Publicat: 1 Martie, 2018 - 13:50

Proiectele de acte normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 1 martie 2018

I.    PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ 

1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
2.    PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România
3.    PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea art. 1 din Legeanr.222/2017 pentru realizarea ''Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol'' aferentă programului de înzestrare esenţial '' Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)''

II.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului-S.A Petroşani, pentru anul 2018
3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivelor etapei a XIX-a 2018 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024
5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea art. 4 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr.852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice 
6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul forţei de muncă
7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale 
8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Administraţia Naţională ''Apele Române '', aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor
9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş'' din cadrul obiectivului de investiţii ''Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea'', aflate pe raza localităţilor Gheorghe Doja şi Ungheni, din judeţul Mureş
10.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile, contituite din terenuri în suprafaţă totală de 22.990 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Ministerului Apărării Naţionale 
11.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Gorj, Mureş, Giurgiu, Vrancea, Timiş, Dolj, Dâmboviţa, Braşov şi municipiul Bucureşti în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea Anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
12.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
13.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Petelea şi Valea Largă, judeţul Mureş
14.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Almăj, judeţul Dolj 
15.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea descrierii tehnice şi transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în domeniul privat al statului şi administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat''
16.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 803/2017 privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării şi desfăşurării Conferinţei Directorilor Generali ai Institutelor Naţionale de Statistică (DGINS) şi a Reuniunii Comitetului Sistemului Statistic European (CSSE), organizate la Bucureşti în perioada 26-28 septembrie 2018
17.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe
18.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.10/2016
19.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.1110/2005 privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale pentru participarea Poliţiei Române la Asociaţia Şefilor de Poliţie din Sud-Estul Europei

III.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Actualizarea mecanismului interministerial pentru pregătirea mandatelor României şi urmărirea negocierilor pentru ieşirea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană
2.    MEMORANDUM cu tema: Prezidarea unui nou grup de lucru al Consiliului Uniunii Europene, dedicat implementării Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă
3.    MEMORANDUM cu tema: Elemente de poziţionare a României în perspectiva negocierilor privind viitorul Cadru Financiar Multianual (CFM) POST -2020 (PRIMĂ LECTURĂ)
4.    MEMORANDUM cu tema: Raportul naţional privind evoluţia traficului de persoane, în anul 2016

IV.    INFORMĂRI
1. INFORMARE privind activitatea Consiliului Concurenţei, desfăşurată în  domeniul ajutorului de stat, în semestrul II 2017

V.    PUNCTE DE VEDERE
1.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 18 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (Bp. 620/2017)
2.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea art. 18 al Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate (Bp. 392/2017, Plx. 7/2018)
3.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri (Bp. 623/2017)
4.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu completările şi modificările ulterioare şi a Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu completările şi modificările ulterioare (Bp.300/2017) 
5.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 16 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (Plx. 447/2017)
 

Tag-uri Nume: