8 decembrie 2021

Agenda şedinţei Guvernului României din 19 august 2021

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Agenda şedinţei de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea Contractului de finanţare (Proiectul privind Spitalul Regional de Urgenţă Iaşi – COVID-19), între România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti şi la Luxemburg la 20 aprilie 2021
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/LG-5.pdf

2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut (Finanţare adiţională pentru Proiectul privind reforma sectorului sanitar – îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 11 iunie 2021
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/LG-1.pdf

3. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind şcoli mai sigure, incluzive şi sustenabile) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 mai 2021
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/LG-2.pdf

4. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Convenţiei multilaterale pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile şi a transferului profiturilor, deschisă spre semnare şi semnată de România la Paris, la 7 iunie 2017
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/LG-3.pdf

5. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare şi muniţiilor deţinute de Ministerul Apărării Naţionale şi de forţele armate străine pe teritoriul României
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/LG-4.pdf

II. PROIECTE DE ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/OUG-8.pdf

2. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/OUG-9.pdf

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea bugetului pentru implementarea programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar 2021-2022, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HGANEXE-2.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HGANEXA-3.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea codului de clasificaţie, actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare pentru un bun imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu” şi transmiterea acestuia în administrarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HGANEXE-3.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor de identificare şi valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi de transmitere a acestuia în domeniul public al comunei Jegălia, judeţul Călăraşi
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HGANEXA-4.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi la examenul naţional de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2021
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-44.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexelor 1-6 la Hotărârea Guvernului nr.403/2021 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2021 – 2022, cu modificările şi completările ulterioare
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-45.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 385/2021 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2021 – 2022, cu modificările şi completările ulterioare
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-46.pdf

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2021 – 2024, a Planului de acţiune pe perioada 2021 – 2022 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2021 – 2024, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-47.pdf

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HGANEXA-5.pdf

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Constanţa din subordinea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru transmiterea dreptului de administrare asupra acestuia între unităţi subordonate ale Ministerului Afacerilor Interne
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/NFHGANEXE-1.pdf

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea codului de clasificaţie, a descrierii tehnice a bunului „Baraj stăvilar mobil km 4+337”, aflat în domeniul public al statului, precum şi transmiterea acestuia din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi concesiunea C.N. Administraţia Canalelor Navigabile S.A.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-48.pdf

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Lucrări de reabilitare poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată – Sucursala Regională CF Craiova”, situate pe raza Unităţilor Administrativ – Teritoriale: Broşteni, din judeţul Mehedinţi şi Samarineşti, Văgiuleşti, Ţânţăreni, din judeţul Gorj
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-49.pdf

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Realizare pavilion nou – bloc chirurgical politraumă din cazarma 1044 Sibiu”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-50.pdf

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 387, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea unei părţi din acesta în domeniul public al municipiului Medgidia, judeţul Constanţa şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-63.pdf

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unei părţi din imobilul 3589 aflat în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, situat în municipiul Bucureşti, constituită din construcţii, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-52.pdf

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Suceava, Braşov, Ilfov, Sibiu, Tulcea, Dolj, Cluj, Mureş, Giurgiu, Călăraşi, Brăila, Buzău, Ialomiţa şi municipiul Bucureşti din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-53.pdf

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Ilfov, Braşov, Constanţa, Dâmboviţa, Sibiu, Prahova, Vâlcea şi municipiul Bucureşti
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-54.pdf

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat a unor bunuri din domeniul public al statului şi darea în administrarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară – RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-55.pdf

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unor bunuri culturale mobile din domeniul privat al statului şi administrarea Muzeului Naţional Cotroceni în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Prezidenţiale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-56.pdf

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române doamnei „Kaliuzhnaya Katsiaryna”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-57.pdf

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea desfiinţării imobilului Ştrand Municipal, situat în municipiul Baia Mare, str. Câmpul Tineretului nr. 1, judeţul Maramureş, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Complex Socio-Cultural-Sportiv şi de Agrement”, pe acelaşi amplasament
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-58.pdf

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-59.pdf

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar, a denumirii şi a descrierii tehnice ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor – Direcţia Sanitar – Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vaslui
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-60.pdf

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Brateş, judeţul Covasna
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-61.pdf

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei municipiului Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HGNFANEXA-2.pdf

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Metodologia privind reprezentarea juridică a României înaintea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a celorlalte instituţii UE, precum şi înaintea Curţii de Justiţie a Asociaţiei europene a Liberului Schimb
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/MEMO-4.pdf

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc privind cooperarea în domeniul militar şi tehnic
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/MEMO-5.pdf

3. MEMORANDUM cu tema: Stabilirea punctului naţional de contact al Programului Cetăţeni, Egalitate, Drepturi şi Valori
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/MEMO-6.pdf

V. INFORMARE

1. INFORMARE cu privire la finalizarea lucrărilor de dezafectare a Reactorului Nuclear (RN) VVR-S
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/INFO.pdf

2. INFORMARE referitoare la implementarea proiectului „Money Laundering and Terrorism financing Risks Compliance: Implementing a National Mechanism to Asses and Manage Money Laundering and Terrorism Financing Risks in Romania”, proiect finanţat de Comisia Europeană în cadrul Programului de Sprijin pentru Reforme Structurale 2017-2020, ce are ca obiect realizarea Evaluării Riscurilor de Spălare a Banilor şi Finanţare a Terorismului la nivel naţional în conformitate cu dispoziţiile art. 1 alin. (1)- (8) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare – Evaluarea de Risc Naţională (NRA)
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/INFO-1.pdf

Notă: Proiectele de acte normative şi documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul şedinţei Guvernului României.

Biroul de presă al Guvernului