Publicat: 5 Iulie, 2018 - 13:33
Share

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 5 iulie 2018:

 
     I.          PROIECTE DE LEGI

1.    PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2017

2.    PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017

3.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

 

  II.          PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

1.    PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul forţei de muncă

 

III.          PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru sprijinirea familiilor afectate de inundaţiile din perioada iunie - iulie 2018

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din judeţele Bacău, Botoşani, Buzău, Covasna, Dâmboviţa şi Neamţ

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat a României în perioada 2018-2020

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unei părţi dintr-un bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură-Centrul Judeţean Dâmboviţa în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi folosinţa gratuită a Arhiepiscopiei Târgoviştei

5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al Regiei Autonome ''Imprimeria Băncii Naţionale a României'', aflată în subordinea Băncii Naţionale a României

6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2017

7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Modernizare DN 2L Soveja-Lepşa km 60+145 - km 70+277", judeţul Vrancea

8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" S.A. Constanţa

9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare a unor immobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Asociaţiei Folclorice "Someşul Napoca" ca fiind de utilitate publică

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Realizare complex multifuncţional de pregătire, pavilion administrativ şi modernizare reţele utilităţi în cazarma 3503 Bucureşti''

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Siret, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi transmiterea unor imobile proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale - Universitatea din Craiova în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A a obiectivului de investiţie "Varianta de ocolire a municipiului Caracal"

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Romi

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 50 la Hotărârea Guvernului nr. 1362/2001, privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1362/2001, privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Polovragi, judeţul Gorj

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Şieu-Măgheruş, judeţul Bistriţa-Năsăud

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Unirea, judeţul Brăila

22.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi

23.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Lisa, judeţul Braşov

24.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Dragalina, judeţul Călăraşi

25.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Corbu, judeţul Harghita

26.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Săcălăşeni, judeţul Maramureş

 

IV.          MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Oferirea unui tablou aflat în patrimoniul Ministerului Afacerilor Externe Curţii Penale Internaţionale

2.    MEMORANDUM cu tema: Iniţierea de negocieri cu autorităţile americane pentru includerea României în lista statelor ai căror cetăţeni beneficiază de facilităţile Programului "Global Entry"

3.    MEMORANDUM cu tema: Încheierea unui acord privind înfiinţarea unui punct de trecere a frontierei româno-bulgare

4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierii Acordului de cooperare între Ministerul Sănătăţii din România şi Ministerul Sănătăţii Publice din Republica Cuba în domeniul sănătăţii

5.    MEMORANDUM cu tema: Înfiinţarea Grupului de Lucru pentru elaborarea strategiei naţionale în vederea reglementării, implementării şi optimizării tehnologiilor digitale SMARTCITY în România

 

   V.          RAPOARTE

1.    Raport de activitate al Autorităţii pentru Reformă Feroviară pentru anul 2017

 

VI.          PUNCTE DE VEDERE

1.    Proiecte de puncte de vedere cu privire la 9 iniţiative legislative parlamentare

 
 

Tag-uri Institutii: