Publicat: 15 Ianuarie, 2012 - 17:36
Share

Adriana Țicău a fost desemnată raportor pentru opinia Comisiei de Industrie, Cercetare și Energie din PE pentru regulamentul privind instituirea programului „Europa creativă”.
Programul își propune să consolideze competitivitatea în sectoarele culturale și creative, punând accentul pe sprijinirea circulației transnaționale a producțiilor culturale, respectând în același timp obligațiile juridice ale Uniunii Europene în ceea ce privește protejarea drepturilor de autor și promovarea diversității culturale și lingvistice.

"Având în vedere impactul digitalizării asupra producerii, difuzării, accesării și consumului de bunuri și servicii culturale și creative, este extrem de importantă facilitarea accesului la costuri de distribuție mai reduse la noi surse de finanțare și la noi canale de distribuție. S-a constatat că sectoarele culturale și creative se confruntă cu provocări comune, și anume cu contextul unei piețe foarte fragmentate, cu impactul globalizării și al digitalizării, cu dificultăți în ceea ce privește accesul la finanțare și cu o lipsă de date comparabile, toate acestea impunând necesitatea luării de măsuri la nivelul UE", considera europarlamentarul PSD. Conform Adrianei Ticau, sectoarele culturale si creative contribuie semnificativ la creșterea ocupării forței de muncă și la creșterea economică, dar, pe lângă contribuția lor directă la PIB, aceste domenii sprijină și alte sectoare ale economiei, precum turismul, comunicațiile și tehnologia informației (TIC), stimulează inovarea, spiritul antreprenorial și contribuie la incluziunea socială.

Regulamentul instituie programul „Europa creativă” dedicat sprijinirii sectoarelor culturale și creative in perioada 2014 - 2020, acțiunile realizate in cadrul programului ridicându-se la 1,801 miliarde EUR. Finanțarea programului va fi repartizata pe cele trei componente ale programului astfel:  15% pentru componenta trans-sectoriala adresata tuturor sectoarelor culturale si creative; 30% pentru componenta "Cultura" adresata sectoarelor culturale si creative; 55% pentru componenta MEDIA, adresata sectorului audiovizualului. Alocarea financiară rezervată programului acoperă cheltuieli legate de activități de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare, solicitate în mod direct pentru gestionarea programului și îndeplinirea obiectivelor acestuia.

Programul „Europa creativă” va reuni programele actuale Cultura, MEDIA și MEDIA Mundus și va include un nou mecanism financiar. Prin acest mecanism financiar se oferă garanții pentru intermediarii financiari din orice țară care participă la programul „Europa creativă” precum și expertiză suplimentară pentru evaluarea riscurilor asociate cu operatorii din sectoarele culturale și creative.

Programul va suplimenta sprijinul existent al UE pentru industria creativa precum sprijinul din fondurile structurale pentru investiții în sectoarele culturale și creative, pentru  restaurarea patrimoniului, pentru dezvoltarea infrastructurilor și serviciilor culturale, si  precum fondurile pentru digitalizarea patrimoniului cultural și instrumentele pentru relații externe.

In afara de statele membre, țările aderente, cele candidate și potențialele țări candidate care beneficiază de o strategie de preaderare, pot participa la program, în conformitate cu principiile generale și cu termenii și condițiile generale de participare a acestor țări la programele Uniunii. De asemenea, la program mai pot participa Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Confederația Elvețiana, precum si tarile din zona europeana de vecinătate.