Publicat: 29 Noiembrie, 2017 - 11:40
Share

Proiectele de acte normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 29 noiembrie 2017:

 
     I.          PROIECTE DE LEGI

 

1.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate cu Biroul Mediatorului stabilit în baza Rezoluţiei Consiliului de Securitate nr.1904 (2009), semnat la New York, la 15 iunie 2017

2.    PROIECT DE LEGE pentru completarea Anexei la Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope

3.    PROIECT DE LEGE privind desfiinţarea Universităţii Financiar-Bancare din Bucureşti

4.    PROIECT DE LEGE privind desfiinţarea Universităţii ''Mihai Eminescu'' din Timişoara

5.    PROIECT DE LEGE privind desfiinţarea Universităţii ''George Bariţiu'' din Braşov

6.    PROIECT DE LEGE privind Statutul inspectorului de muncă

 

  II.          PROIECTE DE HOTĂRÂRI

 

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin.(6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor

3.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Caransebeş şi pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole

5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 2 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 247/2017 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A. pentru anul 2017

6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 2 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile de asistenţă medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară

7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil-clădire în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Bacău - Centrul Judeţean de Aparatură Medicală Bacău, instituţii aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii

8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivelor de investiţii ''Protecţie mal drept braţ Borcea, zona Baital KM 48-49+500, comuna Borcea, judeţul Călăraşi'' şi ''Combaterea inundaţiilor în bazinul hidrografic al râului Slănic şi afluenţi, judeţul Buzău''

9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.607/2017 privind acordarea cetăţeniei române domnului Despotovski Filip 

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 209/2017 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.1348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Galaţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Anexei nr.45 la Hotărârea Guvernului nr.976/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Arad, precum şi al municipiului Arad, oraşelor şi comunelor din judeţul Arad

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1362/2001, privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

 

III.          MEMORANDUMURI

 

1.    MEMORANDUM cu tema: modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru participarea la festivaluri şi târguri de filme, interne şi internaţionale, precum şi a Schemei de ajutor de minimis pentru distribuirea şi exploatarea filmelor româneşti de toate genurile, în aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare

2.    MEMORANDUM cu tema: aprobarea iniţierii şi negocierii Protocolului de colaborare în domeniul turismului între Ministerul Turismului din România şi Ministerul Dezvoltării Economice şi Comerţului din Ucraina