27 iunie 2022

Agenda şedinţei Guvernului României din 11 august 2021

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Agenda şedinţei de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

I. PROIECTE DE ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/OUG-2.pdf

2. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/OUG-3.pdf

3. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea art. 4 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiştilor români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de management de proiect
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/OUG-4.pdf

4. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor privind găzduirea, organizarea şi finanţarea Conferinţei Plenipotenţiarilor a Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/OUG-5.pdf

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei militare a României
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-40.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naţionale „Romtehnica”- S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-3.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Realizare pavilioane noi, lucrări de intervenţie şi reabilitare reţele utilităţi în cazarma 1231 Caracal”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-4.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea imobilului 3445 situat în municipiul Timişoara, judeţul Timiş, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-5.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 147/2007 pentru aprobarea plăţii contribuţiilor financiare ale României la bugetele comune ale Agenţiei Europene de Apărare, Centrului Satelitar al Uniunii Europene şi Mecanismului Athena al Uniunii Europene
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-6.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Călăraşi, Harghita, Hunedoara, Dâmboviţa, Sibiu, Buzău, Braşov, Olt, Argeş, Prahova şi municipiul Bucureşti
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-7.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Satu Mare, Cluj, Maramureş, Braşov, Giurgiu, Olt, Argeş, Constanţa, Sibiu, Vrancea, Bihor şi municipiul Bucureşti din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-8.pdf

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Realizare baracă metalică şi asfaltare drumuri interioare în cazarma 1166 Chitila”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-9.pdf

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil situat în oraşul Băile Herculane, judeţul Caraş-Severin, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, modificarea valorii de inventar a imobilului 3465 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-10.pdf

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea nivelului cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2021
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-11.pdf

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 459/2004 privind desemnarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale ca furnizor de servicii de telecomunicaţii necesare sistemului informatic unic integrat al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi furnizorilor săi de servicii medicale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-12.pdf

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-13.pdf

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modul de organizare şi funcţionare a Sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-14.pdf

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor cu aeronave în spaţiul aerian naţional
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HGANEXE.pdf

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Modernizare peroane în staţia CF Bartolomeu, refacere platforma staţiei şi zonele adiacente”lucrare de utilitate publică de interes naţional
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-15.pdf

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Ploieşti-Buzău”, aflate pe raza localităţilor Râfov, Dumbrava, Drăgăneşti, Albeşti-Paleologu, Tomşani, Colgeag, Baba Ana, din judeţul Prahova
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-16.pdf

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada de centură Bucureşti km 0+000 – km 100+900 – Sector Centură Sud – Lot 1, Sector 1 km 52+070 – km 52+770 aferent Centură Nord; Sector 2 km 52+770 – km 69+000 aferent Centură Sud”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-17.pdf

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada de centură Bucureşti km 0+000 – 100+900, Lot 3 Sector 1 km 85+300 – km 100+765 aferent Centură Sud şi Sector 2 km 0+000 – km 2+500 aferent Centura Nord, pe raza localităţilor Joiţa, din judeţul Giurgiu şi Bragadiru şi Ciorogârla, din judeţul Ilfov
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-18.pdf

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzută ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 424/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti- Ploieşti, pe teritoriul localităţii Voluntari, judeţul Ilfov”, precum şi modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 424/2008
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-19.pdf

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Statutului Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere – S.A.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-20.pdf

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 933/2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire Timişoara-Sud”, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 933/2019
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-21.pdf

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea atestării unor localităţi ca staţiuni turistice de interes naţional, respectiv local, şi pentru modificarea anexei nr.5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-22.pdf

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Naţională a Sării S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/NFHG.pdf

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului naţional de probaţiune din România pentru perioada 2021-2025
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HGANEXA-1.pdf

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului-cadru şi a componenţei comitetelor de organizare UNESCO
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HGANEXA.pdf

26. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Baza de Reparaţii Nave Brăila
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/NFHGANEXA.pdf

27. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/NFHGANEXA-1.pdf

28. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar şi alipirea unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne- Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa, precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/NFHGANEXE.pdf

29. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2011 privind stabilirea unor măsuri în vederea finanţării unor proiecte şi programe din bugetul Fondului pentru mediu
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-23.pdf

30. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Administraţia Fondului pentru Mediu
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-24.pdf

31. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unor construcţii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-25.pdf

32. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexelor la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a – zone cu resurse turistice
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-26.pdf

33. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2021 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-27.pdf

34. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-28.pdf

35. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a bunului imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-29.pdf

36. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Construire cămin studenţesc – Universitatea Politehnică din Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 290, sector 6, Bucureşti”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-30.pdf

37. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Construire Spital Orăşenesc, localitatea Sinaia, judeţul Prahova”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-31.pdf

38. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcţii şi darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-32.pdf

39. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1133/2020 privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2021
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-33.pdf

40. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-34.pdf

41. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-35.pdf

42. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind plata contribuţiei financiare voluntare a României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-36.pdf

43. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea din inventarul centralizat a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Arad, prevăzute în Anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-37.pdf

44. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 17 mai 2021 şi la 6 iulie 2021, la Acordul de împrumut (Proiect de îmbunătăţire a serviciilor judiciare) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 februarie 2017 şi la 27 februarie 2017
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-38.pdf

45. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declararea proiectului de investiţii „Conductă de transport gaze naturale Lugaşu-Huedin, inclusiv alimentare cu energie electrică, protecţie catodică şi fibră optică” ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-39.pdf

46. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei împotriva infectării cu virusul SARS-CoV-2, prin amenajarea unor puncte de triaj epidemiologic la unităţi sanitare din judeţele Alba, Argeş, Galaţi şi Hunedoara
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HGANEXA-2.pdf

III. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/MEMO.pdf

2. MEMORANDUM cu tema: Finanţarea în cadrul POIM 2014 – 2020 a proiectelor regionale de dezvoltare a infrastructurii de apă/apă uzată aflate în stadiu avansat de pregătire
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/MEMO-3.pdf

3. MEMORANDUM cu tema: Transmiterea listei instalaţiilor care intră sub incidenţa schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, eligibile pentru alocarea cu titlu gratuit şi numărul final de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate pentru perioada 2021-2025, la Comisia Europeană
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/MEMO-2.pdf

IV. RAPOARTE
1. RAPORT privind activitatea Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar în perioada deţinerii preşedinţiei Comisiei de către Ministerul Justiţiei (26.06.2020- 29.07.2021)
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/RAPORT-ANEXE.pdf

Notă: Proiectele de acte normative şi documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul şedinţei Guvernului României.

Biroul de presă al Guvernului