Publicat: 28 Iulie, 2016 - 08:40
Share

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) deschide o nouă sesiune anuală de depunere a proiectelor de investiții pentru submăsurile din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2020 prin care sunt finanțate proiectele de investiții în activități neagricole derulate în mediul rural.

Astfel, în perioada 28 iulie — 30 noiembrie 2016, AFIR va primi on-line proiecte de investiții pentru Submăsura 6.2 'Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale' și pentru Submăsura 6.4 'Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole'.

Solicitanții de fonduri europene au la dispoziție în 2016, pentru cele două Submăsuri, 158 milioane de euro, din care 73 de milioane de euro sunt alocați pentru finanțarea 100% nerambursabilă a Planurilor de Afaceri prin submăsura (sM) 6.2 ți 85 de milioane de euro sunt alocați pentru finanțarea cu până la 90% nerambursabilă a proiectelor de investiții prin submăsura (sM) 6.4.

Sesiunea anuală continuă de primire a proiectelor este deschisă în intervalul 28 iulie 2016, ora 9.00 — 30 noiembrie 2016, ora 16.00 pentru sM 6.2 și sM 6.4.

Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare este cea on-line pe pagina oficială a Agenției www.afir.info.

Pragul minim este de 15 puncte pentru sM 6.2 și de 10 puncte pentru sM 6.4 — acestea fiind și pragurile de calitate aferente ultimei luni (noiembrie) din sesiune. Pragurile lunare de calitate pornesc pentru ambele sumbăsuri de la 60 de puncte în perioada 28 iulie — 31 august, scad la 45 de punte în luna septembrie și la 30 de puncte în octombrie.

Pentru întocmirea documentației necesare obținerii finanțării, solicitanții au la dispoziție Ghidul Solicitantului care poate fi consultat gratuit pe site-ul Agenției, www.afir.info, la secțiunea 'Investiții PNDR', în pagina dedicată fiecărei submăsuri în parte.

Pentru această sesiune, plafonul maxim de depunere a proiectelor este de 200% față de suma anuală alocată fiecărei submăsuri. Precizăm că depunerea proiectelor în cadrul sesiunii anuale se oprește la termenul limită prevăzut sau înainte de acest termen, dacă valoarea publică totală a proiectelor depuse cu un punctaj estimat mai mare sau egal cu pragul de calitate ajunge la 200% (excluzând valoarea publică totală a proiectelor retrase). Această prevedere nu se aplică în primele 5 zile calendaristice ale sesiunii și ale etapelor de depunere, când sesiunea va rămâne deschisă indiferent dacă suma alocată va fi epuizată.

Măsurile sunt în linie cu 'Pachetul de măsuri pentru dezvoltarea clasei de mijloc la sate', lansat de premierul Dacian Cioloș în luna martie 2016, prin care se urmărește, între altele: stimularea mediului de afaceri din mediul rural, crearea de locuri de muncă, creșterea veniturilor populației rurale, reducerea diferențelor dintre mediul rural și urban. Pachetul de măsuri poate fi consultat pe site-ul Guvernului www.gov.ro la secțiunea Obiective, subsecțiunea Strategii-Politici-Programe.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Pentru ambele submăsuri, Ghidurile Solicitantului au fost modificate, în sensul completării cu informații suplimentare a cerințelor, simplificării procedurilor de accesare a submăsurilor și pentru a se face corelarea cu modificările legislative și de proceduri survenite (modificarea HG 226/2015/ și a HG 292/2016, precum și a ROF selecție). Noua formă a Ghidului Solicitantului este disponibilă pe site-ul AFIR, www.afir.info.

Submăsura 6.2 dispune de o alocare financiară de 73 milioane euro pentru sesiunea continua anuală de primire a proiectelor derulată în 2016.

Investițiile eligibile în cadrul acestei submăsuri pot asigura înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale.

Activitatea acestora presupune multe tipuri de investiții (fabricarea produselor textile și a încălțămintei, prelucrarea lemnului, producția și furnizarea de energie electrică, activități de servicii informatice, activități de creație și interpretare artistică, activități de design specializat etc). Sprijinul public nerambursabil aferent submăsurii 6.2 este de 100%.

Beneficiarii care depun proiecte de investiții pot primi 50.000 euro/proiect sau 70.000 euro/proiect în cazul în care Planul de Afaceri prevede activități de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare ți de agroturism.

Pentru submăsura 6.4 contribuția publică totală aferentă acestei sesiuni este de 85 milioane euro. Principalul obiectiv al investițiilor realizate în cadrul acestei submăsuri este acela de a sprijini financiar microîntreprinderile și întreprinderile mici din mediul rural, care îți creează sau dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%, existând posibilitatea de a se majora la 90%, în anumite condiții prevăzute în Ghidul Solicitantului.

Cei interesați să depună Cereri de Finanțare în cadrul submăsurii 6.4, pot obține până la maximum 200.000 Euro/ proiect pentru activități meșteșugărești (activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole — olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii), investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole (produse textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton, chimice, farmaceutice), investiții asociate cu industria metalurgică (fabricarea de construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente), investiții legate de furnizarea de servicii.

Totodată, precizăm că sesiunea de primire a proiectelor de investiții se încheie în data de 30 noiembrie 2016, ora 16.00 și că modalitatea de depunere a Cererilor de Finanțare este online, pentru cele 2 submăsuri.

AFIR — Direcția Relații Publice, Biroul de Presă