Publicat: 18 Martie, 2015 - 10:25
Share

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a finalizat verificarea proceselor-verbale privind constatarea rezultatului votării la alegerile pentru Președintele României din 2014 și a centralizat erorile identificate în completarea acestora de către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare.

Din verificările AEP a rezultat că, din totalul de 38.191 de procese-verbale întocmite la nivelul celor 18.553 secții de votare organizate în țară la alegerile prezidențiale, 34.500 dintre acestea (90,33%) au fost completate corect, în timp ce un număr de 3.684 (9,65%) conțin erori.

Precizăm că procesele-verbale cu erori au fost remediate de către președinții birourilor electorale prin aplicarea ștampilei de control, variantele corectate ale acestora fiind cele introduse în sistemul de numărare a voturilor pentru constatarea rezultatului votării la alegerile prezidențiale din 2014.

Verificarea proceselor-verbale în vederea constatării erorilor face parte din activitatea AEP de evaluare și avizare a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora, conform atribuțiilor stabilite prin art. 21 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 19 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, art. 29 din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 28 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prin Hotărârea AEP nr. 15/2013 privind întocmirea și avizarea listelor cuprinzând persoanele care pot fi desemnate președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare sau locțiitori ai acestora.

Evaluarea și avizarea președinților birourilor secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora se face pe baza mai multor criterii stabilite de AEP, unul dintre acestea fiind corectitudinea cu care sunt completate procesele-verbale.

Direcția comunicare și relații externe