Publicat: 24 Iunie, 2015 - 16:28
Share

AMOS News informează asupra deciziilor luate de Guvern în urma şedinţei de miercuri, 24 iunie:

Guvernul majorează fondurile pentru sprijinirea crescătorilor de vaci de lapte din zonele defavorizate

Guvernul a aprobat astăzi, printr-o Hotărâre, majorarea cu 3 milioane de euro a plafonului alocat ajutorului specific pentru crescătorii de vaci de lapte din zone defavorizate. Astfel, suma totală alocată categoriei vaci de lapte din zone defavorizate crește de la 22,4 milioane de euro la 25,4 milioane de euro.

Ajutorul specific ce reprezintă un sprijin financiar aferent Fondului European de Garantare Agricolă, se asigură din sumele alocate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, din venituri din privatizare înregistrate în contul curent generat al Trezoreriei Statului, conform legilor bugetare anuale.

Măsura luată de Guvern are la bază consultările între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și sectorul privat și răspunde solicitărilor adresate de către asociațiile crescătorilor de vaci de lapte.

Împrumut de 200 de milioane de euro de la BIRD pentru sistemul de învățământ

Guvernul a adoptat un proiect de Lege prin care se aprobă Acordul de împrumut pentru finanțarea Proiectului privind învățământului secundar, semnat între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD). Împrumutul, în valoare de 200 de milioane de euro, este acordat pe o perioadă de 20 de ani și se va rambursa într-o singură tranșă, la 1 noiembrie 2034. Din punctul de vedere al termenilor și condițiilor financiare, împrumuturile BIRD sunt competitive și mai flexibile decât alte instrumente alternative de finanțare existente pe piața financiară internațională.

Proiectul privind învățământul secundar, finanțat prin acest împrumut, are scopul să contribuie la îmbunătățirea tranziției de la sistemul educațional secundar superior la cel terțiar și creșterea gradului de absolvire a primului an de învățământ superior. Beneficiari ai proiectului vor fi toate liceele din învățământul de stat cu rată scăzută de absolvire a școlii sau de promovare a examenului de bacalaureat, precum și universități din sistemul de stat.

Proiectul este structurat pe trei componente:

1.    Intervenții la nivelul liceelor și intervenții sistemice care vor consta în granturi, asistență tehnică, instruire și bunuri pentru realizarea următoarelor activități:

a.     Intervenții la nivelul liceelor: acordarea unor ore de remediere, meditații, consiliere, orientare profesională, activități extracurriculare, vizite de documentare, participări la competiții, rețele intrașcolare, stagii de formare, achiziții de bunuri;

b.    Intervenții sistemice: revizuirea programei școlare, formarea cadrelor didactice, îmbunătățirea platformei on-line pentru evaluări și examene naționale, elaborarea de materiale didactice digitale, etc.

Se estimează că de aceste activități vor beneficia 1160 de licee din mediul rural și urban, respectiv toate liceele care nu au înregistrat rezultate bune  la examenul de bacalaureat.

2.    Intervenții sistemice la universități și programe de vară care vor consta în granturi și asistență tehnică pentru realizarea următoarelor activități pentru sprijinirea studenților cu risc de abandon școlar: programe remediale, tutoriat, consiliere, seminarii, programe de vară, dezvoltarea unor centre de învățământ.

 
Se estimează că de aceste activități vor beneficia circa 300 de facultăți din întreaga țară, adică 85% din totalul facultăților de stat.

3.    Managementul proiectului, monitorizare și evaluare – în cadrul căreia se vor finanța costuri legate de implementarea, monitorizarea și evaluarea unor studii privind eficiența diferitelor programe finanțate (cum ar fi Programul Bani de liceu)

Se estimează că implementarea proiectului se va realiza în șapte ani, respectiv din noiembrie 2015 până în decembrie 2022.

 

20 milioane de lei pentru sprijinirea IMM-urilor

 Guvernul a aprobat, printr-un Memorandum, deblocarea sumei de 20 milioane lei, aferentă lunii iunie, pentru derularea, în 2015, a programelor finanțate anual de la bugetul de stat în scopul sprijinirii sectorului întreprinderilor mici și mijlocii.

Suma de 20 milioane de lei reprezintă cea de-a patra tranșă deblocată în 2015, din fondurile ce urmează să fie repartizate de Guvern pe o perioadă de șase luni, în mod eșalonat, pentru programele destinate IMM-urilor.

Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri aplică stategia și programul de guvernare în domeniile energetic și resurselor energetice, întreprinderilor mici și mijlocii, cooperației și mediului de afaceri, în concordanță cu cerințele economiei de piață și pentru stimularea inițiativei operatorilor economici.

Astfel, programele implementate de minister și finanțate din  bugetul de stat pentru înființarea sau dezvoltarea de noi IMM-uri sunt:

1.     Programul pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitatea accesului la finanțare START;

Programul START vizează facilitarea accesului la finanţare a tinerilor întreprinzători. Prin acest program sunt acordate alocaţii financiare nerambursabile de maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 125.000 lei/beneficiar.

2.     Programul pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri – SRL-D;

Programul SRL-D (Societate cu Răspundere Limitată - Debutant) vizează acordarea de sprijin oricărui cetățean român care doreşte să își deschidă o afacere (şi care nu a mai avut una până acum), prin acordarea unui credit nerambursabil reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro, din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanţare.

3.     Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață – COMERȚ

Programul urmăreşte: întărirea capacităţii operatorilor economici de promovare a produselor şi serviciilor de piaţă, precum și dezvoltarea şi modernizarea activităţii comercianţilor şi prestatorilor de servicii de piaţă. Prin acest program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a alocației financiare nerambursabile (AFN) de maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA),  dar nu mai mult de 135.000 lei/beneficiar.

4.     Programul național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM-urilor – FEMEIA MANAGER

Programul urmăreşte:

- îmbunătăţirea performanţelor economice ale întreprinderilor existente conduse de femei, prin accesarea surselor de finanţare de la bugetul de stat;

- stimularea auto-angajării şi creşterea numărului de femei întreprinzător în cadrul comunităţilor de afaceri;

- dezvoltarea capacităţii şi a spiritului antreprenorial în rândul femeilor;

- creşterea numărului de noi locuri de muncă create în cadrul structurilor economice private conduse de femei şi a beneficiilor aduse economiei naţionale.

Prin Program se finanţează implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri depuse de femeile antreprenor. Valoarea  alocaţiei financiare nerambursabile este de maxim 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA) şi  nu poate depăşi suma de 41.500 lei/beneficiar.

5.     Programul național multianual de înființare și dezvoltare de INCUBATOARE tehnologice și de afaceri.

Programul are ca obiectiv general dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) din România, prin înfiinţarea unor noi incubatoare de afaceri, precum şi prin dezvoltarea incubatoarelor de afaceri deja existente.

Contravaloarea alocaţiei de la bugetul Programului pentru construcţia şi/sau renovarea/reabilitarea şi amenajarea fiecărei noi locaţii care va fi inclusă în Program cu destinaţia de  incubator de afaceri este de maximum 500.000 lei şi de maximum 200.000 lei pentru reabilitarea/renovarea şi reamenajarea clădirii incubatorului la începutul fiecarui nou  ciclu de incubare.

6.     Programul național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului

Obiectivul general al Programului îl constituie stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meşteşugari şi artizani, care îşi desfăşoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociaţiilor ori al altor organizaţii.

În anul 2015, Programul urmăreşte organizarea a opt Târguri Regionale pentru Artizanat şi Meşteşuguri.

7.     Programul de dezvoltare antreprenorială UNCTAD/ EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.

Programul UNCTAD/EMPRETEC este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării IMM-urilor implementat de către Ministerul Energiei, IMM si Mediului de Afaceri (MEIMMMA)

EMPRETEC este un program integrat de pregătire, care oferă întreprinzătorilor instruire şi asistenţă tehnică, precum şi un cadru instituţional pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale şi creşterea competitivităţii pe piaţa locală şi internaţională a întreprinderilor mici şi mijlocii.

Grupul ţintă al programului include antreprenori existenţi sau potenţiali precum şi top manageri, inclusiv specialişti din organizaţii publice sau private presupuşi a se comporta de o manieră antreprenorială sau managerială.

 

Informații suplimentare:

 
Prin Legea bugetului de stat pentru 2015, este prevăzută suma de 166,8 milioane de lei pentru dezvoltarea și susținerea înființării de noi IMM.

Suplimentar față de aceste fonduri, în lunile martie, aprilie și mai Guvernul a deblocat suma de 40 de milioane de lei, destinată sprijinirii sectorului întreprinderilor mici și mijlocii.

Potrivit procedurilor din cadrul programelor menţionate, etapele de implementare până la plata beneficiarilor durează minimum șase luni, acestea fiind următoarele: înscriere solicitanți, depunere documente, verificare administrativă și de eligibilitate, semnare contracte de finanțare, efectuare cheltuieli, depunere deconturi, certificare cheltuieli. Astfel, beneficiarii se prezintă la decont începând cu luna octombrie, plățile efectuându-se în perioada octombrie -15 decembrie.

Fonduri pentru cercetare în domeniul nuclear

 Guvernul a aprobat, printr-un Memorandum, deblocarea sumei de 4 milioane de lei pentru luna iunie 2015 din bugetul alocat Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, fonduri care vor contribui la finanțarea activității de cercetare-dezvoltare desfășurată în cadrul Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară (RATEN). Se vor asigura, astfel, utilități pentru întreaga Platformă nucleară de la Mioveni, participarea la întâlnirile de lucru programate în cadrul Proiectelor Comisiei Europene, operarea în siguranță a infrastructurii cu funcții de securitate nucleară, participarea personalului la acțiuni de instruire profesională, plățile unor activități curente, drepturi salariale etc.

Obligațiile RATEN pentru anul 2015 constau în realizarea Programului anual de cercetare, program avizat de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare și corelat cu implementarea construcției în România a reactorului nuclear de demonstrație ALFRED, cu respectarea angajamentelor, acordurilor și parteneriatelor de colaborare cu organismele internaționale, Comisia Europeană și Agenția Internațională pentru Energie Atomică de la Viena.

RATEN este o regie de interes strategic ce coordonează activitatea de cercetare în domeniul energeticii nucleare şi, prin sucursalele sale, Institutul de Cercetări Nucleare Pitești (RATEN ICN) și Centrul de Inginerie Tehnologică pentru Obiective Nucleare București-Măgurele (RATEN CITON), asigură menținerea și dezvoltarea suportului științific și tehnologic pentru Programul Energetic Nuclear Național.

Programul Energetic Nuclear Național prevede operarea în condiții de siguranță și competitivitate a Unităților 1-4 Cernavodă, pregătirea specialiștilor în domeniu și o cooperare internațională susținută.