26 octombrie 2021

Agenda şedinţei de Guvern

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Agenda şedinţei de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

I. PROIECTE DE ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARSCoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/OUG.pdf

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRARE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/NFHG.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRARE pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor – 10 iunie 2021
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRARE privind aprobarea închirierii unei părţi din imobilul 867 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-19.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRARE privind aprobarea închirierii imobilului 1425 şi a unei părţi din imobilul 3448 aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-2.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRARE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.860/2004 privind recunoaşterea calificării de medic veterinar şi reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-17.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRARE privind transmiterea, fără plată, în proprietatea unităţii de cult deţinătoare, a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/NFHGANEXA.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRARE privind transmiterea, fără plată, a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte în proprietatea unităţii de cult deţinătoare
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/NFHGANEXA-1.pdf

8. PROIECT DE HOTĂRARE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-4.pdf

9. PROIECT DE HOTĂRARE privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-5.pdf

10. PROIECT DE HOTĂRARE privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-6.pdf

11. PROIECT DE HOTĂRARE privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-7.pdf

12. PROIECT DE HOTĂRARE pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Bihor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/NFHGANEXA-2.pdf

13. PROIECT DE HOTĂRARE privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, a terenului forestier în suprafaţă de 12,3690 ha, în vederea realizării obiectivului de interes naţional şi utilitate publică „Varianta de ocolire a municipiului Zalău, etapa 2, între DN 1F, km 79+625 – DJ 191C”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-8.pdf

14. PROIECT DE HOTĂRARE privind înscrierea unor imobile, teren şi construcţii, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-9.pdf

15. PROIECT DE HOTĂRARE privind aprobarea cuantumului şi a plăţii contribuţiilor financiare voluntare ale României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finanţării activităţii OCDE pentru efectuarea studiilor ce vizează analiza aplicării principiilor guvernanţei corporative a întreprinderilor publice din România şi analiza situaţiei din România privind aplicarea Codurilor OCDE de liberalizare a mişcărilor de capital şi a operaţiunilor curente invizibile
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-10.pdf

16. PROIECT DE HOTĂRARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Realizarea unei clădiri noi pentru secţiile Pneumologie şi Boli Infecţioase la Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-11.pdf

17. PROIECT DE HOTĂRARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Extinderea, modernizarea şi dotarea Unităţii de Primiri Urgenţe la Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-12.pdf

18. PROIECT DE HOTĂRARE privind aprobarea stemei comunei Tormac, judeţul Timiş
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-13.pdf

19. PROIECT DE HOTĂRARE privind aprobarea stemei comunei Ribiţa, judeţul Hunedoara
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-14.pdf

20. PROIECT DE HOTĂRARE privind aprobarea stemei comunei Tiream, judeţul Satu Mare
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-15.pdf

21. PROIECT DE HOTĂRARE privind aprobarea stemei comunei Mihai Viteazu, judeţul Constanţa
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-18.pdf

22. PROIECT DE HOTĂRARE privind aprobarea stemei comunei Şărmăşag, judeţul Sălaj
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-16.pdf

III. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Semnarea proiectului de scrisoare comună pentru extinderea prevederii excepţionale din Regulamentul (UE) 2020/558 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr.1301/2013 şi (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce priveşte măsuri specifice de asigurare a unei flexibilităţi excepţionale pentru utilizarea fondurilor structurale şi de investiţii europene ca reacţie la epidemia de COVID-19 (Regulamentul CRII plus) referitoare la aplicarea ratei de cofinanţare de 100%
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/MEMO.pdf

IV. DOCUMENTE DE POLITICI PUBLICE

1. PROPUNERE DE POLITICĂ PUBLICĂ în domeniul e-guvernării
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/POLITICA-PUBL.pdf

V. PUNCTE DE VEDERE

1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului cu privire la 15 iniţiative legislative
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/PUNCTE-DE-VEDERE.pdf

2. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 5 iniţiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/NOTA.pdf

Notă: Proiectele de acte normative şi documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul şedinţei Guvernului României.