Publicat: 4 Aprilie, 2012 - 07:37
Share

Eurodeputata Adriana Țicău, a organizat, la Bruxelles, reuniunea „Forumului pentru Dunăre” din Parlamentul European (PE), cu tema „Mobilitate și Intermodalitate în Regiunea Dunării”, eveniment în cadrul căruia au fost analizate necesitățile și oportunitățile pentru dezvoltarea infrastructurii de transport și măsurile de promovare a transportului durabil în regiunea Dunării, precum și principalele acțiuni întreprinse și proiectele înaintate de statele riverane Dunării în cadrul acțiunii prioritare nr.1 – „Îmbunătățirea mobilității și intermodalității”.

La începutul reuniunii, Adriana Țicău, inițiatoarea Forumului pentru Dunăre din PE, a declarat: „Infrastructura de transport este esențială pentru dezvoltarea economică și socială și pentru dezvoltarea turismului în regiunea Dunării. Una dintre acțiunile prioritare ale Strategiei UE pentru regiunea Dunării este dedicată dezvoltării mobilității si intermodalității în această regiune.  Având in vedere proiectele de interes comun pentru dezvoltarea mobilității și intermodalității în regiunea Dunării, identificate de coordonatorii pentru această acțiune prioritară împreună cu statele riverane Dunării, consider că aceste proiecte ar trebui să fie analizate și incluse, acolo unde este posibil,  atât in viitorul regulamentul privind liniile directoare pentru definirea rețelei TEN-T precum și in regulamentul privind Mecanismul "Conectarea Europei" pe care Parlamentul European le discută în această perioadă.”
"O infrastructură modernă și funcțională este importantă pentru dezvoltarea economică a regiunii Dunării, deoarece în special întreprinderile mici şi mijlocii depind de calitatea infrastructurii. Prin urmare, este crucial pentru UE eliminarea blocajelor existente în infrastructura de transport, pentru a ajuta la creșterea economică a regiunii" a subliniat Michael Theurer (Germania, ALDE) președinte al Comisiei pentru Control Bugetar și vice-președinte al MEP Danube Forum.
Cesare BERNABEI, din cadrul DG MOVE a făcut legătura între TEN-T şi Strategia Dunării și a dat câteva exemple de proiecte de succes privind transportul pe calea ferată, subliniind importanța finalizării verigilor lipsă, precum și a rezolvării blocajelor existente. "Anumite noduri şi centrele de logistică sunt foarte importante, în special pentru crearea unui sistem real de conectare cu alte moduri de transport, respectiv feroviar și rutier" a declarat Cesare Bernabei,  Consilierul Coordonatorului pentru Proiectul Prioritar nr. 18 Rin/Meuse-Main-Dunăre.

"În timp ce dezvoltăm transportul în bazinul Dunării trebuie să avem în vedere să nu distrugem natura şi, deși transportul pe căile navigabile interioare este unul dintre modurile de transport cele mai ecologice, subliniez importanța respectării habitatelor. În acest sens, pot exemplifica cu două proiecte de succes, un proiect-pilot în Austria, la est de Viena, proiect declarat exemplu de bună practică de WWF și un al doilea proiect în România, între Călărași şi Brăila, unde, pe lângă modificarea în mod semnificativ a proiectului inițial cu scopul de a acomoda problemele de mediu, a fost pus in funcțiune și  un program de monitorizare pentru evaluarea impactului asupra habitatului."

Șerban Cucu și Reinhard Vorderwinkler, coordonatoarii pentru acțiunea prioritară „Îmbunătățirea mobilității și intermodalității” secțiunea privind navigația pe căile interioare, au prezentat principalele acțiuni întreprinse în acest domeniu, în cadrul întâlnirilor grupului de coordonare a acestei acțiuni prioritare.
Adriana Țicău a solicitat participanților să analizeze, din perspectiva strategiei UE pentru regiunea Dunării, propunerile Comisiei Europene privind revizuirea Regulamentului TEN-T, Mecanismul de conectare a Europei precum și liniile directoare pentru eligibilitatea și selectarea proiectelor de interes comun pentru UE.
"Pentru ca proiectele identificate de coordonatorii acțiunii prioritare Mobilitate si Intermodalitate in regiunea Dunării sa poată fi implementate si finanțate in perioada 2014-2020, este important ca statele membre riverane Dunării să realizeze studiile de fezabilitate aferente  în perioada 2012-2013, inclusiv prin cererile anuale de proiecte lansate de Agenția executivă TEN-T din bugetul TEN-T disponibil până în 2013. Ulterior, pe baza studiilor de fezabilitate, statele interesate trebuie să încheie memorandumuri de înțelegere pentru a defini proiectele ca fiind de interes comun, trebuie să încheie acorduri de finanțare și să identifice sursele de finanțare pentru a asigura co-finanțarea națională aferentă acestor proiecte și, mai ales, să solicite, începând cu 2014,  prin Mecanismul de  conectare a Europei, finanțare pentru proiectele astfel pregătite. În lipsa acestui proces de pregătire, proiectele strategice pentru dezvoltarea infrastructurii de transport în regiunea Dunării nu vor putea beneficia de cele 32 de miliarde de EUR alocate, în perioada 2014-2020, prin Mecanismul "Conectarea Europei", pentru  dezvoltarea infrastructurii de transport",  a conchis Adriana Țicău. 

La eveniment au participat în calitate de lectori: Désiree OEN -  membră în cadrul cabinetului Comisarului pentru transporturi Siim Kallas, Cesare BERNABEI - DG MOVE, Ismail ERTUG - Co-raportor pentru revizuirea Regulamentului TEN-T, Ayala SENDER - Co-raportor pentru Regulamentul Mecanismul de Conectare a Europei, Gesine MEISSNER - coordonatoarea pentru transport a grupului liberal din PE. Alături de reprezentații Comisiei Europene și ai Parlamentului European au participat în calitate de lectori coordonatorii pentru acțiunea prioritară „Îmbunătățirea mobilității și intermodalității”: Alexandru Șerban CUCU (România),  Reinhard VORDERWINKLER (Austria) și Miodrag POLEDICA  (Serbia).

De asemenea, la eveniment au participat, alături de deputați europeni, reprezentanți ai Comisiei Europene, ai Comitetului Regiunilor, ai misiunilor diplomatice ale statelor riverane Dunării la Bruxelles, ai autorităților locale riverane Dunării precum și reprezentanți ai societății civile.