Publicat: 24 Februarie, 2016 - 16:58

Deciziile luate de Guvern în ședința de miercuri, 24 februarie:

Norme de aplicare a noilor reglementări în domeniul jocurilor de noroc
Măsuri pentru reducerea deficitului de personal din MAI
Programul legislativ și prioritățile Guvernului, transmise Parlamentului

Norme de aplicare a noilor reglementări în domeniul jocurilor de noroc 

Guvernul a modificat și completat normele de punere în aplicare a legislației privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, atât pentru cele online, cât și pentru cele tradiționale, în scopul încurajării operatorilor economici din domeniu să se licențieze pe piața din România. Noile reglementări instituie instrumente de asigurare a conformării operatorilor de jocuri de noroc și, ulterior, a controlării modului de aplicare a acestora, în concordanță cu obiectivele de protecție a consumatorilor, de securitate publică, precum și de respectare a legislației fiscale.

Concret, printr-o Hotărâre adoptată astăzi, se detaliază regulile pe care operatorii economici trebuie să le respecte pentru a obține licență și autorizație de funcționare, precum și pentru desfășurarea în bune condiții a activității de jocuri de noroc tradiționale și la distanță pe teritoriul României, inclusiv pentru jocurile online.

În privința jocurilor de noroc la distanță, actul normativ definește și stabilește condițiile de organizare și exploatare  în România. Operarea este permisă numai pentru operatorii economici înregistrați pe teritoriul României sau într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat semnatar al Acordului privind Spațiul Economic European ori în Confederația Elvețiană, care dețin licență de organizare și autorizație de exploatare a activității eliberată de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) din România. Operatorii înregistrați și autorizați în afara teritoriului României au obligația de a desemna un reprezentant autorizat în relația cu autoritățile competente din țara noastră.

Pentru crearea premiselor de stabilitate ale activității, licențele de organizare și autorizația de exploatare a jocurilor de noroc se acordă individual, sunt netransmisibile și sunt valabile pentru o perioadă de 10 ani de la data acordării. Excepție fac jocurile de noroc temporare, pentru care valabilitatea licenței și, respectiv, a autorizației de exploatare este de 3 luni de la data acordării.

Normele metodologice definesc și prevăd, de asemenea, condițiile tehnice de operare și, în completare cu Ordinul președintelui Autorității, vor stabili condițiile pentru  includerea într-o ”listă neagră” a site-urilor/platformelor/aplicațiilor de jocuri de noroc neautorizate ale operatorilor care desfășoară ori au desfășurat sau au promovat activități neautorizate de jocuri de noroc la distanță în România. Includerea sau excluderea operatorilor de pe această listă se face prin decizia Comitetului de Supraveghere al ONJN. Decizia va fi  obligatorie de implementat și va fi comunicată furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice, prin intermediul poștei electronice sau prin afișare pe site-ul ONJN, www.onjn.gov.ro .

La capitolul obligații, organizatorii de jocuri de noroc trebuie să țină cont, de asemenea, ca acțiunile de promovare a activităților lor să fie promovate cu respectarea principiilor privind protecția minorilor, astfel încât materialele de promovare să nu fie amplasate în incinta sau în apropierea instituțiilor de învățământ, a așezămintelor socio-culturale sau religioase și să cuprindă în mod vizibil interdicția minorilor de a participa la jocul de noroc. De asemenea, valoarea mizelor, valoarea impulsului, procentul de premiere din totalul rulajului sumelor jucate sau valoarea premiilor pentru acele jocuri de noroc pentru care se prevede un procent minim de câștig din totalul încasărilor trebuie să fie afișate în limba română, în locuri vizibile. Mizele, limitele și procentajul minim de câștig sunt impuse atât pentru slotmachines, cât și pentru noile tipuri de echipamente (AWP-aparate de joc cu risc limitat).

Actul normativ clarifică, totodată, modalitățile de plată a obligațiilor către bugetul de stat pentru operatorii economici din domeniu și sunt stabilite termene precise pentru achitarea taxelor specifice. În plus, actul normativ instituie procente generale minime de câștig, cu rolul de a asigura consumatorii de un beneficiu cert de câștig prin această impunere. Organele fiscale centrale vor informa ONJN despre neîndeplinirea de către organizatori a obligațiilor declarative și de plată sau despre neconstituirea la termen ori la valoarea integrală a garanțiilor de acoperire a riscului de neplată a obligațiilor față de bugetul general consolidat.

Totodată, Hotărârea stabilește sancțiuni și contravenții aplicabile operatorilor economici din domeniu care nu respectă dispozițiile legale. Contravențiile se sancționează cu amendă între 10.000 și 50.000 lei, în funcție de gravitatea faptelor constatate și a consecințelor ce decurg din acestea. Elementul de noutate este posibilitatea achitării în termen de 48 de ore de la întocmirea procesului-verbal de contravenție ori, după caz, de la comunicarea acestuia, contravenientului a jumătate din minimul amenzii prevăzute de normele metodologice.

Odată cu aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale, agentul constatator va propune Comitetului de Supraveghere, în funcție de consecințele produse și de comportamentul operatorului analizat, în funcție de istoric și de potențialele riscuri, măsura suspendării autorizației/autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc până la 6 luni, pentru fiecare mijloc de joc în parte sau pentru toate mijloacele de joc situate într-o locație, ori pentru locația/locațiile specializate, precum și pentru domeniile/platformele operatorilor.

Normele vor fi completate conform dispozițiilor legale cu Ordine și Instrucțiuni ale Președintelui ONJN.

De menționat că actul normativ aprobat astăzi de Guvern are în vedere și modificarea structurii organizatorice a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) în vederea eficientizării activității.

 

Măsuri pentru reducerea deficitului de personal din MAI

Persoanele pregătite profesional, care au experiența necesară exercitării profesiei de polițist, vor putea fi reîncadrate în structurile Ministerului Afacerilor Interne, potrivit unor măsuri luate astăzi de Guvern în scopul reducerii deficitului de personal estimat la 10.000 de posturi vacante.

Guvernul a modificat și completat, printr-o Ordonanță de urgență adoptată astăzi, Legea 360/2002 privind Statutul polițistului, care a creat un nou cadru de recrutare a polițiștilor.

Astfel, se creează cadrul legal pentru reîncadrarea în funcție a foștilor polițiști care au încetat raporturile de serviciu la cerere, prin demisie, prin numirea într-o altă funcție publică, ca urmare a reorganizării unității de poliție ori după pierderea capacității de muncă, dar pe care între timp și-au recăpătat-o. La reîncadrare, polițiștii vor primi aceleași grade profesionale pe care le dețineau la data trecerii lor în rezervă. Nu vor putea fi reîncadrați foștii polițiști ale căror raporturi de serviciu au încetat la împlinirea vârstei și a celorlalte condiții de pensionare ori ca urmare a destituirii din poliție, acordării calificativului nesatisfăcător în urma evaluării anuale, condamnării prin hotărâre judecătorească definitivă, nepromovării examenului de definitivare în profesie, nedefinitivării studiilor cerute de lege sau încadrării frauduloase.

De asemenea, prin actul normativ adoptat astăzi se instituie posibilitatea ocupării funcțiilor de polițist (nu doar a celor de specialitate, așa cum este prevăzut în prezent) cu personal recrutat din “sursă externă“, prin încadrare directă, în condițiile în care există un deficit de polițiști care nu poate fi acoperit doar prin formarea personalului în instituțiile de învățământ ale ministerului.

O altă reglementare adusă de actul normativ vizează instituirea unei reguli potrivit căreia raporturile de serviciu ale polițiștilor încadrați direct să nu poată fi modificate prin delegare, detaşare, mutare și transfer, timp de cel puţin trei ani de la numirea în prima funcţie, cu excepția situației în care intervine reorganizarea unității.

Totodată, potrivit noilor reglementări, acordarea gradelor profesionale polițiștilor proveniți din rândul persoanelor încadrate direct pe funcții de execuție vacante se realizează în funcție de pregătire şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului.

Măsurile cuprinse în actul normativ adoptat astăzi au avut în vedere asigurarea resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităților pe care Ministerul Afacerilor Interne și structurile din subordine le au cu privire la creșterea gradului de siguranță a cetățeanului și asigurarea climatului de legalitate, inclusiv în contextul celor două procese electorale din acest an și al creșterii fenomenului migraționist la nivel european. Pe de altă parte, a fost luat în considerare faptul că mecanismele de școlarizare existente la nivel instituțiilor de învățământ ale MAI, chiar și după mărirea la maxim a capacității de școlarizare, nu permit reducerea deficitului actual de resurse umane.

 

Programul legislativ și prioritățile Guvernului, transmise Parlamentului

Programul legislativ al Guvernului pentru anul 2016 și Lista priorităților legislative pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului au fost transmise de Executiv către Parlament.

Cele două documente au fost întocmite pe baza propunerilor ministerelor de resort. Ministerele și-au stabilit astfel prioritățile care să asigure suportul legislativ necesar în vederea implementării planurilor de acțiuni sectoriale ale acestora pe anul 2016.

Programul legislativ al Guvernului și Lista priorităților legislative vin în sprijinul programului de guvernare asumat de Executiv la preluarea mandatului și își propun atingerea obiectivelor asumate de către fiecare minister.

Programul legislativ al Guvernului pentru anul 2016 și Lista priorităților legislative pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului sunt afișate pe site-ul Departamentului pentru Relația cu Parlamentul – www.drp.gov.ro.