17 octombrie 2021

Agenda şedinţei Guvernului României din 16 iunie 2021

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Agenda şedinţei de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului, semnat la Bruxelles, la 27 ianuarie 2021 şi 8 februarie 2021, de modificare a Acordului privind transferul şi mutualizarea contribuţiilor la Fondul unic de rezoluţie, semnat la Bruxelles la 21 mai 2014
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/LG-3.pdf

II. PROIECTE DE ORDONANŢE DE URGENŢÂ

1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind prorogarea unor termene din Legea nr.295/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/OUG-6.pdf

2. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/OUG-3.pdf

3. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea art. 230 şi 349 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/OUG-4.pdf

4. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea si completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024 (PRIMA LECTURĂ)
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/OUG-5.pdf

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea art. 25 din Hotărârea Guvernului nr.155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, precum şi pentru prelungirea termenului de aplicare a acesteia
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-30.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea programului de susţinere a producţiei de legume în spaţii protejate pentru anul 2021
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HGANEXE-2.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr.210/1999, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 244/2000
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-31.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.35/2019 pentru desemnarea autorităţilor publice responsabile în domeniul protecţiei infrastructurilor critice naţionale şi europene
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-33.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.337/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-35.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru desfiinţarea activităţii „Revista Obiectiv” de pe lângă Inspecţia Muncii şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-36.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidare şi reabilitare pavilion A din cazarma 928 Bucureşti”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-37.pdf

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări de intervenţie în cazarma 2845 Târgovişte”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-38.pdf

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea parcului auto al autovehiculelor Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecţiei Judiciare, Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-39.pdf

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului ”Skachkov Evghenii ”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-40.pdf

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, cuprinse în Anexa nr. 8 la HG nr.1705/2006, ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptăţite
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-41.pdf

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Asociaţiei Orchestra Simfonică Bucureşti ca fiind de utilitate publică
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-42.pdf

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-BVC-RNP-2021-1.pdf

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, precum şi pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-48.pdf

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Apaţa, judeţul Braşov
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-44.pdf

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Conop, judeţul Arad
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-45.pdf

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului oraşului Târgu Lăpuş, judeţul Maramureş
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-46.pdf

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Hopârta, judeţul Alba
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-47.pdf

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării ACORDULUI între Ministerul Educaţiei din România şi Ministerul Educaţiei şi Formării Profesionale din Regatul Spaniei cu privire la înfiinţarea şi funcţionarea secţiilor bilingve româno-spaniole în România şi la organizarea examenului de bacalaureat bilingv româno-spaniol în unităţile de învăţământ liceal din România
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/MEMO-3.pdf

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării „Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind stabilirea conexiunii Autostrăzii Timişoara – Moraviţa (RO) şi drumul de mare viteză Belgrad – Vatin (RS)”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/MEMO-4.pdf

3. MEMORANDUM cu tema: desemnarea domnului Cătălin Drulă, ministrul transporturilor şi infrastructurii, în calitate de Preşedinte al Părţii române în cadrul celei de a III-a sesiuni a Comisiei interguvernamentale România-Ucraina de colaborare economică, industrială şi tehnico-ştiinţifică
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/MEMO-5.pdf

V. NOTE

1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Oradea, judeţul Bihor, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea clădirii cu funcţiunea de ,,Pavilion ambulatoriu integrat, recuperare medicală şi administrativ” şi a terenului aferent acesteia, din domeniul public al municipiului Oradea în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Spitalul Clinic ,,Avram Iancu” Oradea
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/NOTA-2.pdf

2. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Focşani, în scopul adoptării unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unui imobil, situat în municipiul Focşani, Bd. Bucureşti nr. 3, identificat în cartea funciară a municipiului Focşani nr. 61771, nr. cadastral 61771 din domeniul public al municipiului Focşani în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naţionale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/NOTA-3.pdf

VI. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE

1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 8 iniţiative legislative
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/PUNCTE-DE-VEDERE-2.pdf

2. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 10 iniţiative legislative iniţiate de deputaţi sau senatori, aflate în procedură parlamentară
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/NOTA-4.pdf

Notă: Proiectele de acte normative şi documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul şedinţei Guvernului României.