Publicat: 21 August, 2012 - 20:45
Listele sunt la Parchet

Având în vedere numărul foarte mare de cereri adresate Autorităţii Electorale Permanente (AEP), respectiv în jur de 3000, până în acest moment, prin care cetăţenii doresc să afle dacă în listele electorale utilizate la referendum figurează că şi-au exercitat dreptul de vot, AEP face următoarele precizări:
Pentru ca instituţia noastră să poată efectua astfel de verificări, cererile trebuie să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal şi domiciliul, aşa cum acestea apar în actul de identitate.

Precizăm că, în momentul de faţă, AEP nu deţine listele electorale utilizate la referendumul naţional din data de 29 iulie 2012, acestea fiind puse la dispoziţia Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru efectuarea unor cercetări.

După restituirea listelor, AEP va realiza extragerea bazei de date textuale şi arhivarea electronică a acestora, în vederea depistării eventualelor voturi multiple, în termenul prevăzut la art. 431 alin. (5) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare (60 de zile de la data referendumului).

După efectuarea acestor operaţiuni, AEP va comunica tuturor cetăţenilor, de îndată, informaţiile solicitate.

În ceea ce priveşte temeiul acestor cereri, menţionăm că informaţiile cu privire la o persoană fizică identificată sau identificabilă, cum sunt cele privind exercitarea dreptului de vot, nu sunt informaţii de interes public, ele neputând fi solicitate în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.