea, printre obiectivele specifice și acțiunile programului, a mobilității persoanelor în scop educațional, și în domeniul antreprenoriatului și definirea unor indicatori asociați precum și includerea, printre politicile UE relevante pentru programul „Erasmus pentru toți”, a politicii industriale a UE.

"Consider că investițiile în educație, cercetare și inovare sunt esențiale pentru politica industrială și pentru competititivitarea UE. Cu cât tinerii europeni sunt mai bine pregătiți, cu atât industria europeană va beneficia de pregătirea, talentul și creativitatea acestora. Având în vedere că IMM-urile reprezintă 99% din întreprinderile europene, am solicitat ca și mobilitatea tinerilor antreprenori să fie eligibilă pentru finanțare în cadrul programului Erasmus pentru toți. Nu in ultimul rând, am solicitat, eliminarea din criteriile de alocare a fondurilor care urmează să fie gestionate de o agenție națională pentru implementarea acțiunilor Programului, a criteriului referitor la „costul vieții în statul membru” care ar putea crea discriminări între beneficiari în funcție de statul membru de rezidență", a declarat Adriana Țicău.

Programul „Erasmus pentru toți” acoperă educația, formarea, tineretul și sportul și vizează sprijinirea tuturor sectoarelor educației (și anume învățământul superior, educația și formarea profesională și învățământul pentru adulți, educația în școli și tineretul), dintr-o perspectivă a învățării pe tot parcursul vieții.

Conform propunerii Comisiei, programul "Erasmus" se concentrează asupra a trei tipuri de acțiuni-cheie: mobilitatea în scop educațional, cooperarea pentru inovare și bune practici, sprijin pentru reformarea politicilor și pentru dezvoltarea capacităților. „Erasmus pentru toți" integrează și continuă programele internaționale existente („Erasmus Mundus”, „Tempus”, „Edulink” și „Alfa”) și programele de cooperare cu țările industrializate.
Pentru perioada 2014-2020, programul "Erasmus pentru toți" va avea alocat un buget de 17.299 milioane EUR, din care: 16.742 milioane EUR (65% pentru mobilitatea persoanelor în scop educațional; 26% pentru cooperarea în scopul inovării și al bunelor practici; 4% pentru sprijinul pentru reformarea politicilor; 3% pentru granturile de funcționare pentru agențiile naționale; 2% pentru cheltuieli administrative; 318,4 milioane EUR pentru activitățile Jean Monet; 238,8 milioane EUR pentru acțiuni legate de sport).
Forumul European pentru Tineret întrunește peste 90 de Consilii naționale de tineret precum și organizații non-guvernamentale internaționale de tineret. Forumul reunește peste zece milioane de tineri din toată Europa în vederea reprezentării intereselor acestora.