28 noiembrie 2021

Agenda şedinţei Guvernului României din 17 noiembrie 2021

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 17 noiembrie 2021

Agenda şedinţei de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2021 asupra sectorului apicol”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HGANEXE-1.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” – S.A. – Sucursala Regională CF Bucureşti, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz casării
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-42.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind sistemul de coordonare a misiunilor de căutare şi salvare a victimelor şi supravieţuitorilor unui accident de aviaţie civilă şi responsabilităţile instituţiilor care desfăşoară aceste misiuni, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul aviaţiei civile
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-43.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia ” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-44.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea şi numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 715/2021 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-45.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului „Sidi Peter”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-46.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului „Ţeamriuc Vladislav”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-47.pdf

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-.pdf

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului „Casa Barbu Gănescu” înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi aflat în administrarea Muzeului Naţional „Constantin Brâncuşi”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HGANEXA-4.pdf

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Sănătăţii prin Sanatoriului Balneoclimateric de Copii Buşteni
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-48.pdf

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Concurenţei, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-49.pdf

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii imobilului 1608 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-50.pdf

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HGANEXA-5.pdf

II. NOTE

1. NOTĂ cu tema: ,,Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Oradea, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului – teren în suprafaţă de 7.266 mp, situat în municipiul Oradea, strada Universităţii nr. 1, judeţul Bihor, înscris în Cartea Funciară nr.211158 Oradea, din domeniul public al municipiului Oradea în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei pentru Universitatea din Oradea.”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/NOTA-1.pdf

III. PUNCTE DE VEDERE

1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 17 iniţiative legislative
Proiectele pot fi consultate la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/PUNCTE-DE-VEDERE.pdf

2. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 22 iniţiative legislative
Proiectele pot fi consultate la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/PUNCTE-DE-VEDERE-1.pdf

IV. RAPOARTE

1. RAPORT privind activitatea de audit public intern din România, pentru anul 2020
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/RAPORT-2.pdf

Notă: Proiectele de acte normative şi documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul şedinţei Guvernului României.