Publicat: 7 Octombrie, 2015 - 11:52

Membrii Executivului se vor reuni în şedinţă de lucru începând cu ora 12.00. Pe ordinea de zi se află următoarele acte normative:

I.    PROIECT DE LEGE
1.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere privind Cadrul Instituţional al Iniţiativei de Pregătire şi Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul Europei, semnat de România la data de 19 noiembrie 2014 la Sarajevo
2.    PROIECT DE LEGE privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase 

II.    PROIECTE DE HOTĂRÂRE
1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă
2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor obligaţii şi sancţiuni ce revin operatorilor care introduc pentru prima dată pe piaţă produse din lemn, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn
3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale
4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru ocuparea temporară a terenului din fondul forestier naţional în suprafaţă de 51,6499 ha, de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A, în vederea realizării obiectivului ''LEA 400 kv Reşiţa (România)-Pancevo (Serbia), tronson I'', beneficiar statul român
5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Serbia
6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acţiunea de protocol cu caracter deosebit ''Organizarea de către Ministerul Afacerilor Interne a reuniunii Comitetului Interministerial de Nivel Înalt al Forţei de Jandarmerie Europeană'', care se va desfăşura la Bucureşti, în perioada 10-11 decembrie 2015
7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale ''Comicex''-S.A la care Ministerul Afacerilor Interne îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar unic
8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor contravenţii în domeniul aviaţiei civile
9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale ''Radionav''-S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
10.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii Comerciale ''Telecomunicaţii C.F.R''-S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
11.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 492/2004 privind organizarea şi funcţionarea institutelor culturale româneşti din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum şi înfiinţarea unor institute noi, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe
12.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea aderării Ministerului Apărării Naţionale din România la Acordul tehnic între Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă, Ministerul Apărării din Republica Italiană, ministrul apărării naţionale din Republica Polonia, şeful Statului Major General din Republica Turcia (reprezentând Guvernul Republicii Turcia) şi ministrul apărării din Regatul Belgiei, ministrul apărării din Republica Franceză, Ministerul Federal al Apărării din Republica Federală Germania, ministrul apărării din Marele Ducat al Luxemburgului, ministrul apărării din Regatul Spaniei privind încadrarea, finanţarea, administrarea şi sprijinul Comandamentelor EUROCORPS Corpurile NATO cu Dislocare Rapidă EUROCORPS (NRDC-EC), semnat la 8 octombrie 2013
13.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta în administrarea Ministerului Transporturilor în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A a obiectivului de investiţii ''Varianta de ocolire Bacău'' 
14.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revenirea unui imobil din domeniul public al municipiului Brăila şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi pentru înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale 
15.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului Statistic Naţional Multianual 2015- 2017 
16.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Federaţiei Române de Atletism asupra unui bun imobil aflat în proprietatea privată a statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului 
17.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea participării României la Studiul Internaţional privind Procesul de Predare-Învăţare, dezvoltat de OECD - TALIS 2018
18.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea TERMICA S.A Suceava
19.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Feliceni şi Mărtiniş, judeţul Harghita 

III.    MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea aranjamentelor instituţionale în plan intern în vederea promovării intereselor României în cadrul Planului de investiţii pentru Europa
2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Programului Executiv de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare din România şi Consiliul pentru Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologică din Turcia

Biroul de Presă