29 septembrie 2022

Agenda şedinţei de Guvern

Distribuie pe rețelele tale sociale:

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 14 octombrie 2021

Agenda şedinţei de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HGNF.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.017/2021 privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HGNF-1.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HG-35.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declasificarea informaţiilor clasificate secrete de stat cuprinse în documente emise în perioada 1956-1989 de structuri ale Departamentului Securităţii Statului, aflate în gestiunea Ministerului Apărării Naţionale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HG-36.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) pentru anul 2021
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HG-37.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru organizarea unor centre de vaccinare la punctele de trecere a frontierei în judeţul Suceava, în vederea operaţionalizării unor centre mobile de vaccinare împotriva COVID-19 la nivelul autorităţii publice locale din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti şi pentru organizarea corespunzătoare a punctelor de vaccinare şi triaj în cadrul unor unităţi sanitare din judeţul Mureş
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HGANEXA-4.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor de aplicare în cadrul Secretariatului General al Guvernului, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia, precum şi a Secretariatului General al Guvernului, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, în administrarea unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HGANEXE-3.pdf

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea IOR S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HG-38.pdf

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al judeţului Vâlcea
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/NFHGANEXA.pdf

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Ploieşti – Buzău”, aflate pe raza localităţilor Săhăteni, Ulmeni, Movila Banului, Pietroasele, Stâlpu, Buzău, Ţinteşti, din judeţul Buzău
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HG-39.pdf

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, situate în municipiul Bucureşti
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HG-40.pdf

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Ighiu, judeţul Alba
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HG-41.pdf

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului de steag al judeţului Timiş
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HG-42.pdf

II. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Avizul Guvernului privind propunerile de nominalizare a candidaţilor la funcţia de membru al Plenului Consiliului Concurenţei
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/MEMO.pdf

2. MEMORANDUM cu tema: aprobarea negocierii contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în valoare de 305 mil. EUR, pentru susţinerea obiectivului de investiţii Spitalul Regional de Urgenţă Cluj şi a semnării acestuia şi acordarea împuternicirii de semnare ministrului finanţelor
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/MEMO-1.pdf

III. NOTE

1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Beiuş, judeţul Bihor, în scopul adoptării unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unor imobile situate în municipiul Beiuş, identificate în Cărţile funciare nr. 102034, 102273 şi 102274 ale municipiului Beiuş, cu nr. cadastrale 102034, 102273 şi 102274, din domeniul public al municipiului Beiuş, judeţul Bihor, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naţionale.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/NOTA-1.pdf

2. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Voineasa, judeţul Olt, în scopul adoptării unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unui imobil, situat pe teritoriul administrativ al comunei Voineasa, identificat în cartea funciară a comunei Voineasa nr. 50230, nr. cadastral 20, din domeniul public al comunei Voineasa în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naţionale pentru desfăşurarea activităţilor specifice domeniului apărării naţionale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/NOTA-3.pdf

3. NOTĂ privind aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Judeţean Neamţ, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al judeţului Neamţ în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Neamţ
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/NOTA-4.pdf

Notă: Proiectele de acte normative şi documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul şedinţei Guvernului României.

Biroul de presă al Guvernului