Publicat: 26 Noiembrie, 2014 - 10:30

Membrii Executivului se vor reuni în şedinţă de lucru începând cu ora 12.00. Pe ordinea de zi se află următoarele acte normative:

I.               PROIECTE DE LEGE

1.    PROIECT DE LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite Ordonanțe

 

II.            PROIECTE DE HOTĂRÂRE

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Administrația Națională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.428/2013 privind organizarea şi funcționarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.48/2013 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii şi/sau adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, Administraţia Bazinală de Apă Jiu şi Administraţia Bazinală de Apă Olt, instituţie publică în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea articolului 23 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.1/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu 

5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare

6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002

7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Institutului Regional de Psihiatrie "Socola" Iaşi prin reorganizarea Spitalului Clinic de Psihiatrie "Socola" Iaşi

8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.902/2005 privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România ''Elie Wiesel''

9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor anexei  VI ''Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave'' la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1105/2007

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru suplimentarea bugetului Ministerului Economiei pe anul 2014, pentru Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea temporară, pentru luna decembrie a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management, precum şi modificarea art. 2, alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 982/2014 privind alocarea temporară, pentru luna noiembrie a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti-Domneşti", Municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2007, cu modificările şi completările ulterioare

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială LITORAL S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Economiei prin Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale MAMAIA S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei prin Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism

 

III.          MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Desemnarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor     pentru IMM (FNGCIMM) ca Organism de implementare pentru Instrumentele Financiare de tip garanţii finanţate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii 2014-2020

2.    MEMORANDUM cu tema: Măsuri pentru creşterea competitivităţii şi profitabilităţii în sectorul energetic

3.    MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) cu 30 de posturi de inspectori fiscali, începând cu anul 2015, în condiţiile încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget

4.    MEMORANDUM cu tema: Colaborarea Statului român cu Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor din România (APC România) în proiectul "MONITORUL PREŢURILOR BUNURILOR DE CONSUM" care are drept scop analiza impactului asupra competitivităţii între lanţurile de magazine, evoluţiei preţurilor, practicilor     anticoncurenţiale şi protecţiei consumatorilor