Publicat: 27 Iulie, 2017 - 12:06
Share

Proiectele de acte normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 27 iulie 2017, ora 13.00:

     I.          PROIECTE DE LEGI
1.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare şi pentru completarea Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

2.    PROIECT DE LEGE pentru aprobarea Programului geologic la nivel naţional

  II.          PROIECTE DE HOTĂRÂRI 

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea codului de clasificaţie, a datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului General Căi Ferate Simeria, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor şi modificarea Anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.381/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ''Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti''

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Craiova-unitate în subordinea Ministerului Transporturilor

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea din inventarul centralizat a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Timişoara, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist

6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.864/2016 privind aprobarea schemei ''Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha'' şi a Procedurii de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care nu desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha

9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivului de investiţii "Lucrări de atenuare a viiturilor pe pârâul Dâmbu amonte de municipiul Ploieşti, judeţul Prahova" precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Servicii de extindere şi dezvoltare ale sistemului informatic al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură"

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Olt aflat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău şi modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Asociaţiei Militarilor Veterani şi Veteranilor cu Dizabilităţi ''Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir'' -AMVVD ca fiind de utilitate publică

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Giurgiu, Harghita, Neamţ, Ialomiţa şi Constanţa, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constatarea încetării, prin efectul legii, a mandatului unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, precum şi pentru numirea unor membri ai Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1353/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2016 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Institutului de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" Tulcea şi transmiterea acestuia în domeniul public al judeţului Tulcea

22.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Dobroteasa şi Vişina, judeţul Olt

23.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Runcu, judeţul Dâmboviţa

24.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului-Judeţul Dolj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

25.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vaslui

26.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflată în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Mehedinţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

III.           MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea rezultatelor prioritizării proiectelor de investiţii publice semnificative, ce urmează a fi utilizate în procesul de elaborare a proiectului legii bugetului de stat pe anul 2018

2.    MEMORANDUM cu tema: Estimările pentru anii 2017 şi 2018 cu privire la contribuţia UE din fondurile europene structurale şi de investiţii şi fondul de ajutor European destinat celor mai defavorizate persoane

3.    MEMORANDUM cu tema: Stadiul actualizat al demersurilor de consolidare a reţelei României cu OCDE, în perspectiva includerii României în rândul statelor candidate la statutul de membru deplin al organizaţiei

4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea acceptării prin donaţie cu sarcini, a depozitului de carburanţi al OMV PETROM S.A. situat în localitatea Mihail Kogălniceanu, str. Tudor Vladimirescu nr. 4, judeţul Constanţa, în proprietatea privată a statului român şi mandatarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru realizarea procedurii legale privind încheierea donaţiei cu sarcini în favoarea Statului român

5.    MEMORANDUM cu tema: Constituirea Comitetului interministerial de analiză pentru demararea şi aprobarea măsurilor necesare constituirii unui spital republican în Municipiul Bucureşti, organizat ca centru de excelenţă în cercetare, formare medicală şi asistenţă medicală pe toate specialităţile

IV.           NOTE
1.    NOTĂ privind Planul Anual de Lucru al Guvernului pentru semestrul II 2017
  V.          PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 131 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, iniţiată de domnul deputat PSD Andrușcă Dănuț împreună cu un grup de parlamentari PSD

2.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92 din 18 decembrie 2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, iniţiată de doamna senator PSD Liliana Sbîrnea împreună cu un grup de parlamentari PSD

3.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată Lege privind schimbarea denumirii satului Răcarii de Jos, comuna Brădești, județul Dolj, în Răcari, iniţiată de domnul senator PSD Claudiu Iulian Manda împreună cu un grup de parlamentari PSD, PNL

4.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru reglementarea exploatării și exportului masei lemnoase provenind din România, iniţiată de domnul deputat PNL Corneliu Olar împreună cu un grup de parlamentari PNL

5.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 271 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, iniţiată de domnul deputat PSD Ioan Munteanu împreună cu un grup de parlamentari PSD şi ALDE

6.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea punctului 2 din Anexa nr. 1 a Legii nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, iniţiată de domnul deputat PNL Glad Aurel Varga împreună cu un grup de parlamentari PNL

7.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată Lege pentru completarea art. 62 și modificarea art.110 din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, iniţiată de domnul deputat PNL Claudiu Răcuci

8.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată Lege privind unele măsuri de cotizare retroactivă în sistemul public de pensii, iniţiată de domnul deputat PMP Constantin Codreanu împreună cu un grup de parlamentari PMP, PSD, PNL, ALDE, USR, UDMR, Minorități

9.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, iniţiată de domnul deputat PSD Nicu Niță împreună cu un grup de parlamentari PSD

10.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru abrogarea art. 165 alin. (2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, iniţiată de domnul deputat PSD Mihai Weber împreună cu un grup de parlamentari PSD

11.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind completarea art. 4 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, iniţiată de domnul deputat PSD Alexandru Rotaru împreună cu un grup de parlamentari PSD

12.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 18 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, iniţiată de domnul deputat PSD Mircea Gheorghe Drăghici

13. PROIECT de punct de vedere asupra proiectului de Lege privind unele măsuri pentru reabilitarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare situate în staţiuni turistice (Plx.190/2014), aflat în procedură parlamentară la data de 3 ianuarie 2017, potrivit opiniilor exprimate de ministerele iniţiatoare