30 septembrie 2022

Agenda şedinţei Guvernului României din 17 martie

Distribuie pe rețelele tale sociale:

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind agenda şedinţei Guvernului României din 17 martie 2021

Agenda şedinţei de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal şi pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor şi a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/LG-7.pdf

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului nr.1 convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 28 ianuarie 2021 şi la Paris la 22 ianuarie 2021, între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind construcţia de locuinţe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii), semnat la Bucureşti la 12 ianuarie 2016 şi la Paris la 22 ianuarie 2016
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-38.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 8 decembrie 2020 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2020, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-38.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea unor acte normative
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-45.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale a imobilului 3192 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-41.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea imobilului 5159 situat în municipiul Deva, judeţul Hunedoara, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-42.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ,,Dunărea de Jos” Galaţi
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/NFHG.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitarea liniei C.F. Frontieră – Curtici – Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614 – Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada – Simeria” pe raza localităţilor Zam, Burjuc, Veţel, Deva şi Simeria, din judeţul Hunedoara
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-43.pdf

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Modernizarea liniei CF Bucureşti Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră”. Lotul 1: „Redeschiderea circulaţiei feroviare pe pod, peste râul Argeş între Vidra şi Comana” pe raza localităţilor Comana, din judeţul Giurgiu şi Vidra, din judeţul Ilfov
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-44.pdf

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu şi imobilelor cu destinaţia de locuinţă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru anul 2021, precum şi pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare pentru închirierea locuinţelor în condiţiile pieţei imobiliare
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-46.pdf

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Spital Bucureşti – Jilava din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-47.pdf

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tg. Ocna din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-48.pdf

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea ocupării temporare a terenului în suprafaţă de 15,5982 ha din fondul forestier naţional, de către Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” SA Mediaş, pentru proiectul de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale „Dezvoltări ale SNT în zona de nord-est a României în scopul îmbunătăţirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum şi a asigurării capacităţilor de transport spre Republica Moldova”, obiectiv Conductă de transport gaze naturale Oneşti-Gherăeşti
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-49.pdf

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului oraşului Pecica, judeţul Arad
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HGNFANEXA-2.pdf

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Hărău, judeţul Hunedoara
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-50.pdf

III. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Raport privind implementarea Programului Naţional de Reformă 2020 şi a Recomandărilor Specifice de Ţară şi completarea bazei de date electronice a Comisiei Europene referitoare la punerea în aplicare a Recomandărilor Specifice de Ţară 2019 şi 2020
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/MEMO-5.pdf

2. MEMORANDUM cu tema: aprobarea negocierii Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 100 mil. EUR, pentru susţinerea proiectului „Şcoli mai sigure, incluzive şi sustenabile” şi a semnării acestuia şi acordarea împuternicirii de semnare ministrului finanţelor
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/MEMO-6.pdf

3. MEMORANDUM cu tema: Notificare în vederea înlocuirii unor membri titulari şi supleanţi din partea Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), ce au pierdut / schimbat mandatul electoral ca urmare a alegerilor locale din 27 septembrie 2020, în cadrul delegaţiei României la Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene pentru perioada rămasă din mandatul 2020-2025
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/MEMO-7.pdf

IV. NOTE

1. NOTĂ cu privire la actualizarea şi monitorizarea Planului Anual de Lucru al Guvernului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/NOTAANEXE.pdf

2. NOTĂ cu privire la Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2021
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/NOTA-2.pdf

V. PUNCTE DE VEDERE

1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului asupra unor proiecte de legi iniţiate de Guvernele anterioare, aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate
Proiectele pot fi consultate la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/NOTA-3.pdf

2. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 9 iniţiative legislative
Proiectele pot fi consultate la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/PUNCTE-DE-VEDERE.pdf

3. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului cu privire la 20 de iniţiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate
Proiectele pot fi consultate la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/NOTA-PUNCTE-DE-VEDERE-1.pdf

Notă: Proiectele de acte normative şi documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul şedinţei Guvernului României.